Certifikáty a spolupráce

Jsme zapojeni do těchto projektů Evropské unie:

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu společného vzdělávání dětí a rozvoj spolupráce s rodiči žáků. Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků a podpora profesních společenství pedagogů.

Cambridge English Qualifications

Základní škola Wonderland Academy dlouhodobě systematicky připravuje své žáky na jazykové zkoušky Cambridge. Na základě vysokého počtu žáků s úspěšnými výsledky jsme od školního roku 2018/2019 získali oprávnění používat logo Cambridge English Qualifications.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na přímou podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol.

Partnerská škola Fraus

Od září 2016 vyučujeme téměř všechny předměty podle učebnic z Nakladatelství Fraus, a tak jsme si vysloužili titul Partnerská škola Nakladatelství Fraus.

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím v České republice. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. K učebnicím jsme pořídili také i-učebnice, které lze promítat na interaktivních tabulích a které nabízí různá edukační multimédia. Partnerstvím získává naše škola různé výhody, například zasílání vzorků nových učebnic zdarma, odborné konzultace s pracovníky nakladatelství přímo ve škole, vzdělávací semináře pro učitele, soutěže o hodnotné ceny, bezplatné zapůjčení učebnic a mnohé další.

Nadace O2 „Internetem bezpečně“

ZŠ Wonderland Academy se stala grantovou školou nadace O2. Školní projekt „Internetem bezpečně“, který je zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti internetové bezpečnosti, byl podpořen programem O2 Chytrá škola.

O2 Chytrá škola 2019/2020 - Základní a mateřská škola Baška

CEWE FOTOLAB

Naše škola spolupracuje při školních akcích a rozmanitých aktivitách s firmou CEWE FOTOLAB.

www.fotolab.cz

BENU Lékárna

Naše škola spolupracuje při vybavování školních lékárniček s lékárnou Benu.
www.benu.cz

Podpora Nadace ČEZ - Oranžové víceúčelové hřiště

Ve školním roce 2016/2017 se v prostorách školní zahrady vybudovalo nové víceúčelové hřiště. Žáci ho budou využívat v hodinách tělesné výchovy, v rámci odpoledních kroužků a aktivit. Hřiště bude také k dispozici široké veřejnosti. Projekt byl realizován Nadačním fondem Wonderland Schools za podpory Nadace ČEZ.

Certifikát o kompenzaci Co2

Naše škola svou účastí v programu Clean Advantage v roce 2023 zmírnila uhlíkovou stopu svého vozového parku kompenzací až 8 823.96 CO2.