Mimoškolní aktivity

Wonderland Academy je škola, která svým žákům poskytuje denně vzdělávání a zázemí i po skončení klasických vyučovacích hodin. Školní družina je otevřena v době po skončení vyučování do 17:30, v pátek do 16:30.

Žáci mohou vybírat z více než 40 různorodě zaměřených kroužků. Program je koncipován tak, aby měli žáci možnost prostřídat sportovní, kreativní, vzdělávací i odpočinkové aktivity. Sportovní oblast zastupují například gymnastika, sebeobrana, taneční kroužek, fotbal, shuffle či všeobecně zaměřený pohybový kroužek. Z umělecké oblasti nabízíme Art Club, keramiku, piano, kytaru nebo moderování. Edukativní směr podporují English Club, Spanish Club, Deutschklub, ale také například ekologický kroužek, čtenářský klub, šachy, kroužek pro zvídavé děti či Veselá věda.