PRO UCHAZEČE

Jak se stát naším žákem

V případě zájmu odešlete nezávaznou přihlášku ze školního webu nebo kontaktujte ředitele školy Jana Vodu na voda@wonderlandacademy.cz, tel.: + 420 724 980 809.

Školné a možnosti úhrad

Při platbě školného lze vybírat ze tří variant: měsíční, pololetní nebo roční školné. S dlouhodobější splátkou samozřejmě vzniká příznivější měsíční cena. Ve školném jsou zahrnuty některé kulturní a vzdělávací programy, odpolední English Club, čtenářský klub, klub zvídavých dětí a čeština pro cizince.

Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se týká nejen budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již běžících tříd.
Pravidla vstupního pohovoru vám ujasníme a pošleme pozvánku.