Jesle a Mateřská školka
Bilingvní jesle a mateřská školka
3 pobočky
Praha 4 a 11
Formujeme jejich budoucnost
Rozvíjíme osobnost každého dítěte.
Moderní zázemí
Naše školky disponují útulnými a moderními hernami či učebnami i krásně vybavenými zahradami.
Previous slide
Next slide

Aktuální dění

Jesle a Mateřská školka

Naše bilingvní jesle a mateřská školka působí na 3 pobočkách v Praze 4 a 11, na Hájích, Hrnčířích a na Libuši. 

Všechny naše pobočky jsou moderně vybavené a využívají nejmodernější metody výuky.

Mateřská školka s osvědčenými metodami výuky

Nabízíme výuku dětí ve třídách anglických, českých nebo jejich kombinaci. Podporujeme enviromentální vzdělávání jako například zájem o bio stravu, ekologické programy, ekologicky šetrné prostředky. Zajišťujeme letní program (v délce celých prázdnin) a nabízíme pestrý výběr kroužků. Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové, jaké je, uznáváme ho jako osobnost, nasloucháme mu a rozvíjíme jeho potenciál. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.

Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.

Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

Hra dětí a tvořivá dramatika je další důležitou metodou, která vychází především z principu hry a prožitku.

Zapojení některých principů montessori pedagogiky např. Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, pro rozvoj myšlení a řeči. Je důležité v průběhu každého učení propojovat tělesné a dušení aktivity. Při osvojování nového učiva, při získávání nových poznatků je důležité být manipulovat s věcmi a být s nimi v přímém kontaktu. Dítě je tvůrcem sebe sama – má rozhodující vliv na svůj vývoj. Svým „naprogramováním“ a svou aktivitou se podílí největší mírou na utváření sebe sama. Ačkoli se je v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto ono samo určuje, které podněty jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání. Absorbující duch – je nádherný dar, se kterým každé dítě přichází na svět. Bez vědomého úsilí, čistě jen tím, že „žije“, nasává dítě doslova jako houba vše, co jej obklopuje. Zcela přirozeně, bez bloků a zábran. Tato ojedinělá vlastnost také dítěti například umožňuje naučit se něco tak komplexního, jako je jazyk.

Jesličky jako druhý domov pro Vaše děti

Jesličky jsou vybaveny vkusným dětským nábytkem a doplňky tak, aby se děti cítily pohodlně a příjemně. Pečlivě jsme vybrali učební materiál, který odpovídá věkové kategorii dětí. Hračky jsou pro děti bezpečné, edukativní a zábavné. Veliký důraz klademe na široký výběr knih a didaktických pomůcek.

Kolektiv našich jesliček pomáhá dětem k socializaci, rozvoji komunikace, empatii a celé řadě dalších důležitých aspektů. Wonderland jesličky tu jsou pro všechny děti, jejichž rodičům není lhostejná předškolní výchova a vzdělávání. Jsme jesličky, kde dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, učíme je základním sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd.

K dispozici je prostorná zahrada, na které se nachází dětské pískoviště, prolézačky, skluzavka, jungle gym, trampolína, kolotoče, odstrkovadla a jiné zahradní hračky. 

Naše školky disponují útulnými a moderními hernami a učebnami stejně tak, jako krásně vybavenými zahradami. Široké spektrum učebních pomůcek a hraček, které odpovídá věkovým potřebám dětí jsou samozřejmostí. Dětem je poskytnuta možnost využívat edukační hračky nejrůznějších úrovní.Učebny jsou bohatě vybaveny výtvarnými materiály, které se denně používají.

Naše pobočky

Mateřská škola a Jesle

Wonderland – Háje

Mateřská škola a Jesle

Wonderland – Hrnčíře

Mateřská škola

Wonderland – Libuš

Řekli o nás

Napříč historií naší Mateřské školky a Jeslí sbíráme objektivní reference od rodičů našich žáčků. Zajímá nás názor ostatních a rádi se s ním s Vám podělíme.

Přijďte se k nám podívat

Rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotné dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně: sjednáme s Vámi osobní schůzku, provedeme Vás prostory mateřské školy a zodpovíme Vaše dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat – vyplňte nezávaznou přihlášku a my se Vám obratem ozveme.

Naše 3 pobočky: