Psychologické a výchovné poradenství

Základní škola Wonderland Academy podporuje oblast psychologického a výchovného poradenství. Přímo v prostorách školy působí Blanka Hilbertová, školní psycholog. Pracuje mimo jiné s žáky ohroženými školní neúspěšností či s žáky s poruchami učení. V úzké spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy jim zajišťuje poskytování doporučených podpůrných opatření. Do školy pravidelně dochází i klinický logoped. Jedná se o komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Školní psycholog ve Wonderland Academy:

Michaela Kvasničková
e-mail: kvasnickova@wonderlandacademy.cz
Konzultační hodiny:
pondělí 13.00 – 15.00
středa 13.00 – 15.00

Logoped ve Wonderland Academy:

Dominika Kiene
e-mail: kiene@wonderlandacademy.cz
Působení ve WA: úterý 12.30 - 16.30
středa 12.30 - 16.30

Speciální pedagog ve Wonderland Academy:

Alena Kozlerová
e-mail: kozlerova@wonderlandacademy.cz
Konzultační hodiny:
pondělí 13.30 – 15.30