Třetí třída

Třetí třída

Třídní učitelka: Martina Livorová

Třetí třídu naleznete v prvním nově opraveném patře až na konci chodby za zelenými dveřmi. Když dveře otevřete, přivítá vás osmnáct dětí, třídní učitelka Martina Livorová a pan učitel Aaron Rainey. Možná budeme zrovna přemýšlet o slovní úloze, prezentovat zajímavou knihu, zpívat písničku nebo luštit šifru, určitě vás ale obdarujeme milým slovem a úsměvem.
Martina Livorová