Přijímání žáků do vyšších ročníků

Do vyšších ročníků (2. – 9. třída) přijímáme žáky podle volné kapacity (max. 20 žáků ve třídě na 1. stupni a nejvýše 24 žáků na 2. stupni).

Přestup z jiné školy v průběhu školního roku je možný na základě vykonání přestupní zkoušky z anglického jazyka (písemný test a rozhovor s rodilým mluvčím) a doložení předchozích výsledků učení žáka (vysvědčení).

Ověření úrovně angličtiny je nutné proto, aby se noví žáci mohli zařadit do našich stávajících jazykových skupin a současně zvládli porozumět výuce na hodinách, které jsou vyučovány bilingvně.

Po úspěšném testu z angličtiny zveme uchazeče na dva dny do třídy, kde se zapojí do kolektivu a společné práce. Tím si žák a jeho rodiče ověří, že si skutečně vybrali školu podle svých představ, a my naopak budeme mít možnost poznat nového spolužáka.

V případě vašeho zájmu nám pošlete nezávaznou přihlášku.