Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

13. 5. 2024 – Hrnčíře

14. 5. 2024 – Háje

15. 5. 2024 – Předškolní třída Libuš (4-7 let)

Přihláška MŠ
Hrnčíře

Přihláška MŠ
Hrnčíře

Přihlaste své dítě do naší MŠ nebo nás požádejte o prohlídku našich poboček.
Přihláška

Přihláška MŠ
Háje

Přihláška MŠ
Háje

Přihlaste své dítě do naší MŠ nebo nás požádejte o prohlídku našich poboček.
Přihláška

Přihláška MŠ
Libuš (4-7let)

Přihláška MŠ
Libuš

Přihlaste své dítě do naší MŠ nebo nás požádejte o prohlídku našich poboček.
Přihláška

Zápisy k předškolnímu vzdělávání

Během zápisu podepisují zákonní zástupci Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají potvrzení od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ.

MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonní zástupci zároveň prokážou svou totožnost občanským průkazem či cestovním pasem.

Do čtrnácti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Současně také dochází k podpisu smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte, ve které se zavazuje zákonný zástupce k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného.

Prohlídka školy a osobní setkání s rodiči

Na základě vyplněné přihlášky Vás pozveme na osobní schůzku. Rodiče obdrží veškeré potřebné informace a dokumentaci. Po vydání rozhodnutí přijetí dítěte do MŠ, Vás pozveme k podpisu smlouvy.

Přijďte se k nám podívat

Rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotné dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně: sjednáme s Vámi osobní schůzku, provedeme Vás prostory mateřské školy a zodpovíme Vaše dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat – vyplňte nezávaznou přihlášku výše a my se Vám obratem ozveme.