PRO UCHAZEČE

Školní rok 2018/2019:

Workshop na téma "Co všechno už umím"​​​​ - sobota 24. 11. 2018
Den otevřených dveří - středa 23. 1. 2019
Den otevřených dveří - středa 6. 3. 2019

Workshop 24. 11. 2018:

  • děti si mohou hravou formou vyzkoušet úroveň školní zralosti a připravenosti
  • v případě zájmu poskytne škola rodičům podrobnou zpětnou vazbu zkušeného pedagoga a školního psychologa za poplatek 1000,-
  • kontaktní osoba - paní ředitelka Lenka Rose, e-mail: rose@wonderlandacademy.cz, tel.: + 420 724 980 809

Jak se stát naším žákem

Máte-li zájem poznat blíže naši školu i jinak než během dne otevřených dveří, je možné si dohodnout individuální schůzku, abyste ji mohli vidět za běžného provozu, včetně návštěvy třídy při výuce. Otevřít více

V tomto případě prosím vyplňte nezávaznou přihlášku na školním webu nebo kontaktujte ředitelku školy Lenku Rose na adrese rose@wonderlandacademy.cz, tel.: + 420 724 980 809.

Nabízíme, aby se náš budoucí žáček zúčastnil jednodenní výuky spolu se svými potenciálními spolužáky. Dalším krokem pak je rozdílová zkouška, v případě prvňáčka zápis.

Prohlídka školy

Pokud si chcete prohlédnout školu, zavítat do výuky, sledovat průběh odpoledních aktivit anebo pohovořit s vedením školy, dohodněte si schůzku na rose@wonderlandacademy.cz,
tel.: + 420 724 980 809.

Rádi vám představíme koncepci školy, budete mít možnost pohovořit s vyučujícími a také zhlédnout bilingvní hodinu, kterou aktivně vedou dva vyučující - Čech a rodilý mluvčí.

Vstupní pohovory a jejich průběh

Vstupní pohovory do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 konají
ve dnech 1. a 2. dubna 2019.

Součástí vstupního pohovoru jsou aktivity, které sledují několik základních oblastí, v nichž by dítě mělo projevit dostatečnou připravenost:

  • aktivní artikulace a jazykové formulace
  • sluchové vnímání řeči
  • zrakové rozlišování tvarů a zraková paměť
  • napodobení písma
  • základní pohybová zdatnost
  • práce s čísly a nejjednodušší matematické představy
  • sociální zralost

Nejedná se o náročné testování, nýbrž o aktivity formou her a úkolů přiměřených věku budoucích školáčků.

Otevřít více

Jak konkrétně jsou vstupní pohovory organizovány?

Budoucí prvňáčci stráví v základní škole Wonderland Academy celé dopoledne, které zakončí společným obědem. Po ranním příchodu dostanou prostor na volnou hru a aklimatizaci. Při pobytu ve škole vystřídají děti skupinovou práci i individuální činnosti, při nichž se setkají s pedagogem z prvního stupně, školním psychologem a rodilým mluvčím.

Výsledky pohovorů jsou zpravidla zveřejněny do 14 dnů, rodiče obdrží oficiální písemné vyjádření a e-mailovou zprávu.

Školné a možnosti úhrad

Při platbě školného lze vybírat ze tří variant: měsíční, pololetní nebo roční školné. S dlouhodobější splátkou samozřejmě vzniká příznivější měsíční cena. Ve školném jsou zahrnuty některé kulturní a vzdělávací programy, odpolední lekce anglické konverzace, English Club, Spanish Club a čeština pro cizince.

Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se týká nejen budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již běžících tříd.
Pravidla vstupního pohovoru vám ujasníme a pošleme pozvánku.