Předškolní příprava

Předškolní příprava

Během dne děti střídají pod vedením zkušených pedagogů vzdělávací, tvořivé, herní i sportovní činnosti. Intenzivní předškolní příprava probíhá v českém jazyce, ale zároveň děti tráví každý den část aktivit s rodilými mluvčími, čímž upevňují aktivní znalost anglického jazyka.

Našim cílem je podpořit rozvoj dovedností a schopností dětí v posuzovaných oblastech školní připravenosti (matematické představy, zrakové vnímání, prostorová orientace, sluchové vnímání, paměť, řeč a grafomotorika), a tím jim ulehčit absolvování zápisu na jakoukoli základní školu a následnou adaptaci v ní.

Máte-li zájem o bližší informace či možnostech přihlášení dítěte, kontaktujte prosím paní ředitelku Veroniku Bergmanovou, e-mail: bergmanova@mswonderland.cz, tel.: 774988102.

Grafomotorika
Uvolníme a rozhýbeme paže a prsty. Naučíme se správně držet tužku a sedět tak, aby se nám co nejlépe kreslilo. Na vlastních tematických obrázcích se snažíme natrénovat správný tlak na tužku nebo pastelku. Při vybarvování se pokoušíme své tahy pastelkou co nejvíce zaměřovat na detail.

Paměť a řeč
Osvojujeme si základní komunikační návyky. Vyprávíme si příběhy a rozvíjíme tak slovní zásobu. Učíme se společně básničky, při nichž dbáme na správnou artikulaci. Zaměřujeme se i na sluchové vnímání a paměť, které trénujeme formou zábavných her. Děti tak poznají vše, co by měl každý budoucí školák umět, včetně společné tvorby a dodržování školních pravidel.

Prematematika
Do matematiky zapojujeme všechny své smysly. S využitím nejrůznějších pomůcek si
hravě osvojujeme základy k budování početních operací. Zaměřujeme se na objevování matematických prostředí v principech Hejného metody. Krokujeme, vytváříme stavby z kostiček, skládáme z dřívek nebo jezdíme autobusem. Důležité je, aby si děti na své poznatky přicházely samy a zažily co nejvíce „AHA“ momentů.

Hudební výchova a rytmika
V rámci setkávání nad hudbou a rytmem se seznamujeme s Orffovými hudebními nástroji.
Poznáváme klasická česká říkadla a lidové písně. Jednoduché skladby se učíme doprovázet i na zvonkohru. Zkoušíme rozpoznávat a pojmenovávat jednotlivé zvuky, které nás obklopují. Hrou na ozvěnu se učíme opakovat vytleskané rytmy.

Klidové, volné aktivity a pobyt venku
V rámci klidových a volných aktivit klademe důraz nejen na spontánní dětskou hru
v kolektivu, ale také na spolupráci a respektování ostatních. S dětmi pravidelně
navštěvujeme školní knihovnu, kde se zaměřujeme na aktivity, které u nich pomáhají rozvinout zájem o knihy a motivaci ke čtení.

Snažíme se také trávit dostatek času venku. Hrajeme nejrůznější pohybové hry a
využíváme školní zahradu s prolézačkami či trampolínou a oranžové hřiště. Vydáváme se i na procházky do okolí školy, při kterých se mimo jiné seznamujeme s pravidly, která jako chodci a chodkyně musíme pro naši bezpečnost dodržovat.

Desatero pro rodiče předškoláků

Máte doma dítě v předškolním věku? Chystáte se k zápisu do základní školy? Přemýšlíte, co vše by už vaše dítě mělo zvládat, než poprvé zasedne do školní lavice? Pak čtěte níže Desatero pro rodiče předškoláků.