Vždy o krok napřed​

ŠVP TBD

Wonderland Academy je soukromá jazyková základní škola, jež buduje plynulé vyjadřování svých žáků v češtině a angličtině, od druhé třídy také ve španělštině či němčině. Školní vzdělávací program Wonderland Academy je koncipován tak, aby vyhovoval jak žákům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak i těm, kteří ji zatím nemají.

Wonderland Academy je školou, která si zakládá na vstřícnosti, přátelských vztazích mezi dospělými i dětmi a útulném prostředí. Malý počet dětí ve třídách umožňuje nejen individuální přístup ke každému žákovi, ale přispívá též k rodinné atmosféře, která ve škole panuje.

Ojedinělý vzdělávací program

Originální vzdělávací koncepce Wonderland Academy spočívá v simultánní česko-anglické výuce většiny předmětů. Ve třídě jsou standardně přítomni dva učitelé, Čech a rodilý mluvčí, kteří se při vedení hodiny střídají. Ve škole je tímto způsobem nastaveno přirozené bilingvní prostředí, ve kterém děti snadno získají schopnost tzv. code-switchingu, tj. přepínání z jednoho jazykového kódu do druhého.

Wonderland Academy je jedinou školou v České republice, ve které je code-switching základním pilířem jazykové výuky.

Moderní a bezpečné prostředí

Snažíme se, aby se děti cítily ve své škole příjemně a spokojeně. Všechny prostory jsou moderně a funkčně zařízené a slouží k rozvoji ducha i těla. Naleznete zde útulné třídy, knihovnu se studovnou, hernu nebo nově vybudovaný gymnastický sál. Obědy a svačiny se podávají v prostorné jídelně. Stále zdokonalujeme školní zahradu s certifikovanými herními prvky, která byla v loňském roce obohacena o venkovní multifunkční sportoviště.

Kombinujeme klasické i moderní metody výuky

Ve Wonderland Academy se zaměřujeme na kombinaci nejnovějších vzdělávacích principů včetně kritického myšlení, Step by Step a dalších. Víme, že každé dítě je jiné, a tak volíme individuální přístup. Také proto využíváme při spolupráci s dětmi poznatků osobnostní typologie MBTI, která umožňuje hlubší porozumění jednotlivým typům osobnosti dítěte, způsobům, jakým přistupuje k učení, a zároveň napomáhá vyučujícímu odhalit individuální výukové potřeby žáka.

Cílem Wonderland Academy je nabídnout více než „jen“ vzdělání. Vycházíme z přesvědčení, že každé dítě je autentická, neopakovatelná bytost. Cesta za vzděláním nespočívá jen v tom, kolik slov dítě zná, jak rychle umí běhat nebo kolik informací si dokáže zapamatovat.

Naše děti vedeme nejen k tomu co se naučit, ale i jak si vše potřebné osvojit. Naučte dítě říkanku a ono ji bude na požádání recitovat; naučte dítě otevřít bránu k jejímu porozumění a ono posune hranice svých interpretačních dovedností.

Učení není jediný důvod, proč děti chodí do školy. Důležité je budovat silnou, samostatnou a zodpovědnou mladou mysl, schopnou vypořádat se s překážkami, které jí zkříží cestu. Naše škola je založena na principu poznání sebe sama a respektování svého okolí.

Benefity

Školní družina a kroužky

Wonderland Academy je škola, která svým žákům poskytuje zázemí i po skončení klasických vyučovacích hodin. Denně funguje školní družina, a to v době po skončení vyučování do 17.30, v pátek do 16.30. Provozuje 4 oddělení.

Zároveň mohou žáci školy navštěvovat celou řadu zajímavých kroužků, které se ve většině případů konají v budově školy či v prostorách školní zahrady. Některé kroužky jsou vedeny rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Program je koncipován tak, aby měli žáci možnost prostřídat sportovní, kreativní, vzdělávací i odpočinkové aktivity.

Ve školním roce 2022/2023 je možné vybírat z více než 20 kroužků, různorodě zaměřených. Sportovní oblast zastupují například jóga, sebeobrana, taneční kroužek, fotbal či judo. Umělecké pak Art Club, keramika, piano, kytara nebo moderování. Edukativní směr podporují English Club, Spanish Club, Deutschklub, ale také například šachy či veselá věda.

Poznejte naše třídy

Jedním z nejdůležitějších pilířů výchovy a vzdělávání je pro nás individuální přístup, proto udržujeme třídy s malým počtem žáků. Každá třída má svou kmenovou učebnu, která je vybavena interaktivní tabulí, moderním funkčním nábytkem a širokou škálou odpovídajících pomůcek. Během školního roku se naše třídy účastní řady různých kulturních, sportovních a edukačních akcí, které vhodným způsobem doplňují školní vzdělávací plán.


1. A
Třídní učitelka: Denisa Davidová

1. B
Třídní učitelka: Kristýna Adámková

2. A
Třídní učitelka: Zuzana Piškulová

2. B
Třídní učitelka: Klára Skopalová

3. A
Třídní učitelka: Lucie Kovaříková

3. B
Třídní učitelka: Kateřina Smolíková

4. A
Třídní učitelka: Lucie Gaidošová

4. B
Třídní učitelka: Linda Samková

5. A
Třídní učitelka: Claudia Kubiszová

5. B
Třídní učitel: Zuzana Faldýnová

6. A
Třídní učitel: Josef Štefl

7. A
Třídní učitel: Filip Novák

8. A
Třídní učitel: Marek Lansdorf

9. A
Třídní učitelka: Klára Kosová