Wonderland Academy

Wonderland Academy je soukromá jazyková základní škola, jež buduje plynulé vyjadřování svých žáků v češtině a angličtině, od druhé třídy také ve španělštině či němčině. Školní vzdělávací program Wonderland Academy je koncipován tak, aby vyhovoval jak žákům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak i těm, kteří ji zatím nemají.

Wonderland Academy je školou, která si zakládá na vstřícnosti, přátelských vztazích mezi dospělými i dětmi a útulném prostředí. Malý počet dětí ve třídách umožňuje nejen individuální přístup ke každému žákovi, ale přispívá též k rodinné atmosféře, která ve škole panuje.

Nabízíme

 • příjemné, rodinné a podnětné klima
 • nadstandardní komunikaci mezi školou a rodiči
 • dvojjazyčnou (bilingvní) výuku předmětů
 • další cizí jazyk od druhé třídy
 • tým pedagogů s laskavým a profesionálním přístupem
 • třídy s nízkým počtem žáků – osobní a individuální přístup ke každému studentovi
 • školní poradenské pracoviště přímo v budově školy (školní psycholog, logoped a speciální pedagog)
 • práci s moderními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, iPady, mikroskopy …)
 • knihovna pro studenty v budově školy
 • odpolední provoz školního klubu
 • pestrou nabídku zájmových aktivit
 • každoroční tematické školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský kurz
 • zdravé a chutné stravování v budově školy (svačiny, obědy)

Program pro mezinárodní studenty

Originální vzdělávací koncepce Wonderland Academy spočívá v simultánní česko-anglické výuce většiny předmětů. Ve třídě jsou standardně přítomni dva učitelé, Čech a rodilý mluvčí, kteří se při vedení hodiny střídají. Ve škole je tímto způsobem nastaveno přirozené bilingvní prostředí, ve kterém děti snadno získají schopnost tzv. code-switchingu, tj. přepínání z jednoho jazykového kódu do druhého.

Wonderland Academy je jedinou školou v České republice, ve které je code-switching základním pilířem jazykové výuky.

Výroční zpráva

Originální vzdělávací koncepce Wonderland Academy spočívá v simultánní česko-anglické výuce většiny předmětů. Ve třídě jsou standardně přítomni dva učitelé, Čech a rodilý mluvčí, kteří se při vedení hodiny střídají. Ve škole je tímto způsobem nastaveno přirozené bilingvní prostředí, ve kterém děti snadno získají schopnost tzv. code-switchingu, tj. přepínání z jednoho jazykového kódu do druhého.

Wonderland Academy je jedinou školou v České republice, ve které je code-switching základním pilířem jazykové výuky.

Ojedinělý vzdělávací program

Originální vzdělávací koncepce Wonderland Academy spočívá v simultánní česko-anglické výuce většiny předmětů. Každý předmět je standardně vyučován ve dvou jazycích. Ve škole je tímto způsobem nastaveno přirozené bilingvní prostředí, ve kterém studenti snadno získají schopnost tzv. code-switchingu, tj. přepínání z jednoho jazykového kódu do druhého.

Kombinujeme klasické i moderní metody výuky

Ve Wonderland Academy stavíme na nejnovějších vzdělávacích principech. Naše výukové pilíře se opírají o jazykovou vzdělanost, kritické myšlení, finanční gramotnost, schopnost kvalitního mluveného projevu a prezentace a znalost výpočetní techniky. Každý student je jiný, a proto volíme takové výukové metody, které umožňují hlubší porozumění jednotlivým typům osobnosti studentů, způsobům, jakým přistupuje k učení, a zároveň napomáhá vyučujícímu odhalit individuální výukové potřeby studenta.

Cíle

 • kvalitní dvojjazyčná výuka
 • úspěšnost absolventů při přijímání na SŠ
 • široká škála mimoškolních aktivit
 • individuální přístup, péče a podpora
 • vzájemné porozumění a respekt

Vize

ZŠ Wonderland Academy je značkou kvality, stability a důvěryhodnosti. Na půdorysu vlastního učebního programu a prostřednictvím mezinárodního pedagogického sboru využívá to nejlepší z tradice a poznatků české i anglosaské pedagogické školy. Její charakteristikou je vynikající kvalita 1. i 2. stupně ZŠ, která umožňuje rodičům svěřit své děti na celé období povinné školní docházky jediné škole a nevystavovat se stresu z přesunů na konci 5. třídy.

Mise

ZŠ Wonderland Academy je soukromá škola s dvojjazyčným česko-anglickým učebním programem. V rámci 1. a 2. stupně ZŠ poskytuje svým žákům kvalitní akademické vzdělání (jedinečný učební program), nadstandartní jazykovou výuku (mezinárodní pedagogický sbor), širokou škálu volnočasových aktivit (školní družina a školní klub), individuální přístup (poměr počtu učitelů a žáků 1:7) a rodinné prostředí (program komplexní péče a podpory).

Profil studenta

 • plynně ovládá angličtinu v mluveném i psaném projevu
 • svými znalostmi a dovednostmi je připraven k dalšímu studiu
 • pracuje samostatně a své znalosti uplatňuje v souvislostech
 • přemýšlí kreativně, hledá vlastní cesty a řešení
 • jedná čestně, odpovědně a s respektem k ostatním
 • je zvyklý pomáhat druhým

Moderní a bezpečné prostředí

Snažíme se, aby se studenti ve Wonderland Academy cítily příjemně a spokojeně. Všechny prostory jsou moderně, funkčně a vkusně zařízené. Naleznete zde prostorné, světlé třídy, ICT učebnu, jazykové učebny, knihovnu, Art room, gymnastický sál, klidové zóny, meditation room a příjemné prostory školní jídelny. Školní zahrada disponuje multifunkčním hřištěm, certifikovanými herními prvky, trampolínami či klidovou zónou.