Wonderland tým

Vedení

Pavla Hajian

Zřizovatelka

Veronika Bergmanová

Ředitelka Wonderland Academy - Mateřská Školka

Klára Furthnerová

Zástupkyně ředitelky
Třídní učitelka ve třídě Unicorns

Zuzana Kolowratová

Office Manager

Mateřská školka Hrnčíře

Učitelé

Martina Průšová

Vedoucí pobočky Hrnčíře
Třídní učitelka Elves

Mikaela Lammers

Učitelka ve třídě Elves

Alison Wek

Učitelka ve třídě Rainbows

Leontina Matějková

Třídní učitelka Owls

Dominika Poková

Třídní učitelka Rainbows

Sarah E. Hamm

Učitelka ve třídě Owls
Vedoucí týmu rodilých mluvčí

Asistenti

Klára Rutkovská

Asistentka ve třídě Rainbows

Eva Holubová

Úklid a výdej jídel

Mateřská školka Libuš

Učitelé

Klára Furthnerová

Zástupkyně ředitele
Třídní učitelka ve třídě Unicorns

Anna Havelková

Třídní učitelka Trolls

Holly Van Order

Učitelka ve třídě Unicorns

Teagan Pollock

Učitelka ve třídě Unicorns

Anna Strejčková

Učitelka a logopedka

Alice Procházková

Asistentka

Mateřská školka Háje

Učitelé

Zdeňka Janů

Vedoucí pobočky Háje
Učitelka třídy Butterflies

Gretchen Peterson

Učitelka třídy Butterflies

Kristýna Jeřábková

Třídní učitelka Lvíčata

Alexandra Atlasová

Asistentka ve třídě Butterflies

Dana Talová

Učitelka ve třídě Medvídků

Barbora Potančoková

Třídní učitelka Medvídci

Medailonky

Pavla Hajian

Zřizovatelka MŠ Wonderland

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, Distrikt Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Již od roku 2009 provozuje mateřské školky Wonderland a je zřizovatelkou soukromé jazykové školy Wonderland Academy. Sama je matkou pěti dětí (Kimi, Dany, Melanie, Charlottka a Nicolas).

Veronika Bergmanová

Ředitelka MŠ Wonderland

Veronika se narodila ve stověžaté Praze, kterou miluje. Zde také vystudovala Předškolní a mimoškolní pedagogiku, ale také Učitelství pro první stupeň se zaměřením na anglický jazyk na UK. Má zkušenosti jako třídní učitelka na jazykové základní škole, i jako ředitelka soukromé sportovně-jazykové mateřské školy.

Kromě těchto studií také absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka - velice ji tedy baví hudba. Na jaře Veronika získala certifikát jako lektorka dětské jógy. Mnohokrát působila jako vedoucí na dětských táborech. Je maminkou dcerky Isabelky a syna Maxíka. Nabíjí ji pobyt v přírodě či četba dobré knihy.

Velice se těší na práci v nadstandardním prostředí MŠ Wonderland a se skvělým kolektivem, ale také spolupráci s Vámi, rodiči. V případě jakýkoliv dotazů ji neváhejte oslovit, ráda se Vám bude věnovat.

Zuzana Kolowratová

Office Manager

Zuzana vystudovala Rodinnou školu s ekonomicko - administrativním zaměřením. Má dvě děti - Terezku a Tomáška.

Miss Zuzka řeší pro školku veškeré ekonomické záležitosti a povinnou dokumentaci dětí. Zajišťuje stravu, eviduje docházku. Velmi se těší na spolupráci a v případě dotazů se na ni můžete kdykoli obrátit.

Martina Průšová

Vedoucí učitelka

Martina se narodila v Praze. Absolvovala gymnázium se zaměřením na přírodní vědy a věnovala se práci v oblasti cestovního ruchu. Po narození dětí hledala nejlepší cestu, jak se jim věnovat a vzdělávat je. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na hudební a psychomotorický rozvoj dětí, získala mezinárodní Montessori AMI certifikaci pro práci s dětmi 0-3 roky, národní Montessori certifikaci pro práci s dětmi 3-6 let, absolvovala střední pedagogickou školu v Mladé Boleslavi a kurz Respektovat a být respektován.

Od roku 2011 působila v jako vedoucí učitelka v Montessori mateřské škole, vedla lekce a workshopy pro rodiče a děti, pracovala s učiteli v rámci projektu Pomáháme školám a jako vedoucí toddler třídy v mezinárodní Montessori mateřské škole.

Práce s dětmi je jejím velkým koníčkem a radostí, je šťastná v jejich blízkosti a miluje pozorování světa jejich očima. Ve volném čase se věnuje osobnímu sebe rozvoji, pečení a vaření netradičních jídel, plavání, horské turistice a poznávání přírodních krás.

Mikaela Lammers

Učitelka ve třídě Elves

Mikaela je pochází z Texasu, kde absolvovala bakalářský obory Mezinárodní obchod a Francouzština. Svou učitelskou vášeň objevila během práce v jesličkách a mateřské škole v Longview, kde získávala zkušenosti s dětmi ve věku od šesti měsíců do tří let, a později měla příležitost učit také ve Francii.

Mikaela získala certifikát TEFL zde v Praze, kde později začala vyučovat obchodní angličtinu pro dospělé a později začala vzdělávat také děti.

Ve svém volném čase se Mikaela ráda učí jazyky a objevuje nové kultury, cestuje, má ráda práci s keramikou, filmy a deskové hry.

Alison Wek

Třídní učitelka ve třídě Rainbows

Alison vyrostla v menším městě poblíž Los Angeles, California. Na California State University získala bakalářský titul v oboru Antropologie se specializací v Kulturní Antropologii. V roce 2019 získala v Praze TEFL certifikát a své vzdělání doplnila o Young Learners Training course. Její první pracovní pozicí v Praze byla lektorka odpoledních programů pro děti od předškolního věku až do šesté třídy. Alison je nejmladší z pěti dětí a je vděčná za své četné bratrance a sesřenice, se kterými ráda tráví čas.

Alison miluje přírodu a těší se, až svůj vztah k přírodě bude moci zakomponovávat do svých lekcí. Mezi její koníčky patří turistika, čtení, poznávání nových kultur a lidí. Alison miluje práci s dětmi, která dává příležitost naplno vyniknout její veselé a hravé povaze. Alison doufá, že se brzy naučí i trochu česky. Alison v MŠ Wonderland potkala mnoho milých a přátelských lidí a moc se těší, že se bude moci připojit do Wonderland týmu.

Leontina Matějková

Učitelka ve třídě Owls

Leontina pochází ze srdce Šumavy, kde v 15 letech začínala pracovat s dětmi na letních dětských táborech. Nejprve jako praktikantka, později jako vedoucí a nakonec jako tvůrce a průvodce 14ti denního programu. Vystudovala obor Pedagogika volného času v programu Vychovatelství na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích se specializací na Zážitkovou pedagogiku a Výtvarnou výchovu. Po celou dobu studia však pracovala v jedné z tamních mateřských školek, kde si uvědomila, že vedení předškolních dětí je to pravé pro ni. V průběhu studií také absolvovala roční pobyt v Australské Sydney, kde se starala o 3letého chlapce a vyplňovala jeho celodenní program i péči. A proto ji po této zkušenosti nadchla kombinace cizího jazyka s výukou předškolních dětí v MŠ Wonderland. Leontina je také absolventkou 1. stupně základní umělecké školy ve hře na nástroj, sborovém zpěvu a tanci.

Mimo to byla 9 let členkou taneční skupiny, která vybojovala spoustu cen a účastnila se i republikových kol tanečních soutěží ve Street Dance. Několik let v této skupině působila i jako lektor dětské kategorie. Ve svém volném čase se věnuje různým sportům. Má tak široké spektrum možností v objevování a podpoře individuálního talentu u dětí.

Dana Talová

Učitelka ve třídě Medvídků

Dana pochází z Prahy, kde vystudovala obor ,, podnikání". Po narození první dcery se začala aktivně věnovat dětem v mateřském centru, kde hlídala děti již od nejnižšího věku.

Vedla,, miniškoličku", ve které se starala o děti ve věku 18měsíců - 4roky. Dana vedla také kroužek tvoření s dětmi - předškoláky. Absolvovala akreditovaný kurz Profesionální chůvy, kurz Montessori pedagogiky, seminář "Nadchněte děti pro tvoření".

V roce 2017 jako pečující osoba do Montessori dětské skupiny, kde poté zastávala i roli hlavní chůvy, stejně jako později v dětské skupině Jesle Jiřičky.

V současné době se připravuje na dálkové studium v oboru ,, Předškolní a mimoškolní pedagogika" v Praze. Danu naplňuje neustále se vzdělávat a rozvíjet své poznatky pro práci s dětmi. Ve volném čase se věnuje rodině, tvoří, cestuje, fotografuje a stará se o zahrádku.

Klára Rutkovská

Asistentka ve třídě Rainbows

Klára původně pochází ze severu Čech, kde vyrostla uprostřed Českého ráje. Do Prahy ji přivádí studium na vysoké škole, konktrétně studium humanitních věd na Karlově Univerzitě.

Na střední školu chodila do Mladé Boleslavi, odkud si odnesla vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ke svému studiu na VŠ si Klára chtěla prohlubovat svoje znalosti v pedagogickém oboru, a s radostí se tak stala součástí naší mateřské školy, kde působí jako asistentka pedagoga.

Klára absolvovala jazykový kurz v Jižní Anglii a angličtina ji provází po celý život. Miluje přírodu a většinu svého volného času tráví výcvikem svého psa a dlouhými procházkami v horách. Mezi její další koníčky patří hra na hudební nástroje a pohyb.

Eva Holubová

Úklid a výdej jídel

Klára Furthnerová

Zástupkyně ředitelky

Ms. Klára se aktivně spolupodílí na vytváření výukovém programu a osobně dohlíží na průběh každodenní výuky. Má mnoho zkušeností s výukou malých dětí ve Velké Británii, kde vyučovala v několika školkách a vedla skupiny pro matky s dětmi. Ve školce se spolupodílí na tvorbě výukových plánů a dohlíží na plnění celoročního kurikula. Je matkou chlapců (Eliot a Ríša).

Ms. Klára absolvovala studium předškolní a mimoškolní pedagogiky na vyšší odborné škole. Dále absolvovala všechny stupně Montessori vzdělávání a absolvovala NVQ Level 3 Qualification in Early Years Child Care and Education. Také získala Cambridgeský certifikát CELTA na výuku angličtiny a certifikaci Environmentálního koordinátora.

Anna Havelková

Třídní učitelka Trolls

Ms. Anička se narodila a celý svůj život bydlí v Praze nebo v jejím okolí. V Praze také vystudovala Střední odbornou pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Třetím rokem pracuje jako vedoucí dětské skupiny, kde se setkává s dětmi z různých zemí světa, a to jí dává možnost dále se rozvíjet v anglickém jazyce. V rámci zaměstnání se také zúčastnila několika kurzů první pomoci zaměřené přímo na děti předškolního a mladšího školního věku. Celý život se pohybuje v kolektivu dětí různého věku. Práce v mateřské škole pro ni je životním snem, který si vytyčila už ve svých třech letech.

Aniččinou největší zálibou je malování, práce se dřevem a návštěva galerií. Zajímá se o dějiny umění a architekturu, a proto by ráda procestovala co nejvíce historických měst. Miluje lyžování, plavání a naplňuje ji trávení času se svou rodinou a přáteli.

Holly Van Order

Učitelka Unicorns

Holly pochází ze slunné Kalifornie. Zde vystudovala vysokou školu, jejím zaměřením byla matematika a přírodní vědy, a také dětská sociologie. V roce 2014 se přestěhovala do České republiky, kde prošla úspěšně TEFL kurzem. Od té doby učila v předškolních zařízeních, kde mohla vyzkoušet a využít mnoho metod a pedagogických přístupů, jako je třeba Montessori, přímé a nepřímé vyučování.

Ve svém volném čase ráda chodí na výlety po lese se svým manželem. Také s oblibou vaří domácí jídla a peče. Když má možnost, objevuje krásy českých hradů a zámků.

Velice se těší na nová dobrodružství s dětmi a kolegy v MŠ Wonderland.

Teagan Pollock

Učitelka ve třídě Unicorns

Teagan Pollock je rodilá mluvčí, která pochází ze státu Washington. V roce 2015 získala titul v oboru Procesové technologie na Kenai Peninsula College na Aljašce a pracovala v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu po celých Spojených státech.

Teagan pochází z velké rodiny a před rokem se přestěhovala do Prahy, aby vyučovala angličtinu. Působila v anglické družině, a vede také individuální lekce s dětmi ve věku 5-14 let. Práce s dětmi ji velmi naplňuje.

Ve svém volném čase Teagan ráda tráví čas v přírodě. Je vášnivou rybářkou a batůžkářkou, a je nadšená, že může prozkoumávat krásy České republiky.

Anna Strejčková

Učitelka a logopedka

Anna je absolventkou pedagogické školy Univerzity Karlovy oboru speciální pedagogika. Již od samého začátku studia se začala věnovat logopedii a surdopedii, zejména pak v zaměření na předškolní věk. V současné době studuje poslední ročník navazujícího magisterského programu Logopedie a má za sebou více než roční praxi v mateřské škole, kde také uplatňovala svůj logopedický rozhled.

Miluje děti, je trpělivá, dobrosrdečná a nic pro ni není překážkou. Pochází z Prahy, která ji dodnes uchvacuje, zejména, pokud může prozkoumávat její taje dlouhými procházkami či na kole.

Miluje všechna zvířata, sport, hudbu, sama se intenzivně věnuje zpěvu a hře na kytaru a ráda se učí jazykům (Italština, Angličtina). Za nejlepší recept na dobrou pracovní náladu považuje dětský smích, podnětné prostředí a skvělý kolektiv.

Alice Procházková

Asistentka

Alice pochází z Prahy, kde také vystudovala střední pedagogickou školu. Poté byla zaměstnaná v základní škole, kde měla na starosti děti z prvního stupně.

K jejím dalším zkušenostem s dětmi přibylo také působení ve Velké Británii, kde pracovala jako Au-Pair a starala o děti ve věku od 1 - 3 let. Tamtéž také pracovala v překladatelské agentuře, posléze pečovala jak o dospělé, tak i děti s hadicapem. K zajímavým zkušenostem také může zařadit pracovní pozici palubní průvodčí.

Po rodičovské dovolené se Alice chtěla vydat opět mezi děti, kde by mohla využít nejen své pedagogické vzdělání a zkušenosti, ale i své jazykové dovednosti, což se jí podařilo skloubit právě v MŠ Wonderland Academy...

Ve volném čase se nejraději věnuje rodině, zvířatům z farmy a vaření.

Zdeňka Janů

Vedoucí pobočky Háje
Učitelka třídy Butterflies

Zdeňka vystudovala obor Biologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Pochází z Chomutova, ale život v našem hlavním městě si hned zamilovala. Během dálkového studia VŠ pracovala jako chůva v rodině, kde se starala o tři malé holčičky a vytvářela jim podnětné prostředí založené na principech Montessori pedagogiky. Zdeňka hlídala děti od svých šestnácti let, a i když její studia se ubírala jiným směrem, zjistila, že práce s dětmi je jejím snem a posláním.

Anglický jazyk je v této době nezbytnou částí života, Zdeňka se proto rozhodla v něm zdokonalit a absolvovala roční kurz v soukromé škole, kde také získala FCE certifikát.

Volný čas nejradši tráví na čerstvém vzduchu a se svou rodinou. Mezi její záliby patří hra na kytaru, malování, fotografování a zajímá se o interiérový design.

Gretchen Peterson

Učitelka třídy Butterflies

Gretchen pochází ze severu státu Wisconsin - z oblasti poblíž nádherných Velkých jezer. Letní měsíce trávila na dívčích skautských táborech jako vedoucí a v zimě byla lektorkou snowboardingu. V roce 2014 se přestěhovala do Prahy, kde získala certifikaci TEFL spolu s akreditací pro vzdělávání mladších dětí. Od příjezdu do ČR pracovala s mladými studenty a dětmi v rámci výuky angličtiny, jako učitelka ve školce, a také lektorka jízdy na koni na malé místní farmě.

Ráda tráví svůj volný čas outdoorovými aktivitami, jako je snowboarding, jízda na koni a kolečkových bruslích. Kromě toho ráda cestuje a navštěvuje koncerty a akce s živou hudbou.

Během roku se také dobrovolně věnuje práci u britských skautů v Praze. Těší se na nový rok ve Wonderlandu!

Kristýna Jeřábková

Třídní učitelka Lvíčata

Kristýna vystudovala střední odbornou školu pro administrativu EU se zaměřením na právní administrativu. Kristýnu vždy bavila práce s dětmi, první zkušenosti načerpala jako vedoucí dětských táborů, kde měla na starosti skupinku dětí ve věku 3,5 - 8 let. Původně jezdila pouze na tento tábor pouze na týden či dva, posléze ale její práce s dětmi začala být natolik úspěšná, že ji zážitková agentura oslovila, aby tábory vedla po celé léto. Tábory Kristýnu připravily na systematickou práci s dětmi a organizování jejich dne tak, aby se děti vzdělávaly a bavily zároveň. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku a úspěšně absolvovala studium pro asistenty pedagoga. Další zkušeností, která Kristýně položila ty nejdůležitější základy pro to stát se asistentkou – ty osobní a každodenní, bylo soužití s bratrem, kterému byla diagnostikována porucha autistického spektra. Jejími koníčky jsou výtvarná výchova a kreativní činnosti. Ve volném čase se také ráda věnuje svým mladší sourozencům.

Alexandra Atlasová

Asistentka ve třídě Butterflies

Alexandřino rodné městečko, Jelšava, se nachází na středo-východě Slovenska. Do Čech přijela se zájmem o život v umělecké komunitě, a touhou po naplňujícím zaměstnání. Alexandřiny začátky práce s dětmi byly v rámci zdravotnictví - a to na oddělení dětské hemato-onkologie v nemocnici Motol. Alexandra poté začala studovat na Akademii výtvarných umění v Praze v intermediálním ateliéru profesora Milana Knížáka. V neposlední řadě během studia na vysoké škole vedla kurzy kresby, malby a sochy pro děti a dospělé. Po ukončení studia lásku k umění propojila opět s láskou k dětem, a sedm let pracovala v církevní logopedické mateřské škole. V této MŠ získala zkušenosti se základy logopedické práce, a také asistovala dětem s různou mírou omezení. Alexandra vedla skupinové terapie a výuku dětí předškolního věku, která se změřovala zejména na oblast grafomotoriky. Ve svém volném čase se ráda věnuje malbě, kresbě a práci s keramikou.

Dominika Poková

Třídní učitelka ve třídě Rainbows

Dominika je absolventkou střední pedagogické školy v Praze, na které vystudovala obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“. Během studia získala praxi v několika mateřských školách a na základní škole. Po jejím dokončení zahájila bakalářské studium na vysoké škole Akcent College, kde vystudovala obor „Angličtina jako cizí jazyk“. Zde pod vedením pedagogů absolvovala průběžné odborné praxe jako lektorka angličtiny pro dospělé. Své pedagogické vzdělání si nedávno rozšířila o akreditovaný vzdělávací kurz logopedického asistenta.

Od roku 2010 působí v soukromé baletní škole Arabeska, ve které doposud vyučuje hodiny baletu pro děti od 4 do 10 let. Díky této zkušenosti se rozhodla vydat pedagogickým směrem, především vzdělávání předškolních dětí. Zkušenosti s výukou baletu dále rozšiřovala v dalších institucích specializujících se taneční průpravou pro děti.

Svůj volný čas tráví na baletním sále, ať už se jedná o předávání zkušeností malým baletkám a tanečníkům, nebo o vlastní trénink. Sama se baletu věnuje od útlého mládí. Za tuto dobu měla příležitost nejen tančit v mnoha krásných divadlech a kulturních institucích, ale také soutěžit na mezinárodní úrovni a nebo získat pedagogické zkušenosti například na pravidelných tanečních soustředění pro děti.

V MŠ Wonderland se těší na rozmanitou práci s dětmi rozvíjející jejich osobnost v různých oblastech, hravé vzdělávání a také zábavu!

Sarah E. Hamm

Učitelka ve třídě Owls
Vedoucí týmu rodilých mluvčí

Sarah pochází z malého městečka v americkém Kentucky. Bakalářský titul získala na Morehead State University v oborech výtvarné umění a psychologie. Sarah je také držitlekou certifikátu TEFL. Má více než sedm let zkušeností se vzděláváním předškolních dětí.

Sarah má zkušenosti ze tří kontinentů, -vyučovala děti v USA, Španělsku, Tchaj-wanu a Japonsku. Jako učitelka je kreativní, zábavná a plná energie.

Sarah, jejíž velkým zájmem je také umění, ráda vnáší tuto vášeň do své třídy. Sarah miluje přírodu a těší se, až bude objevovat vše, co Praha a Česká republika nabízí. Je nadšená, že se připojí k týmu MŠ Wonderland Academy, a nemůže se dočkat, až vás všechny pozná.

Barbora Potančoková

Třídní učitelka Medvídci

Barbora vystudovala vyšší odbornou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia získala mnoho zkušeností na praxích v mateřských školách, ale i ve školních družinách.

Práce s dětmi jí je blízká, po dobu pěti let působila jako vedoucí skautského oddílu a spolupodílela se na organizaci letních táborů. Právě díky skautu poznala, že by chtěla ve svém budoucí zaměstnání působit právě v předškolní pedagogice.

Během studií na střední zdravotnické škole absolvovala také kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Ve volném čase je renesančním člověkem. Ráda se věnuje výtvarným činnostem, nejčastěji kreslení. Nejsou jí cizí i hudební činnosti (hraje na piano i flétnu) a turistika.

Chtěli byste se k nám přidat?

V případě zájmu stát se členem týmu MŠ Wonderland zašlete, prosím, svůj strukturovaný životopis a motivační dopis.