Certifikáty a spolupráce

Účastíme se projektu

Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001303

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Praha – pól růstu ČR

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je řešení nedostatečné kapacity MŠ Wonderland s.r.o., pobočky Háje, s ohledem na vysoký zájem rodičů o umístění dětí právě v této pobočce. Konkrétně se jedná o vybudování a vybavení dvou nových tříd, které poskytnou možnost umístění i dvouletých dětí.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základni pilíř MŠ Wonderland III
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018978

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu společného vzdělávání dětí. Aktivity projektu umožní vytvoření motivujícího prostředí pro učení a maximální individuální rozvoj dětí i učitelů. Pedagogičtí pracovníci získají vědomosti a dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivně pracovat s heterogenní skupinou dětí a nikoho nediskriminovat. Projekt celkově podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé mateřské školky.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školky ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, přispět k jejich profesnímu růstu a podpořit přirozený vývoj dětí, zlepšovat jejich výsledky a současně snižovat nerovnosti.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základni pilíř MŠ Wonderland II
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011130

NÁZEV PROGRAMU:
Věda výzkum vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Jedná se o společné vedení projektového dne pedagogem MŠ a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog s odborníkem z praxe) připraví a vedou projektové vzdělávání ve vzájemné spolupráci. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou během projektového dne střídat a měnit dle zaměření projektového vzdělávání. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe).

Děti se učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základní pilíř MŠ Wonderland
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001847

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu společného vzdělávání dětí. Aktivity projektu umožní vytvoření motivujícího prostředí pro učení a maximální individuální rozvoj dětí i učitelů. Pedagogičtí pracovníci získají vědomosti a dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivně pracovat s heterogenní skupinou dětí a nikoho nediskriminovat. Projekt celkově podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé mateřské školky.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školky ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, přispět k jejich profesnímu růstu a podpořit přirozený vývoj dětí, zlepšovat jejich výsledky a současně snižovat nerovnosti.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jiné spolupráce

Alchymystique

Vizí Alchymystique je přivést nejen do domova vůně, které nejsou pouhou alternativou parfémů a voňavek, ale jedná se o hojivé esence, které formou aromaterapie majív příznivý vliv na psychiku i fyzickou stránku těla. Na naše „kouzla“ používáme esenciální oleje té nejvyšší kvality a to značky Young living. Tyto esenciální olejíčky jsou každodenní přirozenou součástí našeho života a snažíme se o nich a jejich používání shromažďovat a současně zjednodušovat veškeré informace.

Proč jsou za nás esence vhodné používat ve školkách?

Esenciální oleje jsou pro větší skupinu lidí, či dětí vhodné v prostoru rozptylovat pomocí aroma difuzéru. Takto se dostanou pomocí rozptylu studené páry do vzduchu, kde jej pomáhájí pročišťovat od bakterii, virů a prachu, osvěžovat, povzbuzovat mysl, navozovat příjemnou atmosféru, ale naopak třeba i zklidňovat. Samozřejmě záleží na vhodně zvolených esencí. U malých dětí doporučujeme používat spíše jemnější vůně. Děti pak v prostoru nenuceně vnímají vůni, která přispívá k harmonii a dýchají čistý zdravý vzduch, který může vést ke snížení šíření bacilů a nákazy mezi nimi.

Kočíčí útulek

Ve školním roce 2016/2017 jsme podpořili opuštěné kočičky v 1. Kočičím útulku.

Projekt „Krabice od bot“ 2020, 2021 a 2022

Naše MŠ se zúčastnila projektu „Krabice od bot“, rádi bychom poděkovali rodičům a personálu školky za hojné příspěvky do tohoto charitativního projektu. Letos se nám opět sešla spousta dárečků, které dětem v dětských domovech jistě udělají radost.

Děkujeme