Školní vzdělávací program pro 1. stupeň

Cílem Wonderland Academy je nabídnout více než „jen“ vzdělání. Vycházíme z přesvědčení, že každé dítě je autentická, neopakovatelná bytost. Cesta za vzděláním nespočívá jen v tom, kolik slov dítě zná, jak rychle umí běhat nebo kolik informací si dokáže zapamatovat.

Naše děti vedeme nejen k tomu co se naučit, ale i jak si vše potřebné osvojit. Naučte dítě říkanku a ono ji bude na požádání recitovat; naučte dítě otevřít bránu k jejímu porozumění a ono posune hranice svých interpretačních dovedností.

Učení není jediný důvod, proč děti chodí do školy. Důležité je budovat silnou, samostatnou a zodpovědnou mladou mysl, schopnou vypořádat se s překážkami, které jí zkříží cestu. Naše škola je založena na principu poznání sebe sama a respektování svého okolí.