Přijímání žáků-cizinců (international students)

Naše škola je otevřena i žákům, kteří nemají českou národnost. Průměrně je ve třídě 1/5 – 1/4 žáků-cizinců. Podmínkou pro přijetí těchto dětí je dobrá znalost angličtiny, která bude primárním jazykem jejich vzdělávání. Současně se žáci-cizinci musejí ve škole zapsat k intenzivnímu studium češtiny jako druhého jazyka v malých skupinách a podle potřeby uhradit nadstandardní podporu jazykového asistenta ve třídě.

V případě vašeho zájmu nám pošlete nezávaznou přihlášku.