Zápis do 1. třídy

Ve školním roce 2024/2025 otevřeme další dvě první třídy, každou po 18- 20 dětech. V případě vašeho zájmu nejprve doporučujeme seznámit se s prostředím a koncepcí školy během některého z našich dnů otevřených dveří.

Přihlášku nám prosím pošlete do 15. března 2024.

Zápis proběhne v úterý 2. dubna 2024 a s předstihem vám pošleme pozvánku s podrobnými informacemi.

Zápis má dvě části:

  • motivační část zápisu pro děti. Na budoucí žáčky a žákyně čekají přemýšlivé a tvořivé úkoly s českou i anglickou paní učitelkou.
  • administrativní část zápisu pro rodiče, příjem závazných přihlášek a podpis smlouvy o školní docházce.
 

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku:

  • Přijímáme maximálně 40 dětí do dvou tříd.
  • Přednostně přijímáme mladší sourozence našich stávajících žáků a děti z naší mateřské školy Wonderland.
  • Uchazeč musí mít předpoklady pro studium na bilingvní škole podle školního vzdělávacího programu Wonderland Academy.
  • Další podmínkou je podpis smlouvy a obchodních podmínek současně s úhradou registračního poplatku a zálohy na školné na místě.