PRO UCHAZEČE

Jak se stát naším žákem

Den otevřených dveří - 1. 3. 2018, 9.00 - 14.00

Máte-li zájem poznat blíže naši školu i jinak než během dne otevřených dveří, je možné si dohodnout individuální schůzku, abyste ji mohli vidět za běžného provozu, včetně návštěvy třídy při výuce. Otevřít více

V tomto případě prosím vyplňte nezávaznou přihlášku na školním webu nebo kontaktujte ředitelku školy Šárku Pavelkovou na adrese pavelkova@wonderlandacademy.cz či zástupkyni ředitelky Kláru Kosovou na adrese kosova@wonderlandacademy.cz.

Nabízíme, aby se náš budoucí žáček zúčastnil jednodenní výuky spolu se svými potenciálními spolužáky. Dalším krokem pak je rozdílová zkouška; v případě prvňáčka zápis.

Prohlídka školy

Pokud si chcete prohlédnout školu, zavítat do výuky, sledovat průběh odpoledních aktivit anebo pohovořit s vedením školy, dohodněte si schůzku na pavelkova@wonderlandacademy.cz.

Rádi vám představíme koncepci školy, budete mít možnost pohovořit s vyučujícími a také zhlédnout bilingvní hodinu, kterou aktivně vedou dva vyučující - Čech a rodilý mluvčí.

Vstupní pohovory a jejich průběh

Vstupní pohovory se v tomto školním roce konají ve čtvrtek 5. 4. 2018. Součástí vstupního pohovoru jsou aktivity, které sledují několik základních oblastí, v nichž by dítě mělo projevit dostatečnou připravenost:

  • aktivní artikulace a jazykové formulace
  • sluchové vnímání řeči
  • zrakové rozlišování tvarů a zraková paměť
  • napodobení písma
  • základní pohybová zdatnost
  • práce s čísly a nejjednodušší matematické představy
  • sociální zralost

Nejedná se o náročné testování, nýbrž o aktivity formou her a úkolů přiměřených věku budoucích školáčků.

Otevřít více

Jak konkrétně jsou vstupní pohovory organizovány?

Budoucí prvňáčci stráví v základní škole Wonderland Academy celé dopoledne, které zakončí společným obědem. Po ranním příchodu dostanou prostor na volnou hru a aklimatizaci. Při pobytu ve škole vystřídají děti skupinovou práci i individuální činnosti, při nichž se setkají s pedagogem z prvního stupně, školním psychologem a rodilým mluvčím.

Výsledky pohovorů jsou zpravidla zveřejněny do 14 dnů, rodiče obdrží oficiální písemné vyjádření a e-mailovou zprávu.

Školné a možnosti úhrad

Při platbě školného lze vybírat ze tří variant: měsíční, pololetní nebo roční školné. S dlouhodobější splátkou samozřejmě vzniká příznivější měsíční cena. Ve školném jsou zahrnuty některé kulturní a vzdělávací programy, odpolední lekce anglické konverzace, English Club, Spanish Club a čeština pro cizince.

Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se týká nejen budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již běžících tříd.
Pravidla vstupního pohovoru vám ujasníme a pošleme pozvánku.