PRO UCHAZEČE

Důležité termíny:

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020:​​​​​​

  • 5. 11. 2019 od 9.00 do 14.00
  • 11. 2. 2020 od 9.00 do 14.00
  • 10. 3. 2020 od 9.00 do 14.00

Jak se stát naším žákem

Jste srdečně zváni na dny otevřených dveří, při nichž máte jedinečnou možnost školu poznat za běžného provozu, nahlédnout do jejích prostor, pohovořit s vedením školy a zažít i výuku ve třídách.

V případě zájmu odešlete nezávaznou přihlášku ze školního webu nebo kontaktujte ředitele školy Jana Vodu voda@wonderlandacademy.cz, tel.: + 420 724 980 809.

Naši budoucí prvňáčci jsou poté pozváni na řádný zápis, zájemci o vyšší ročníky absolvují v případě volné kapacity jedno či dvoudenní výuku spolu se svými potenciálními spolužáky.

Přihlášky do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 přijímáme nejpozději do 31. 3. 2020, přihlášky do ostatních ročníků přijímáme průběžně.

Zápis do 1. třídy a jeho průběh

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se bude konat 3. dubna 2020.

Součástí zápisu jsou aktivity, které sledují několik základních oblastí, v nichž by dítě mělo projevit dostatečnou připravenost:

  • aktivní artikulace a jazykové formulace
  • sluchové vnímání řeči
  • zrakové rozlišování tvarů a zraková paměť
  • napodobení písma
  • základní pohybová zdatnost
  • práce s čísly a nejjednodušší matematické představy
  • sociální zralost

Nejedná se o náročné testování, nýbrž o aktivity formou her a úkolů přiměřených věku budoucích školáčků.

Školné a možnosti úhrad

Při platbě školného lze vybírat ze tří variant: měsíční, pololetní nebo roční školné. S dlouhodobější splátkou samozřejmě vzniká příznivější měsíční cena. Ve školném jsou zahrnuty některé kulturní a vzdělávací programy, odpolední English Club, čtenářský klub, klub zvídavých dětí a čeština pro cizince.

Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se týká nejen budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již běžících tříd.
Pravidla vstupního pohovoru vám ujasníme a pošleme pozvánku.