PRO UCHAZEČE

Jak se stát naším žákem

Máte-li zájem poznat blíže naši školu i jinak než během dne otevřených dveří, je možné si dohodnout individuální schůzku, abyste mohli vidět školu za běžného provozu, včetně návštěvy třídy při výuce. Otevřít více

V tomto případě prosím vyplňte nezávaznou přihlášku na školním webu nebo kontaktujte ředitelku školy Šárkou Pavelkovou na adrese pavelkova@wonderlandacademy.cz či zástupkyni ředitelky Kláru Kosovou na adrese kosova@wonderlandacademy.cz.

Nabízíme, aby se náš budoucí žáček zúčastnil jednodenní výuky spolu se svými potenciálními spolužáky. Dalším krokem pak je rozdílová zkouška; v případě prvňáčka zápis.

Prohlídka školy

Máte-li zájem si prohlédnout školu, zavítat do výuky, sledovat průběh odpoledních aktivit anebo pohovořit s vedením školy, dohodněte si schůzku na pavelkova@wonderlandacademy.cz.

Rádi vám představíme koncepci školy, budete mít možnost pohovořit s vyučujícími a také zhlédnout bilingvní hodinu, kdy hodinu nevede pouze jeden vyučující, nýbrž dva - Čech a cizinec.

Vstupní pohovory a jejich průběh

Součástí vstupního pohovoru jsou aktivity, které sledují několik základních oblastí, v nichž by dítě mělo projevit dostatečnou připravenost:

  • aktivní artikulace a jazykové formulace
  • sluchové vnímání řeči
  • zrakové rozlišování tvarů a zraková paměť
  • napodobení písma
  • základní pohybová zdatnost
  • práce s čísly a nejjednodušší matematické úkony

Nejedná se o náročné testování, nýbrž o aktivity formou her a úkolů přiměřených věku budoucích školáčků.

Otevřít více

Jak konkrétně jsou vstupní pohovory organizovány? Budoucí prvňáčci dostanou hned po příchodu prostor na volnou hru a aklimatizaci. Následuje skupinová práce a posléze individuální práce dětí, která je rozdělena na tři oblasti:

  1. práce s paní učitelkou první třídy
  2. práce se speciálním pedagogem
  3. práce s rodilým mluvčím

Výsledky pohovorů jsou zpravidla zveřejněny do 14 dnů, rodiče obdrží oficiální písemné vyjádřením a e-mailovou zprávu.

Školné a možnosti úhrady

Školné lze platit za každý měsíc, za pololetí či za celý rok. S dlouhodobější splátkou samozřejmě vzniká příznivější měsíční cena. Ve školném jsou zahrnuty sobotní procházky a některé doprovodné akce školy.

Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se týká nejen budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již běžících tříd.
Pravidla vstupního pohovoru vám ujasníme a pošleme pozvánku.