Psychologické a výchovné poradenství

Základní škola Wonderland Academy podporuje oblast psychologického a výchovného poradenství. Přímo v prostorách školy působí Blanka Hilbertová, školní psycholog. Pracuje mimo jiné s žáky ohroženými školní neúspěšností či s žáky s poruchami učení. V úzké spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy jim zajišťuje poskytování doporučených podpůrných opatření. Do školy pravidelně dochází i klinický logoped. Jedná se o komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Školní psycholog ve Wonderland Academy:

Blanka Hilbertová
e-mail: hilbertova@wonderlandacademy.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek (jednou za 14 dní) 8.00 – 16.00

Logoped a speciální pedagog ve Wonderland Academy:

Dominika Kiene
e-mail: kiene@wonderlandacademy.cz
Působení ve WA: středa 12.30 - 16.30