Psychologické a výchovné poradenství

Základní škola Wonderland Academy podporuje oblast psychologického a výchovného poradenství. Přímo v prostorách školy působí Kateřina Podzemská, školní psycholog a výchovný poradce. Pracuje mimo jiné s žáky ohroženými školní neúspěšností či s žáky s poruchami učení. V úzké spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy jim zajišťuje poskytování doporučených podpůrných opatření. Do školy pravidelně dochází i klinický logoped. Jedná se o komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Školní psycholog a výchovný poradce ve Wonderland Academy:

Kateřina Podzemská
tel: 608 267 480
e-mail: podzemska@wonderlandacademy.cz
Konzultační hodiny: středa 13.00 – 14.00

Logoped a speciální pedagog ve Wonderland Academy:

Dominika Kiene
e-mail: kiene@wonderlandacademy.cz
Působení ve WA: středa 12.30 - 16.30