Školní poradenské pracoviště

Základní škola Wonderland Academy podporuje oblast psychologického a výchovného poradenství. Přímo v prostorách školy působí školní psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce. Pracují mimo jiné s žáky ohroženými školní neúspěšností, žáky s poruchami učení, ale i s žáky mimořádně nadanými. V úzké kooperaci s třídními učiteli a ostatními pedagogy jim zajišťují poskytování doporučených podpůrných opatření. Do školy pravidelně dochází i klinický logoped. Jedná se o komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Školní psycholog ve Wonderland Academy:

Gabriela Urbášková
e-mail: urbaskova@wonderlandacademy.cz
Konzultační hodiny:
čtvrtek

Logoped ve Wonderland Academy:

Stanislava Stašková
e-mail: staskova@wonderlandacademy.cz
Logopedické konzultace a terapie:
úterý 12.30 - 16.30
středa 12.30 - 16.30

Speciální pedagog ve Wonderland Academy:

Alena Kozlerová
e-mail: kozlerova@wonderlandacademy.cz
Konzultační hodiny:
pondělí 13.30 – 15.30

Výchovný poradce/Preventista ve Wonderland Academy:

Marek Lansdorf
e-mail: lansdorf@wonderlandacademy.cz
tel. 733 570 634
Konzultační hodiny:
pondělí 13.30 – 14.30
čtvrtek 13.30 – 14.30