Přijímání žáků-cizinců (international students)

Naše škola je otevřena i studentům, kteří nemají českou národnost. Průměrně je ve třídě 1/5 – 1/4 studentů-cizinců. Podmínkou pro přijetí těchto studentů je dobrá znalost angličtiny, která bude primárním jazykem jejich vzdělávání. Současně se žáci-cizinci musejí ve škole zapsat k intenzivnímu studium češtiny jako druhého jazyka v malých skupinách a podle potřeby uhradit nadstandardní podporu jazykového asistenta ve třídě.

V případě vašeho zájmu nám pošlete nezávaznou přihlášku.