Pátá třída

Pátá třída

Třídní učitelka: Šárka Ochmanová

Naším vlakem poznávání vjíždíme v tomto školním roce do cílové stanice prvního stupně. Projedeme první školní křižovatkou, kde se cesty mohou rozdělit. Někteří zůstanou i nadále na základní škole, jiní zvolí pokračování ve studiu na osmiletém gymnáziu. A jen čas ukáže, jak to vše dopadne…. Ale jedno je jisté. Zůstanou nám vzpomínky nejen v paměti, ale i ve společné kronice, kterou si žáci vloni založili a sami ji s nadšením vedou.
Šárka Ochmanová