Nadšenci a profesionálové v jedné osobě

Mezinárodní pedagogický tým Wonderland Academy je mozaikou inspirativních, tvořivých osobností s otevřenou myslí, které mají společný cíl, a to rodinnou školu kladoucí důraz nejen na efektivní vzdělávání dětí, ale i na jejich výchovu a všestranný rozvoj v přátelském a podnětném prostředí.

Vedení

Pavla Hajian

CEO

Zdeněk Ricci

CFO

Jan Voda

Ředitel Wonderland Academy

Klára Kosová

Zástupkyně ředitele pro věci administrativní
Třídní učitelka 6.A

Linda Samková

Headteacher
Třídní učitelka 5. B

Lucie Plíšková

Koordinátorka 1. stupně
Třídní učitelka 5. A

Filip Novák

Koordinátor 2. stupně
Třídní učitel 8. A

Adrienne Eberhart

Zástupkyně ředitele pro anglickou sekci
1. stupeň

John Tedder

Zástupce ředitele pro anglickou sekci
2. stupeň

Učitelé pro první stupeň

Andrea Sikmundová

Třídní učitelka 1. A

Kateřina Šrámková

Třídní učitelka 1. B

Denisa Davidová

Třídní učitelka 2. A

Kristýna Šikýřová

Třídní učitelka 2. B

Claudia Kubiszová

Třídní učitelka 3.A
Metodická poradkyně

Klára Skopalová

Třídní učitelka 3. B

Lucie Kovaříková

Třídní učitelka 4. A

Kateřina Smolíková

Třídní učitelka 4. B

Lucie Plíšková

Třídní učitel 5. A

Linda Samková

Třídní učitelka 5. B

Erica Yamane

Učitelka angličtiny

Monica Mills

Učitelka angličtiny

Courtney Campbell

Učitelka angličtiny

Joscelyn Evener

Učitelka angličtiny

Jennifer Dickinson

Učitelka angličtiny

Jason Susim

Učitel angličtiny

Učitelé pro druhý stupeň

Klára Kosová

Třídní učitel 6. A

Josef Štefl

Třídní učitel 7. A

Filip Novák

Třídní učitel 8. A

Marek Lansdorf

Třídní učitel 9. A

Aneta Rolcová

Školní koordinátorka mezinárodních studentů
Učitelka češtiny pro cizince

Lýdia Timková

Učitelka 2. stupně

Klára Kosová

Třídní učitel 6. A

Josef Štefl

Třídní učitel 7. A

Filip Novák

Třídní učitel 8. A

Marek Lansdorf

Třídní učitel 9. A

Aneta Rolcová

Školní koordinátorka mezinárodních studentů
Učitelka češtiny pro cizince

Lýdia Timková

Učitelka 2. stupně, Geo, TV

Lucie Pochopová

Učitelka 2. stupně, ČJ, Hi

Petr Pánek

Učitel 2. stupně, ČJ, Hi

Christopher Clark

Učitel 2. stupně, AJ, Fy, VV

Alison Killy

Učitelka 2. stupně, AJ, ICT

Brennan Drake

Učitelka M, Fy, AJ

John Tedder

Učitel angličtiny

Ondřej Dadák

Učitel ICT

Aida Mujačić

Učitelka HV, lektorka hudby

Učitelé druhých cizích jazyků

Kateřina Světlíková

Koordinátorka 2. cizích jazyků
Učitelka španělštiny

Moises Torres

Učitel španělštiny

Adéla Bakosová

Učitelka španělštiny

Renáta Růžková

Učitelka němčiny

Jitka Tichá

Učitelka němčiny

Asistenti

Anděla Brandejsová

Asistentka pedagoga

Michaela Strnadová

Asistentka pedagoga

Lenka Kovářová

Asistentka pedagoga

Petra Chramostová

Asistentka pedagoga a učitelka ČJ pro cizince

Barbora Yeová

Asistentka pedagoga

Klára Plecháčková

Asistentka pedagoga

Jana Komárková

Asistentka pedagoga

Zuzana Faldýnová

Asistentka pedagoga

Marta Nováková

Asistentka pedagoga

Školní družina a odpolední aktivity

Karolína Fidrmuc

Vedoucí školní družiny a odpoledních aktivit

Moises Torres

Vedoucí školní družiny pro anglickou sekci

Zachary Moustis

Vychovatel školní družiny

Nikola Žamberská

Vychovatelka školní družiny

Ezgi Keskin

Vychovatelka školní družiny

Michelle Arsenault

Vychovatelka školní družiny

Ludmila Grundzová

Vychovatelka školní družiny

Učitelé zájmových aktivit

Mike Bevevino

Lektor anglického jazyka

Lukáš Pařík

Lektor hudby

Hanna Krassa

Lektorka anglického jazyka

Petr Kubín

Lektor hudby

Cristina Arronis

Lektorka privátních lekcí španělštiny

Štěpán Pokorný

Učitel HV, kroužky

Lukáš Konfršt

Pedagogický poradce ICT

Aida Mujačič

Lektorka hudby

Poradenské centrum

Marek Lansdorf

Logoped a preventista
Třídní učitel 9. A

Tereza Macurová

Školní psycholog

Adéla Kovářová

Speciální pedagog

Ludmila Grundzová

Speciální pedagog

Administrativa

Lucie Chladilová

Office Manager

Klára Telecká

HR and Social Media Manager

Veronika Birnbaumová

Koordinátorka MŠ a ZŠ
Back office manager

Jana Kučová

HR manager

Provoz budovy

Kateřina Steinbachová

Vedoucí výdejny

Petr Vodenka

Vedoucí technické správy

Vladimír Bezkočka

Školník a technik

Josef Račák

Řidič

Jiří Plíva

Řidič

Medailonky

Pavla Hajian

CEO

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, Distrikt Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Již od roku 2009 provozuje mateřské školky Wonderland a je zřizovatelkou soukromé jazykové školy Wonderland Academy. Sama je matkou pěti dětí (Kimi, Dany, Melanie, Charlottka a Nicolas).

Jan Voda

Ředitel Wonderland Academy

PhDr. Jan Voda, Ph.D. má za sebou úhrnem 25 let zkušeností učitele, lektora, vedoucího dětského oddílu, rodiče a pedagogického lídra. Vystudoval učitelství pro 1. stupeň na PedF UK, učil na všech stupních škol včetně vysoké. 15 let působil v manažerské pozici, nejdříve na obecní, záhy na soukromé škole. Je absolventem dlouhé řady kurzů dalšího vzdělávání a v jiných sám vyučuje. Je dvojnásobným finalistou Global teacher prize Česká republika, 2x vítězem na globálním fóru učitelů (Seattle 2015, Singapur 2018) a certifikován jako Microsoft Innovative Educator Expert.

Klára Kosová

Zástupkyně ředitele pro věci administrativní

Klára vystudovala učitelství pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci český jazyk a tělesná výchova. Má zkušenosti s výukou na všech třech stupních. Působila mimo jiné na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde také vedla hodiny bruslení a plavání, či na střední průmyslové škole elektrotechnické.

Po mnoho let se účastnila dětských letních i zimních táborů jako oddílová nebo sportovní vedoucí. Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Ve Wonderland Academy působí od roku 2015, jako třídní učitelka provedla druhým stupněm první WA absolventy.

Sama je mámou tří dětí. Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Lucie Plíšková

Koordinátorka 1. stupně
Třídní učitelka 5. A

Lucie Plíšková vystudovala učitelství anglického jazyka na Univerzitě Pardubice a posléze překladatelství na Slezské univerzitě v Opavě. Ráda efektivně využívá metodu konceptuálního učení v praxi a pozitivní motivaci. Jako bývalá profesionální sportovkyně vedla dětské tenisové školy a pořádala každoročně soustředění. Léta také pracovala v médiích na manažerské pozici a tvořila zpravodajské pořady. Všechny své zkušenosti propojuje v hodinách tak, aby žáky výuka nejenom bavila, ale byla pro ně pestrá, motivační a přínosná.

Volný čas tráví Lucie sportem, vařením, vedením výzev v rámci zdravého stravování a také se svojí početnou rodinou čítající sedm dětí, což, jak sama říká, je leckdy vrcholný time management.

Filip Novák

Koordinátor 2. stupně
Třídní učitel 8. A

Filip Novák je absolventem magisterského studia Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru podnikové ekonomie a managementu. Již před započetím studia ho láska k matematice přiměla k založení dodnes fungujícího projektového systému příprav na přijímací zkoušky a maturity. Během studia nasbíral na stážích praktické znalosti z marketingu. Veškeré své zkušenosti uplatnil při výuce na základní škole v Týnci nad Sázavou, kde odstartoval svou pedagogickou kariéru. V posledním roce prošel certifikovanými kurzy pro spolupráci s asistentem pedagoga, žáky s SVP a cizinci. Spolupracoval se školami a firmami na zapracování Office 365 či na vývoji a designu webů. Pracoval také jako IT koordinátor. Po pracovní době se věnuje rozvoji vzdělávání v regionu ve spolupráci s neziskovými organizacemi a rozvoji obce v osadním výboru. Ve volném čase rád sportuje, dobývá vrcholky hor, cestuje po světě a posiluje svůj pozitivní vztah k přírodě.

Adrienne Eberhart

Zástupkyně ředitele pro anglickou sekci - 1. stupeň

Adrienne Eberhart se narodila ve Washingtonu, D.C. Studovala na univerzitě George Masona, kde získala bakalářský titul z mezinárodních vztahů a biologie. Již během studentských let aktivně pracovala s dětmi, bohaté zkušenosti získala jako učitelka dětí předškolního věku, učitelka na základní škole a lektorka TEFL.

Po absolvování univerzity začala cestovat po Evropě a uvědomila si, jak moc by chtěla, aby se tento kontinent stal jejím domovem. Ze všech míst jí nejvíce učarovala Praha, kde se nakonec usadila. Nyní je to již 16 let. Absolvovala kurz TEFL, aby mohla pomáhat dětem s učením cizího jazyka. Uvědomuje si, že pokud se žáci v cizím jazyce zlepšují, přispívá to k posílení jejich zdravého sebevědomí. Ve volném čase si Adrienne užívá především uměleckých a tvůrčích aktivit, vaření, čtení, hraní volejbalu, badmintonu, cyklistiky nebo společně se svým psem objevování české krajiny a lesů. Ráda hraje s přáteli deskové hry.

John Tedder

Zástupce ředitele pro anglickou sekci - 2. stupeň

John Tedder se narodil v Jacksonu ve státě Michigan. Studoval na Thomas A. Edison State College, kde získal bakalářský titul v oboru historie. Působil 23 let v americké armádě a během své služby učil stovky nerodilých mluvčích. Několik let byl také trenérem mládeže ve fotbale a lakrosu a suplujícím učitelem v Connecticutu a na Floridě. Do Prahy se s rodinou přestěhoval v lednu 2022. Obdržel certifikát TEFL na Language House v Praze. John se snaží pomáhat dětem vyrůstat v dospělé, kteří budou soběstační, zodpovědní a plynně mluvící více jazyky. Rozvíjí jejich zvídavost, zkoumá jejich potenciál, čímž obohacuje I sám sebe. John tráví svůj volný čas s rodinou či v přírodě. Má rád turistiku, sport, s oblibou poznává nová města a kultury. Je šťastný, že je součástí skupiny Wonderland, a těší se na nadcházející školní rok, kdy žákům pomůže sbližovat se s angličtinou.

Andrea Sikmundová

Třídní učitelka 1. A

Andrea zahájila svou pedagogickou dráhu studiem Střední pedagogické školy v Praze a dále pokračovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor Učitelství pro 1. stupeň s certifikátem z tělesné výchovy. Už během studijních let se jako lektorka účastnila dětských letních i zimních táborů.

Necelých deset let působila na základní škole v centru Prahy, kde organizovala školy v přírodě, jednodenní zahraniční výlety či různé celoškolní akce a projekty. V rámci své třídy se zaměřovala především na atmosféru a klima třídy. Tuto školu opustila z důvodu mateřství.

Ráda do výuky zařazuje skupinové práce a projekty. Rozšířila si vzdělání o specializaci výchovného poradce a zdravotníka zotavovacích akcí a prošla i dalšími kurzy zaměřenými na komunikaci a respektující a partnerský přístup s prvky koučinku.

Rekreačně se Andrea věnuje beach volejbalu, ZUMBA Dance, squashi, lyžování a bruslení. Dále ráda čte a hraje hry.

Kateřina Šrámková

Třídní učitelka 1.B

Kateřina Šrámková pochází z Vysočiny. Během svého studia na gymnáziu a později na vysoké škole se účastnila letních táborů jako praktikantka či oddílová vedoucí. Také se podílela na organizaci akcí pro děti a pracovala jako soukromá lektorka ve studijním centru. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala například vzdělávací programy „Comenia Script – metodiku psaní“, „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“ a kurzy jako „UWB PRIM-02: Jak rozvíjet informatické myšlení“, „Jak vést workshopy prevence sexuálního násilí a kybernásilí“. Kromě toho se věnovala hře na klavír, sólovému a sborovému zpěvu na umělecké škole. V současné době dokončuje studium oboru „Učitelství pro 1. stupeň základních škol“ na Jihočeské univerzitě a zajímá se o badatelsky orientované vyučování a mediální výchovu. Mezi její silné stránky patří to, že přistupuje ke každému jedinci individuálně podle jeho specifických Kateřina se ve svém volném čase věnuje rodině, přátelům, domácím mazlíčkům a zálibám, ke kterým patří například fotografování, plavání, jóga, procházky do přírody či četba a tvorba materiálů pro děti.

Denisa Davidová

Třídní učitelka 2. A

Denisa Davidová pochází ze severozápadních Čech. Vystudovala taneční konzervatoř Duncan centre v Praze, obor taneční divadlo. Poté pokračovala na Pedagogické fakultě univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Denisa již získala cenné pracovní zkušenosti jako učitelka na základní škole, ale s dětmi prakticky pracovala od útlého věku, například jako trenérka tanečních lekcí, vedoucí příměstských i pobytových táborů či asistentka dětí ze sociálně slabých rodin. Strávila také nějaký čas v zahraničí, například ve Švédsku, kde se starala o děti v rodinách.

Její velkou vášní je tanec a sport v různých podobách, ale také mluvený projev či fotografování.

Kristýna Šikýřová

Třídní učitelka 2. B

Kristýna nejprve vystudovala Pedagogické lyceum v Praze. To ji motivovalo k vyššímu vzdělání a absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor Učitelství 1. stupně ZŠ. Před učitelstvím působila ve školství jako volnočasový pedagog, asistent pedagoga i jako vychovatelka ve školní družině. Učitelskou praxi začala jako třídní učitelka v Montessori škole, vyučovala dle Hejného metody, ke které absolvovala certifikovaný kurz. Následně pracovala jako třídní učitelka v mezinárodní škole, kde vedla výuku dětí s OMJ a získala zkušenosti s tandemovou výukou s rodilými mluvčími. Mimo pedagogickou praxi se věnuje práci s dětmi z bilingvních rodin.

Ve volných chvílích tráví Kristýna svůj čas především s rodinou a přáteli. Má ráda hudbu, umění, knihy a dobré jídlo. Práce s dětmi je pro ni především splněný dětský sen. Prioritou je pro ni spokojené a upřímné prostředí ve třídě, kde jsou děti pozitivně motivovány a vedeny učitelem k větším a větším úspěchům.

Claudia Kubiszová

Třídní učitelka 3. A
Metodická poradkyně

Claudia se ihned po studiu na pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě vydala na dráhu učitelky. Postupně si prošla bohatou praxí na 1., 2. i 3. stupni škol v Čechách i na Slovensku. Bavilo ji pracovat s různými věkovými skupinami lidí, zakoušet a pozorovat rozdíly a specifika učení jednotlivých skupin. V Praze absolvovala jeden z prvních rekvalifikačních kurzů pro výuku češtiny jako cizího jazyka pod záštitou CIC, stala se členkou Asociace pro integraci cizinců a nějaký čas učila mluvit česky lidi z různých koutů světa.

Zhruba před deseti lety náhodně natrefila na pedagogiku Marie Montessori a začínající Montessori školu hledající asistenta/ku. Byl to zásah do černého a velká touha Claudie proniknout do tohoto krásného světa plného respektu a přirozenosti. Absolvovala Montessori trénink a dodneška se věnuje prvostupňovým dětem. Svým respektujícím a individuálním přístupem jim pomáhá objevovat (nebo spíš spolu s nimi objevuje) krásu jazyka, čísel a dalších jevů, které nám svět nabízí.

Průběžné vzdělávání pokládá za velmi žádoucí. Sama je absolventkou mnoha kurzů, jako např.: Systemického kurzu, Kurzu kritického myšlení, Formativního hodnocení, Čtenářské gramotnosti, Typologie MBTI a mnoha dalších. Ve volných chvílích se věnuje svému čtyřnohému miláčkovi, ráda relaxuje v sauně, čte, občas potrápí své tělo v posilovně nebo se podívá na nějaký zaručeně dobrý doporučený film.

Klára Skopalová

Třídní učitelka 3. B

Klára Skopalová dosáhla vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika. Do Wonderlandu k nám přichází z jiné pražské školy, kde dosud působila jako třídní učitelka ve 2. ročníku. Klára absolvovala semináře Hejného metody výuky matematiky, je trenérkou fitness, jako lektorka připravovala děti na přijímací zkoušky a pracovala s žáky s dyslexií a dysgrafií. O prázdninách byla vedoucí příměstského tábora Veselá věda.

Lucie Kovaříková

Třídní učitelka 4. A

Lucie je rodačka z Chomutova, kde také začala učitelskou dráhu na Střední odborné škole stavební a energetické. Vystudovala Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze, kterou absolvovala s bakalářským titulem v oboru řízení lidských zdrojů. Poté si rozšířila vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Během tříletého pobytu v Anglii a USA studovala angličtinu, pracovala s dětmi a také hodně cestovala. Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje. Posledních 12 let působila v mezinárodní škole PBIS. Lucie velice ráda cestuje. K jejím dalším oblíbeným činnostem patří cyklistika, běh a čtení dobrých knih. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou a dvěma pejsky.

Kateřina Smolíková

Třídní učitelka 4. B

Kateřina vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací dramatická výchova na Univerzitě Karlově v Praze. Hraje na housle a violu, v dětství byla součástí orchestru i lidového souboru, kde se prohloubila její láska k hudbě. Je to vášnivá čtenářka, která ráda poznává nová místa, ochutnává (pro ni) neznámé a nové pokrmy a miluje kávu.

V práci s dětmi vidí veliký smysl a během studia na gymnáziu si uvědomila, že právě učitelství by ji v životě mohlo naplňovat. Začala se intenzivně věnovat doučování i hlídání dětí a během pedagogického studia se její domněnka potvrdila. Vždy si přála, aby se mohla ráno budit s pocitem, že se do práce těší, což se jí v roli paní učitelky splnilo.

Linda Samková

Headteacher
Třídní učitelka 5. B

Linda Samková vystudovala Pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Poté si rozšířila vzdělání na Fakultě řízení a informační technologie na VŠ pedagogické v oboru Finančního managementu. Touhu po práci s dětmi naplňovala vedením kroužků již od svých studií na střední škole. Učitelskou dráhu začala působením v První soukromé ZŠ v Hradci Králové. Následně pracovala na základních školách v Praze 10 a Praze 4.

Prohlubuje si své vzdělání, absolvovala kurz pro asistenty pedagoga, zúčastnila se seminářů zaměřených na výuku matematiky profesora Hejného, projektu Včelka a formativního hodnocení ve výuce. Svůj zájem o výuku Češtiny pro cizince završila dokončením studia Vzdělávacího programu Češtiny jako druhého jazyka. Volný čas ráda tráví aktivně v přírodě se svou rodinou, občas i pasivně doma s dobrou knihou.

Erica Yamane

Učitelka angličtiny

Erica Yamane vyrostla v hornaté krajině Západní Virginie ve Spojených státech. Po získání bakalářského titulu v oborech umění a japonská studia se přestěhovala do Japonska, kde zahájila výuku angličtiny. Šest let učila na anglické škole děti všech věkových kategorií. Kromě přímé pedagogické činnosti se podílela na plánování rozličných školních akcí, organizování zkoušek a seminářů či školení učitelů.

Od roku 2013 se stala učitelkou angličtiny na základní škole v japonské Hirošimě. Získala zde také certifikát TEFL. V roce 2017 odešla do Irska, kde mimo jiné obdržela v Dublinu certifikát CELT. V roce 2018 se přestěhovala do Prahy. I v České republice pokračuje v učitelské práci. Působila na základní škole Compass, kde vyučovala angličtinu a matematiku a také se věnovala přípravě žáků na Cambridge zkoušky.

Monica Mills

Učitelka angličtiny

Monica Mills se narodila v Glasgow ve Skotsku, ale své dětství strávila v Zimbabwe. Ve Spojeném království vystudovala anglickou literaturu a poté se rozhodla stát se učitelkou. V roce 2015 získala postgraduální certifikát pro školství. Téměř deset let pracovala pro mezinárodní letní školu, kde nastřádala mnoho zkušeností s prací s dětmi z celého světa. Postupně učila ve čtyřech různých zemích studenty všech věkových kategorií. Monika zahájila v Praze magisterské studium výtvarného umění. Věří, že každý člověk by měl mít příležitost být kreativní a že je to nejlepší způsob, jak se naučit mnoho nového. Svůj volný čas věnuje kurátorství výstav a pořádání workshopů pro děti. Baví ji samostatně umělecky tvořit. Monica by ráda vnesla do Wonderland Academy více kreativity a doufá, že může svou bezbřehou představivostí inspirovat budoucí umělce, architekty či designéry.

Courtney Campbell

Učitelka angličtiny

Courtney Campbell se narodila na Floridě, kde získala titul z University of South Florida v oboru angličtina a mezinárodní vztahy. Láska k učení a cestování ji na podzim roku 2021 přivedla do České republiky, aby o sobě zjistila více, zlepšila své kulturní povědomí a dovednosti jako učitelka ESL. Má bohaté pracovní zkušenosti především jako lektorka ESL a učitelka angličtiny na základní škole, působila také jako juniorská trenérka plavčíků na volné vodě. Je mimořádně zapálená pro práci s malými dětmi. Věří, že jejich mysl si zaslouží být pečlivě kultivována. Těší na setkání se svými žáky na Wonderland Academy a chce jim pomáhat v jejich růstu a rozvoji. Courtney se ve volném čase ráda prochází po pražských parcích, sedí na sluníčku u dobré knihy, užívá si čas s přáteli a rodinou, objevuje nová místa, chodí na túry nebo jezdí na kole, vaří či hraje šachy.

Joscelyn Evener

Učitelka angličtiny

Joscelyn se narodila na venkově, v Upstate New York. Na Le Moyne College vystudovala sociologii se zaměřením na lidské služby. První cenné pedagogické zkušenosti získala při svém působení v dětském domově, kde pracovala s dětmi s různých věkových a sociálních skupin.

V roce 2019 se přestěhovala do Prahy, kde začala vyučovat angličtinu v mateřské školce a také na základních školách. Vedla i soukromé lekce. Myslí si, že být učitelkou je velmi smysluplná práce a baví ji rozvíjet své studenty v jazyce, který není jejich mateřským.

Ve volných chvílích ráda chodí na procházky se psem, cestuje a tráví čas v přírodě.

Jennifer Dickinson

Učitelka angličtiny

Jenny Jennifer Dickinson se narodila v Miami na Floridě. Na Kennesaw State University Georgia získala bakalářský titul z angličtiny a historie. Později na Oglethorpe University v Atlantě vystudovala primární pedagogiku. Následně učila děti z 1. až 5. ročníku v Atlantě a v Abu Dhabi.

Jennifer miluje cestování a poprvé navštívila Prahu krátce po sametové revoluci. Město si zamilovala a mnohokrát se vrátila. Poté, co zde získala certifikát TEFL, se Praha stala jejím novým domovem. Postupně získávala další cenné pracovní zkušenosti. Pomáhala dětem i dospělým připravovat se na cambridgeské zkoušky, působila jako lektorka letních kempů a vedla mimoškolní kluby STEM pro děti ze základních škol. Miluje hledání kreativních způsobů, jak vést děti k objevování a osvojování nových informací a dovedností.

Jason Susim

Učitel angličtiny

Jason Susim vyrostl v jižní Kalifornii. Vystudoval Portland State University ve státě Oregon, obor žurnalistika a komunikace. Po univerzitě působil jako reportér, přispíval zejména do různých online zpravodajských organizací. Také snil o životě a práci v Evropě a chtěl se stát učitelem. Získal tedy certifikát TEFL, aby mohl vzdělávat děti i dospělé studenty. Ve volném čase se zabývá mnoha různorodými aktivitami. Je vášnivým čtenářem a také se věnuje fotografování, basketbalu, motocyklům a cestování. Má rád živou hudbu a sám se učí hrát na kytaru. Miluje zvířata a v současné době má plné ruce práce s výchovou 17letého německého ovčáka. Ve Wonderland Academy by rád uplatnil své jazykové znalosti a rozmanité zkušenosti jako vychovatel školní družiny.

Josef Štefl

Třídní učitel 7. A

Josef Štefl je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze. Při studiu astrofyziky se jeho život spojil s čísly. Své znalosti využíval v praxi jako analytik velkých datových souborů pro firmy obchodující na kapitálových trzích. Již při studiu individuálně pomáhal dětem zvládnout problémy s matematikou, vedl kurzy k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy. Je zastáncem posílení finanční gramotnosti dětí na našich školách. Je empatický, dokáže dobře odhadnout potřeby i schopnosti žáka. Plavání patří mezi jeho nejoblíbenější sporty, ke kterému vede i svoje dvě děti.

Marek Lansdorf

Třídní učitel 9. A, logoped, preventista

Marek Lansdorf vystudoval Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze se specializací biologie a výchova ke zdraví. Během studia si uvědomil, že je velmi potřebné mít možnost více pomáhat žákům, kteří mohou mít potíže ve vztahu ke vzdělávání, a proto se rozhodl ke studiu speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii na téže fakultě. Během studií získal zkušenosti s tvorbou a aplikací preventivních programů pro základní a střední školy. Největší praxi ve vyučování biologie a výchovy ke zdraví dosáhl na Střední zdravotnické škole v Praze, znalosti ze studia logopedie uplatnil na pražské Základní škole logopedické. Biologii s radostí vyučuje v přírodě a rád v dětech probouzí zvídavost. Velmi důležitá je pro něj zpětná vazba od žáků. Díky ní může výuku dále lépe směřovat. Tvrdí, že základním kamenem ve vyučování je bezpečné prostředí ve třídě.

Aneta Rolcová

Školní koordinátorka mezinárodních studentů
Učitelka češtiny pro cizince

Aneta Rolcová se narodila v Praze. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského a absolvovala dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově. Velkou životní zkušeností pro ni byl pobyt v kanadském Torontu, kde pracovala v reklamní agentuře a měla i možnost si v jedné televizní reklamě zahrát. Po návratu z Kanady pracovala 7 let na mezinárodních základních školách v Praze, kde se věnovala výuce češtiny pro cizince a zároveň působila jako asistentka učitele. Zkušenost má i s organizováním narozeninových oslav a firemní výukou jazyků. Její největší vášní jsou cizí jazyky a kreativní činnosti, zejména malba a v neposlední řadě pejsek, s kterým chodí každý den na dlouhé procházky lesem. Volný čas ráda tráví cestováním, poznáváním nových kultur a lidí.

Lýdia Timková

Učitelka 2. stupně, Geo, TV

Lýdia Timková pochází ze Slovenska. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde získala magisterský titul v oboru geografie a tělesná výchova. Už během studia ji naplňovala práce s dětmi, proto se věnovala vedení odpoledních sportovních kroužků na základních školách a zároveň působila jako trenérka karate. Po dokončení školy odjela do USA a Kanady, kde dva roky pracovala jako au pair. Díky pobytu v cizích zemích s odlišnou kulturou nabyla kromě znalosti jazyka i řadu nových poznatků a zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání, což změnilo její pohled na svět jako takový. Vyzkoušela si i práci sportovního animátora v Řecku a absolvovala měsíční treking v Nepálu pod Mt. Everestem. Její toulavé boty si ale opět našly cestu zpět do České republiky. Zvítězila touha učit. Těší se, že ve Wonderland Academy obohatí nejen svými zkušenostmi z cest výuku zeměpisu na 2. stupni.

Lucie Pochopová

Učitelka 2. stupně, ČJ, Hi

Lucie Pochopová vystudovala Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci obor Učitelství českého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ. Důležitým životním zlomem se pro ni stalo léto 2007, kdy jako brigádnice poprvé navštívila Menorcu. Tato perla Baleárských ostrovů ji očarovala natolik, že se sem vracela každé léto po dobu pěti let.

Po završení magisterského studia potřebovala naplnit své cestovatelské sny, proto v rámci programu Working Holiday začala poznávat svět především při pobytu na Novém Zélandu a v Kanadě. Bohaté zkušenosti ze zahraničí uplatňuje v každodenním osobním i profesním životě.

Ve volném čase se plně věnuje rodině, a to zejména dvěma dcerám, které od malička vede ke sportu, tvůrčí činnosti a hudbě. Sama hraje na zobcovou flétnu. Energii nejraději dobíjí při inline bruslení a lyžování. Její vášní zůstává i nadále cestování a fotografování. Lucie věří, že všechny naše sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat.

Petr Pánek

Učitel 2. stupně, ČJ, Hi

Petr Pánek se narodil v Praze do neslyšící rodiny a jako CODA tlumočník je součástí komunity neslyšících. Vystudoval bakalářský program Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2005 tlumočí neslyšícím na střední zdravotnické škole. Jako absolvent Učitele naživo se delší dobu zajímá o inspirativní vzdělávací metody, obdivuje kreativitu a týmovou spolupráci, sleduje Montessori pedagogiku a v letech 2020-2022 pracoval ve ScioŠkole. Děti jsou podle něj také těmi nejlepšími učiteli.

Dříve hodně cestoval, půl roku strávil mezi Osety, Kurdy, Araby a Židy, zamiloval si Kavkaz, turecké a rumunské hory. S manželkou vychovává čtyři děti, miluje šachy, historickou beletrii, chalupaření, práci na zahradě, baví ho turistika, sjezdové i běžecké lyžování a všechny míčové sporty.

„Přál bych nám všem, ať má každý den smysl. Ať máme každý večer dobrý pocit z toho, že jsme se něčemu novému naučili nebo něčím zajímavým obohatili ostatní.“

Christopher Clark

Učitel 2. stupně, AJ, Fy, VV

Christopher se narodil v Kalifornii ve Spojených státech, ale brzy se přestěhoval do Severní Karolíny, kde vyrůstal. Vystudoval na East Carolina University v Greenville, NC, obor umělecká výchova. Po absolvování vysoké školy devět let vyučoval výtvarné umění žáky 4. až 8. ročníku. Vždy se zaměřoval na uplatnění mezipředmětových vztahů a integraci dalších oborů, například finanční gramotnosti, do výtvarné výchovy. Učí studenty, aby mysleli jako umělci, věřili ve svůj potenciál a rozvíjeli své kritické myšlení a zkušenosti při řešení problémů. Christopher hledal nějakou zajímavou změnu, rozhodl se tedy přestěhovat do České republiky, země, odkud pocházel jeho oblíbený umělec Alfons Mucha. Absolvoval kurz TEFL a nyní se těší, že bude vyučovat anglický jazyk a výtvarnou výchovu ve Wonderland Academy. Kromě vlastní umělecké tvorby se také věnuje fitness, miluje jógu, turistiku a překážkové závody.

Alison Killy

Učitelka 2. stupně, AJ, ICT

Alison Killy přišla do Wonderland Academy ze Severní Karolíny, kde vyrůstala a vystudovala East Carolina University. Získala bakalářský titul, obor angličtina pro druhý stupeň. Po vysokoškolských studiích pracovala jako učitelka na střední škole. Zároveň si rozšiřovala vzdělání a získala certifikaci v oblasti sociálních studií. Nedávno se přestěhovala do Prahy. Absolvovala školení v The Language House, kde získala certifikaci TEFL. Ve volném čase si nejraději čte nebo s přáteli diskutuje o literatuře. Pokud zrovna nemá „hlavu v knize“, lze ji najít, jak hraje deskové hry, cvičí jógu či chodí na procházky do přírody. A co je nejdůležitější? Ráda vyhledává různá dobrodružství.

Brennan Drake

Učitelka angličtiny

Brennanová pochází z Iowy ve Spojených státech. Vystudovala anglickou literaturu a psaní na Macalester College v Saint Paul v Minnesotě a do Prahy se přestěhovala především kvůli jejímu zájmu o českou literaturu. Certifikaci TEFL a certifikaci TEYL získala na Jazykové škole Spěváček v Praze. Brennanová navštěvovala Montessori školu, která v ní podnítila vášeň pro výuku dětí pomocí metod založených na kreativitě, uměleckém vyjádření a praktických zkušenostech. Ve volném čase ráda běhá, čte a píše, chodí do kina a poznává Prahu.

John Tedder

Učitel angličtiny

John Tedder se narodil v Jacksonu ve státě Michigan. Studoval na Thomas A. Edison State College, kde získal bakalářský titul v oboru historie. Působil 23 let v americké armádě a během své služby učil stovky nerodilých mluvčích. Několik let byl také trenérem mládeže ve fotbale a lakrosu a suplujícím učitelem v Connecticutu a na Floridě.

Do Prahy se s rodinou přestěhoval v lednu 2022. Obdržel certifikát TEFL na Language House v Praze. John se snaží pomáhat dětem vyrůstat v dospělé, kteří budou soběstační, zodpovědní a plynně mluvící více jazyky. Rozvíjí jejich zvídavost, zkoumá jejich potenciál, čímž obohacuje I sám sebe.

John tráví svůj volný čas s rodinou či v přírodě. Má rád turistiku, sport, s oblibou poznává nová města a kultury. Je šťastný, že je součástí skupiny Wonderland, a těší se na nadcházející školní rok, kdy žákům pomůže sbližovat se s angličtinou.

Aida Mujačić

Učitelka HV, lektorka hudby

Aida pochází z Bosny a Hercegoviny, kde studovala piano a zpěv, v Praze pak vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hudební vědu. Absolvovala mezinárodní kurz neurolingvistického programování a propojuje při práci znalosti z léčivé terapie a koučinku. Učila na různých ZUŠ, Mezinárodní konzervatoři Praha, v RockOpeře Praha, v Lesní mateřské školce Šárynka, ve Feel Good Company a lektoruje také soukromé hodiny hudby. Vede workshop Můžeme hrát spolu, v kterém seznamuje české žáky s bosenskou hudbou a svou osobní historií v době války v Bosně, kterou zažila na vlastní kůži. Působila i jako lektorka v Norsku.

Je členkou mezinárodní folkjazzrockové kapely Korjen, kde zpívá a hraje na klávesy, věnuje se sólovým koncertům v zajímavých akustických prostorech, kde představuje balkánskou, slovanskou a židovskou hudbu. Uchopila hudebně a lidsky i život Karla Reinera, který jako skladatel a pedagog působil v koncentračním táboře Terezín.

Má ráda knihy, beletrii, filozofickou i odbornou literaturu, poslouchá tradiční i avantgardní hudbu, propojuje různé druhy umění. Její vášní je sauna a plavání.

Aida chce děti pomocí hudby učit lásce, lidskosti a tomu, aby šly za svými sny a zažívaly pocit štěstí.

Ondřej Dadák

Asistent pedagoga

Ondřej Dadák pochází z Krnova v Moravskoslezském kraji. Studoval tělesnou výchovu a sport na Karlově Univerzitě, kde získal bakalářský titul, a dále pokračuje ve studiu na magistra. Ondřej je členem reprezentačního týmu v řecko-římském zápase, díky čemuž procestoval mnoho destinací po celém světě. Působil jako trenér mládeže v mnoha klubech po celé Praze, kde učil děti úpolové sporty. Má také zkušenosti jako fitness trenér, osobní trenér a absolvoval kurzy na lektora mnoha sportovně založených aktivit.

Kateřina Světlíková

Koordinátorka 2.cizích jazyků, učitelka španělštiny

Kateřina vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, magisterský obor Pedagogika a Slovinský jazyk a literatura. Po dokončení se vydala na studijní pobyt do Španělska, který ji zásadně změnil život. Ve Španělsku žila, studovala a profesně se rozvíjela až do roku 2019. Během tohoto dlouhého inspirativního období vystudovala na univerzitě ve španělském Alicante další magisterský obor – Výuka angličtiny a španělštiny jako cizích jazyků. Posléze pracovala v prestižní Evropské škole a nakonec založila i školu vlastní, kde nasbírala velké množství pracovních zkušeností. Španělština se jí stala celoživotní profesní i osobní vášní. Ráda ji učí jak děti, tak dospělé. Po návratu do České republiky působila jako zástupkyně ředitelky na jedné z pražských škol. Kateřina je vášnivou cestovatelkou. Navštívila Austrálii, Nový Zéland, USA a téměř všechny asijské země. Stejně jako cestování jsou její druhou vášní cizí jazyky, které ráda studuje, srovnává a těší se z těchto poznání.

Moises Torres

Vychovatel školní družiny

Moises Torres, rodák z New Yorku, studoval behaviorální vědy na Mercy College. Má za sebou téměř deset let pracovních zkušeností jako vedoucí volnočasových aktivit a mentor, pravidelně se účastnil I dětských pobytových táborů. Působil rovněž v oblasti sociálních služeb. Než se nedávno přestěhoval do Prahy, pracoval v neziskové organizaci v New Yorku, kde se naučil nejen pomáhat druhým v nouzi, ale také efektivně pracovat s dětmi všech věkových kategorií a inspirovat je k přijetí nových výzev. Velice ho baví programování Lego robotů, rád pak své zkušenosti předává ostatním. Spolu se svými svěřenci dosáhl v této dovednosti třikrát mistrovský titul New York State Lego Robotics. Ve svém volném čase vášnivě sportuje, sleduje filmy, cestuje a v neposlední řadě rád zkouší nové jídlo.

Adéla Bakosová

Učitelka španělštiny

Pro Adélu Bakosovou jsou jazyky celoživotní vášní. Ve škole se věnovala angličtině, španělštině a francouzštině. Během studia na vysoké škole odjela na studijní pobyt do zahraničí, a nakonec v prosluněné Kalifornii zůstala 2 roky. Práce s dětmi ji naplňuje a motivuje k tomu, aby se stále zlepšovala. Ve volném čase se věnuje sportu, především volejbalu a plavání.

Renáta Růžková

Učitelka němčiny

Renáta Růžková pochází z Polabí. Vystudovala obor historie a německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vyučovala němčinu na střední i základní škole a také v kurzech pro dospělé. Životní zkušenosti nabírala při práci i mimo školství jako překladatelka. V současné době spolupracuje s Českou televizí na vzdělávacím projektu ČT EDU. Ve volném čase se věnuje četbě knih. Ráda chodí do kina a divadla. Dost času také tráví na své zahradě, kde vymýšlí neustále nějaké změny, protože změna je život.

Jitka Tichá

Učitelka němčiny

Jitka Tichá vystudovala učitelství pro školskou praxi na katedře germanistiky filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Má deset let praxi s výukou němčiny na druhém stupni a dalších pět let s výukou na prvním stupni. Ve spolupráci s jazykovou školou vede také firemní kurzy. Poslední dva roky byla třídní učitelkou v pátých ročnících na základní škole. Práce s dětmi na prvním stupni ji velmi těší, líbí se jí atmosféra třídy s mladšími žáky a jejich pohled na svět.

Sama má již dvě dospělé děti. Ve volném čase chodí ráda do přírody, proto má také psa. Nebo někdy nejraději nedělá vůbec nic, ale na to se musí odjet hodně daleko…

Anděla Brandejsová

Asistentka pedagoga

Anděla Brandejsová se narodila v Praze. Vystudovala střední pedagogickou školu, Pedagogické lyceum. Poté začala studovat obor Učitelství pro 1. stupeň na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve třetím ročníku studium na rok přerušila, od září bude znovu pokračovat. Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje, proto si nedokáže představit, že by působila v jiném oboru. Své první pracovní zkušenosti nabyla jako asistentka pedagoga, pracovala ve školní družině a vyzkoušela si také výuku na druhém stupni základní školy. Ráda cvičí jógu nebo tráví volný čas s kamarády a rodinou.

Michaela Strnadová

Asistentka pedagoga

Michaela Strnadová pochází z Prahy. Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Rozličné aktivity s dětmi vykonávala již během studia. Působila například jako lektorka v dětské skupině, doučovala anglický jazyk či pracovala jako trenérka dětí ve sportovní přípravce. Mezi její záliby patří hudba, zvláště hra na klavír a zpěv. Ve volném čase se věnuje různým sportovním aktivitám, výletům do přírody a četbě.

Lenka Kovářová

Asistentka pedagoga

Lenka se narodila v Chomutově, kde maturovala v oboru cestovní ruch. Po úspěšném ukončení střední školy se přestěhovala do Prahy. Zde pracovala v oboru a zároveň se ve volném čase věnovala hlídání dětí. Během těchto chvil si Lenka poprvé uvědomila, že práce s dětmi ji velmi baví a přijde jí smysluplná. Největší zkušeností jsou pro Lenku pochopitelně její vlastní dvě děti. S dcerkou je potřeba více pracovat, protože se u ní vyskytla vada řeči s vývojovou dysfázií. Toto bylo Lenčinou motivací ke studiu speciální pedagogiky, během kterého se také úspěšně zúčastnila kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.

Po roce a půl působení v mateřské škole Wonderland, kde pracovala s dětmi s ADHD a autismem, se zapojuje do týmu Wonderland Academy. Chystá se dále vzdělávat v pedagogickém oboru, protože práce s dětmi je, jak sama říká, naplněním jejího života.

Petra Chramostová

Asistentka pedagoga

Petra se narodila v Praze. Vystudovala obchodní akademii. Dosud si vyzkoušela práci jak v korporátních firmách, tak i v menších českých společnostech. V blízkém okolí má hned několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To jí přineslo mnoho životních zkušeností. Svůj zájem o tuto problematiku podpořila studiem pedagogiky pro asistenty pedagoga. Snaha pomoci ji vedla až ke změně profese. V této práci shledává smysl a věří, že správná podpora a přístup mohou děti pozitivně formovat už od útlého věku. Zároveň se domnívá, že musí fungovat vzájemná komunikace a spolupráce mezi školou, rodičem a dítětem. Volný čas ráda tráví se svou rodinou při sportu, procházkami v přírodě nebo cestováním.

Barbora Yeová

Asistentka pedagoga

Bára pochází z Benátek nad Jizerou, odkud se přestěhovala do Prahy během studia na gymnáziu. Po studiích se začala věnovat práci v sociálních službách, kde nabyla plno cenných zkušeností, které nyní aplikuje při učení s dětmi. Skrze neziskové organizace ráda vyjíždí na sociálně-terapeutické pobyty s dětmi z dětských domovů a také se pravidelně stýká s dětmi v pěstounské péči a poskytuje pravidelnou podporu jak jim, tak pěstounům. Má ráda kolektivní sporty, chození do přírody a ve volném čase se vzdělává v oblasti psychologie a antropologie.

Klára Plecháčková

Asistentka pedagoga

Klára se narodila ve Frýdku-Místku a sociální práci vystudovala na Ostravské univerzitě. Po obhajobě diplomové práce se přestěhovala do Prahy. Vždy ji to táhlo k dětem. Pracovala jako terénní sociální pracovnice pro děti a mládež v ulicích Jižního města a po narození dcery se začala více zajímat o vzdělávání dětí. Proto se také rozhodla studovat pedagogiku na Karlově univerzitě a ráda by se stala paní učitelkou :). Ve svém volném čase se věnuje praktikování jógy, miluje přírodu, knihy a dobré jídlo.

Jana Komárková

Asistentka pedagoga

Jana Komárková pochází z Kostelce nad Černými lesy. Po ukončení střední ekonomické školy se přestěhovala do Londýna, kde pracovala s dětmi jako Au-pair, absolvovala různé kurzy a cestovala. Po návratu do Prahy působila v administrativní oblasti, ale časem zjistila, že jí práce s dětmi chybí a zároveň baví, a rozhodla se pro studium kurzu asistenta pedagoga.

Volný čas tráví především se svým malým synem. Podniká různé výlety do přírody a za kulturou.

Zuzana Faldýnová

Asistentka pedagoga

Zuzana Faldýnová vystudovala UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Po státní zkoušce odjela do Anglie, kde jeden semestr studovala na St. Austel college. Několik let působila na základní škole v Mníšku pod Brdy, kde jí prošly pod rukama dvě třídy prvňáčků, které vedla dále do vyšších ročníků. Z toho 3 roky učila v programu Začít spolu. Absolvovala kurzy a školení na DYSCENTRU /grafomotorika, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, Maxík, Metoda dobrého startu/. Ráda zařazuje do výuky projekty nebo centra aktivit, preferuje slovní hodnocení. Vede letní tábory. Relaxuje při běhání, józe nebo vaření.

Marta Nováková

Asistentka pedagoga

Vyrůstala jsem na statku poblíž Slaného společně s mými šesti mladšími sourozenci. Díky velké rodině jsem si oblíbila práci s dětmi, a to mě nakonec dostalo na střední pedagogickou školu Futurum v Praze. Při studiu jsem učila základy hry na flétnu ve školce. Několikrát jsem působila jako vedoucí týdenního táboru v Chocni. Nyní jsem jedním z vedoucích Kolektivu mladých hasičů v Kunraticích. Ve volném čase čtu, peču, trávím čas s přáteli a nebo se jdu projít. Momentálně studuji na Technické univerzitě v Liberci základy společenských věd a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. V budoucnu bych chtěla začít učit.

Karolína Fidrmuc

Vedoucí školní družiny a odpoledních aktivit

Karolína Kocourková pochází z Orlických hor. Po ukončení gymnázia v Žamberku se rozhodla nastoupit na Univerzitu v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po dvou letech studium přerušila a zahájila studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Práce s dětmi ji naplňuje již od patnácti let. V rámci brigád pracovala jako animátorka, plavčice, lektorka volnočasových aktivit pro děti a v neposlední řadě jako vedoucí na dětských táborech. Ve volném čase doučuje žáky se specifickými potřebami. Ke svým koníčkům řadí zejména kreativní tvorbu a sport.

Moises Torres

Vychovatel školní družiny

Moises Torres, rodák z New Yorku, studoval behaviorální vědy na Mercy College. Má za sebou téměř deset let pracovních zkušeností jako vedoucí volnočasových aktivit a mentor, pravidelně se účastnil I dětských pobytových táborů. Působil rovněž v oblasti sociálních služeb. Než se nedávno přestěhoval do Prahy, pracoval v neziskové organizaci v New Yorku, kde se naučil nejen pomáhat druhým v nouzi, ale také efektivně pracovat s dětmi všech věkových kategorií a inspirovat je k přijetí nových výzev. Velice ho baví programování Lego robotů, rád pak své zkušenosti předává ostatním. Spolu se svými svěřenci dosáhl v této dovednosti třikrát mistrovský titul New York State Lego Robotics. Ve svém volném čase vášnivě sportuje, sleduje filmy, cestuje a v neposlední řadě rád zkouší nové jídlo.

Zachary Moustis

Vychovatel školní družiny

Zachary vystudoval na Indiana University obor komunikace a kultura. Po studiích pracoval jako producent dětského televizního pořadu.

Již od střední školy procházel různými zaměstnáními, kde pracoval s dětmi. Působil mimo jiné jako učitel ESL, instruktor plavání, koordinátor odpoledních aktivit na základní škole či táborový poradce.

Ve volném čase rád chodí do přírody se svým psem, hraje v různých kapelách na basovou kytaru, čte komiksy či třeba peče.

Nikola Žamberská

Vychovatelka školní družiny

Nikola Žamberská pochází z Českých Budějovic. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity se zaměřením na přírodovědu a historii pro druhý stupeň základních škol. Studium musela kvůli nemoci přerušit. Nyní dálkově studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Nikola vždy věděla, že práce s dětmi je oblast, která ji baví a naplňuje. Od 15 let jezdila mimo jiné jako vedoucí na dětské tábory, po přerušení vysoké školy začala pracovat v soukromé mateřské školce. Později nastoupila na základní školu v Českých Budějovicích, kde působila dva roky jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga. Vedla též tvořivé odpolední kroužky a aktivity.

Ezgi Keskin

Vychovatelka školní družiny

Ezgi Keskin získala bakalářský titul z anglického jazyka a literatury a v současné době pokračuje v magisterském studiu ve stejném oboru. Výuce anglického jazyka se věnuje už od 17 let, ve své rodné zemi pracovala již během bakalářského studia na prestižní soukromé škole. V roce 2019 získala také certifikát TEFL, aby mohla pokračovat ve své profesi i jiných zemích. Nyní se rozhodla přenést své znalosti a zkušenosti do Prahy. Ve volném čase se věnuje různorodému tvoření a umění obecně. Aktivity z této oblasti ráda začleňuje do svých hodin, aby podpořila myšlení a kreativitu studentů. Snaží se jim pomoci, aby jazykově uspěli a zároveň se i rozvíjeli umělecky.

Michelle Arsenault

Vychovatelka školní družiny

Michelle se narodila na Bermudách a vyrostla v Massachusetts. Vystudovala na University of Massachusetts Amherst a získala titul v oblasti uměleckého vzdělávání. Po promoci pracovala jako učitelka umění na veřejné škole v Bostonu. Zde začala její láska k učení. V roce 2022 se přestěhovala do Prahy a získala certifikát TEFL. Michelle využívá své znalosti k vytváření dynamických a inspirativních lekcí pro své studenty. Věří, že děti jsou přirozeně zvídavé a zajímají se o svět kolem sebe, a chápe, jak je důležité poskytovat jim pro to bezpečné a výchovné prostředí, ve kterém mohou prosperovat. Ve svém volném čase ráda maluje, čte a prozkoumává na vycházkách město.

Ludmila Grundzová

Vychovatelka školní družiny, Speciální pedagog

Ludmila Grundzová pochází z Berouna. Po ukončení Střední odborné školy Drtinova v Praze se rozhodla pro studium na Univerzitě Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika. Nyní nastupuje do posledního ročníku. V rámci brigád pracovala jako chůva v dětském koutku.

Už od malička věděla, že se chce věnovat dětem a pracovat s nimi. Děti jsou pro ni vším. Je z velké muzikantské rodiny, a proto mezi její zájmy patří hudba a zpěv. Svůj volný čas tráví nejvíce s rodinou, ráda cestuje a podniká rodinné výlety. Velice ji baví vaření.

Mike Bevevino

Lektor anglického jazyka

Mike Bevevino se narodil v Upstate New York. Vystudoval Springfield College v roce 2011 v oboru komunikace/sportovní žurnalistika. O několik let později se však rozhodl využít příležitostí v oblasti vzdělávání a v roce 2016 získal magisterský titul se zaměřením na střední vzdělávání. V roce 2019 se přestěhoval do Prahy a získal TEFL v The Language House. Před vstupem do týmu v říši divů učil dva roky především dospělé. Ve volném čase Mike rád cestuje, píše a sleduje sport.

Hanna Krassa

Lektorka anglického jazyka

Hanna Krassa pochází z Ukrajiny. Má magisterský titul v oboru vzdělávání a certifikát TEFL. Posledních 10 let vyučuje děti angličtinu jako cizí jazyk. Má cenné pracovní zkušenosti s vedením vzdělávacích kurzů, organizovala také školní kluby matematiky, přírodních věd a dějepisu vedených v angličtině.

Mezi její koníčky patří jóga, umění a cestování. Práce s dětmi ji baví a je opravdu nadšená, že se připojí k týmu Wonderland!

Cristina Atienzar

Lektorka privátních lekcí španělštiny

Cristina Atienzar vystudovala učitelství na University of Alicante ve Španělsku se specializací na výuku angličtiny. Ihned po promoci se přestěhovala do České republiky, aby absolvovala praxi na základní škole v Praze. Během studia se také zúčastnila programu Erasmus v Norsku. Než se Cristina rozhodla stát se učitelkou, pracovala s dětmi jako chůva a pomáhala jim s domácími úkoly. Během této doby objevila svou vášeň pro děti a to, jak ráda s nimi tráví čas. Věří, že práce s dětmi je přínosný proces nejen pro děti, ale i pro učitele, protože obě strany se mohou od sebe navzájem učit. Ve volném čase ráda cestuje a tráví čas s rodinou a přáteli. Ráda také tráví čas sama, čtením knihy nebo procházkou do města při poslechu hudby.

Lukáš Pařík

Lektor hudby

Lukáš Pařík je zpěvák, hudební skladatel a muzikálový herec. Má vystudovaný zpěv na Mezinárodní konzervatoři a dokončuje studium kompozice filmové a popové hudby na Pražské konzervatoři. Je autorem mnoha písní a rockového fantasy muzikálu Králové Avalonu hraného v pražském divadle Hybernia v sezóně 2015/2016.

Učení se věnuje už od svých 16 let a od roku 2017 organizuje veřejná vystoupení studentů.

K jeho hlavním zásadám patří snaha o rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Ve Wonderland Academy je lektorem zpěvu, piana a kytary.

Petr Kubín

Lektor hudby

Petr Kubín je klavírista, kytarista a pozounista. Je absolventem konzervatoře Jana Deyla v Praze. Již tři roky soukromě vyučuje hru na kytaru a piano. Nyní obohatil tým Wonderland Academy a stal se lektorem hudebních kroužků.

Hudba je jeho prací i koníčkem, mimo jiné hraje v několika kapelách.

Ve svém volném čase se věnuje pěší turistice, běhání a nahrávání hudby. Ovládá hru na klavír a kytaru, zatímco ve zpěvu tak zdatný není! Baví ho proces psaní hudby, textů a nahrávání.

Štěpán Pokorný

Učitel HV, kroužky

Štěpán Pokorný je zpěvák, hudební skladatel, dirigent, sbormistr a multi-instrumentalista. Na Pedagogické fakultě UK v Praze vystudoval bakalářský obor sbormistrovství a hudební výchova ve třídě Marka Štryncla. V současné době působí jako profesionální sólový a ansámblový zpěvák, cembalista a varhaník. Spolupracuje se soubory jako jsou Musica Florea, Victoria Ensemble, Czech Ensemble Baroque, Pražský filharmonický sbor a jiné.

Jako vystudovaný sbormistr a dirigent si založil vlastní soubor „Humble Ensemble“, který se věnuje převážně poučené interpretaci hudby 16.–19. století, provádí vlastní skladby, věnuje se cross-over a vzdělávacím projektům. Štěpánovou největší vášní je skladba. Je autorem žánrově různorodých skladeb klasické i populární hudby. Samostatně se vzdělává ve hře na další hudební nástroje, jako jsou například harfa, kontrabas, flétny, kytara či viola da gamba.

Příležitostně se věnuje také ladění a servisu hudebních nástrojů, práci se dřevem, výtvarnému umění, psaní a překládání poezie.

Lukáš Konfršt

Pedagogický poradce ICT

Lukáš Konfršt se narodil a žije celý život v Praze. Na střední škole se věnoval pozemnímu stavitelství, ale rozhodl se změnit směr a nastoupil na pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, kde vystudoval učitelství anglického jazyka v bakalářském a následně navazujícím magisterském studiu. Před dokončením zkoušek již začal pracovat na základní škole, kde první rok učil na prvním stupni a dalších 5 let učí napříč všemi ročníky.

Ve Wonderland Academy Lukáš uplatní hlavně výchovné dovednosti jako člen týmu vychovatelů školní družiny. Rád pracuje ve vícejazyčném prostředí, kde má jako učitel anglického jazyka možnost dětem rozvíjet komunikační dovednosti v českém i anglickém jazyce.

Ve volném čase, kterého moc nezbývá, rád tráví čas hraním stolního tenisu nebo například sledováním poznatků ze světa vědy, techniky a psychologie. V neposlední řadě se Lukáš věnuje využívání ICT ve vzdělávání a hledá způsoby, jak využívat techniku přínosným způsobem, aby ulehčovala práci, vzdělávání a celkově život.

Tereza Macurová

Školní psycholog

Tereza Macurová je absolventkou oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. S dětmi pracuje již od studií, kdy lektorovala edukační LARP programy a asistovala dětem s PAS. Později získala cenné zkušenosti na Lince bezpečí, krizové lince pro děti a dospívající. Nyní již rok působí v Mateřské školce Wonderland jako psycholog pro předškolní děti. Jejími odbornými tématy jsou digitální prostředí, sociální sítě, kreativita a odolnost.

Adéla Kovářová

Speciální pedagog

Bc. Adéla Kovářová Vystudovala speciální pedagogiku a český jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pochází z Ostravy. Než se přestěhovala do Prahy, vedla centrum aktivit pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra a pracovala jako vychovatelka, asistentka i třídní učitelka ve škole pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. V Praze pracovala na jiné ZŠ jako třídní učitelka 5. a 6. ročníku. Ve volném čase se ráda věnuje své rodině, malování, pěstování rostlin, cestování a dobrovolnické činnosti.

Lucie Chladilová

Office Manager

Lucie Chladilová vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově a po jejím ukončení se zaměřila na práci v administrativě. Pracovala například jako asistentka předsedy představenstva STROJEXPORTa.s. Má velmi kladný vztah k dětem a sama je maminkou tří dětí. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chodí do přírody a příležitostně sportuje.

Klára Telecká

HR and Social Media Manager

Klára Telecká pochází z Vysočiny. Na České zemědělské univerzitě vystudovala magisterský obor Podnikání a administrativa. Během studia absolvovala několik zahraničních pracovních stáží a Erasmus +. Klára má předešlé zkušenosti v HR a social media managementu.

Miluje cestování a objevování jiných kultur a jídla. Ve volném čase se ráda vzdělává, medituje a energii nejraději dobíjí v lese nebo na horách.

Veronika Birnbaumová

Koordinátor MŠ a ZŠ

Veronika pochází z malého města, které se nachází nedaleko Prahy. Vystudovala obchodní akademii, jejím snem ale vždy bylo věnovat se práci s dětmi, a tak si doplnila vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Učitelství pro mateřské školy. Veronika absolvovala mnoho kurzů s předškolní tématikou, mezi které patří například: základy Hejného metody v předmatematické výchově, Dítě s ADHD, ADD –pro pedagogy MŠ a 1. Stupně ZŠ, Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ nebo Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Za velmi cenné považuje zkušenosti, které získala během svého pobytu ve Velké Británii, kde se věnovala studiu a práci s dětmi předškolního věku. Po návratu z Velké Británie pracovala jako učitelka předškolní třídy v česko-anglické mezinárodní mateřské škole a později jako zástupkyně ředitelky mezinárodní mateřské školy. Veronika ráda přijímá výzvy a zdokonaluje své dovednosti. Práci s dětmi vnímá jako své životní poslání, které ji velmi naplňuje. Je maminkou syna Daniela, ve svém volném čase se ráda věnuje své rodině, cyklistice a cestování.

Jana Kučová

HR manager

Jana Kučová vystudovala střední pedagogickou školu. Po několika letech v mateřské škole, kde pracovala jako učitelka u mladších i starších dětí předškolního věku, ji osud přivedl do Prahy. Zde začala působit v oblasti HR. Během pobytu v Londýně posílila své jazykové znalosti a získala mnohé nové cenné pracovní zkušenosti.

Jana miluje tanec, zpěv, hudbu, dobré jídlo a pití a celý život se věnuje folklóru.

Kateřina Steinbachová

Vedoucí výdejny

Kateřina dokončila Střední odborné učiliště oděvní a poté studovala na obchodní akademii. Vyhovují jí pracovní pozice, v nichž může jednat s lidmi, proto se každý den těší do kolektivu Wonderland Academy. Má dvě dcery, se kterými se rozhodně nenudí. Mladší hraje na piano, a tím inspirovala i samotnou Kateřinu, která se taktéž začala učit. Nezahálí ani ve sportu, baví ji cestování a mezi další velké koníčky patří šití a zahrada.

Petr Vodenka

Vedoucí technické správy

Petr je velmi důležitou součástí Wonderland Academy týmu. Vždy ho bavila práce se dřevem. Po absolvování oboru truhlář se tomuto řemeslu intenzivně věnoval a také předával své zkušenosti dál mladým lidem jako mistr odborného výcviku. Nyní se rozhodl, že využije svou zručnost a pomůže naší škole se všemi technickými trablemi.

Je otcem dvou dětí, se kterými tráví svůj téměř veškerý volný čas. Pokud mu přece jen nějaký zbyde, hraje na různé hudební nástroje. Nejvíce miluje kytaru, banjo, harmoniku a nově se učí hrát na housle.

Vladimír Bezkočka

Školník a technik

Vladimír absolvoval obor elektromechanik. Pracoval v příbuzných technických oborech, ale i jako izolatér či malíř a lakýrník. V roce 2010 se rozhodl vrátit do školních lavic a dodělat si maturitu. Po úspěšném dokončení oboru Podnikání pracoval jako technik klimatizací. V této oblasti absolvoval několik rozšiřujících kurzů a stal se certifikovaným technikem Ministerstva životního prostředí. Velkým zlomem pro něj bylo získání staršího rodinného domku, kde v sobě objevil vášeň pro kutilství a práci na zahradě. Zde si neustále rozšiřuje znalosti v dalších řemeslných oborech.

Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou na chalupě a věnuje se péči o zděný domek. Má rád Marvelovky, rodinné výlety a houbaření.Ve Wonderland Academy oceňuje milou rodinnou atmosféru a možnost propojit svou kutilskou zálibu s prací.

Jiří Plíva

Řidič

Jiří Plíva zastává ve Wonderland Academy pozici řidiče školního mikrobusu. Svým pozitivním a přátelským přístupem dětem obohacuje všední den. Vždy velmi rád sportoval. Mnoho let se věnoval judu, kde dosáhl na 3. dan. Jeho největší zálibou je však sběratelství a oprava starožitných hodin.

Josef Račák

Řidič

Josef Račák vystudoval střední zemědělskou školu, díky které posílil v mnoha oblastech svou manuální zručnost. Má za sebou řadu zajímavých pracovních zkušeností. Mimo jiné působil v Mlékárně Kunín na pozici manažera pro oddělení distribuce mléka do škol. Díky tomu také lépe poznal školní prostředí a rozhodl se zde uplatnit své dlouholeté řidičské zkušenosti.

Je pro Wonderland tým skvělou posilou při ranním svozu a odpoledním rozvozu dětí. Oceňuje především celkovou klidnou atmosféru, která ve škole panuje.

Má rád přírodu, ve které se snaží trávit co nejvíce svého volného času, a zajímá ho vše kolem aut.

Chtěli byste se k nám přidat?

V případě zájmu stát se členem týmu Wonderland Academy zašlete, prosím, svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na telecka@wonderlandacademy.cz