Odborné články ředitele školy

Koučovatelnost

Rozvíjet potenciál zaměstnanců stojí čas a peníze a vyžaduje spoustu energie a mentální kapacity manažera. V takové situaci výrazně pomáhá, pokud je dotyčný zaměstnanec koučovatelný. Být koučovatelný znamená, že je člověk připraven udělat to, co je potřeba ke změně, zlepšení a excelenci. Daná osoba je vnímavá ke zpětné vazbě, přijímá konstruktivní kritiku a využívá ji ke zlepšení svého pracovního výkonu. Jak si dokážete představit, nekoučovatelný jedinec je pravým opakem. Zpětné vazbě se vyhýbá, vymlouvá se, obviňuje ostatní a obecně má špatný postoj k tomu, že je jeho výkon hodnocen. Čtěte dále a zjistěte společné rysy koučovatelných zaměstnanců, abyste si mohli vytvořit realistický plán, jak své podřízené (i sebe) rozvíjet.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Sdílená zodpovědnost: Buď se všichni utopíme, nebo poplaveme spolu

Inspirací pro tento příspěvek mi byl přístup pojmenovaný jako The OZ Principle. Jedná se o příměr, který sami autoři čerpali z pohádkové knihy Čaroděj ze země OZ, jejímž ponaučením je, že každý musí přijmou zodpovědnost za všechno, co se mu v životě děje, a že překážky na cestě je lépe zvládat s ostatními, spoluprací v týmu, kdy každý přispívá svými jedinečnými vlastnostmi ve prospěch všech. Autoři The OZ Principle pomáhali po celém světě vrcholovému managementu v řadě odvětví při prosazování většího zapojení a zodpovědnosti zaměstnanců a neustálém zlepšování organizační kultury, která podporuje zodpovědnost.

Celý článek naleznete zde.

Lidé musí ve své práci vidět smysl

Představte si, že jste se rozhodli zúčastnit se výzkumu pensylvánské univerzity (USA) zaměřeného na vztah života a práce člověka. Spolu s ostatními 195 respondenty vám badatelé předložili dotazník, který na první straně obsahuje tři odstavce (upraveno, kráceno). Přečtěte si je pečlivě a rozhodněte se, do jaké míry každý popisek vystihuje váš postoj k práci. Z dotazníku se dozvíte, co vás v práci motivuje, a následující text vás podnítí k zamyšlení, z jakých důvodů chodí do práce vaši kolegové. To se vám může hodit, když se budete snažit své spolupracovníky motivovat.

Celý článek naleznete zde.

Vyhněte se chybám pomocí kontrolních seznamů

Všichni jsme si někdy v životě vyčítali, že jsme v posloupnosti dílčích kroků zapomněli udělat nějaký drobný, leč podstatný úkon. Až příliš často to bylo něco úplně jednoduchého, co mělo být rutinní, co jsme už dělali stokrát předtím. Tentokrát jsme to z nějakého důvodu prostě opomněli, a teď se nám to vrátilo. Atul Gawande nabízí pro tyto situace jednoduché řešení – kontrolní seznam. Tedy alespoň to vypadá jako jednoduché řešení, ale ve své knize The Checklist Manifesto uvádí spoustu příkladů, proč je něco tak triviálního, jako zaškrtávací seznam, tolik obtížné zavést do praxe. Pokud se však chcete důsledně vyvarovat chyb a cítit se méně zahlceni v komplexních situacích, pak je právě toto přístup, který potřebujete.

Celý článek naleznete zde.

Zlepšujte se jako čtenář i leader

Americkému prezidentovi Harry Trumanovi je připisován výrok: „Ne všichni čtenáři se stanou lídry, ale všichni lídři musí být čtenáři.“ V angličtině má sousloví „Read to Lead“ (čtením k vůdcovství) znatelně větší zvukomalebnost, poselství je ale zřejmé. A nemusí se jednat výhradně o knihy o leadershipu. Jde spíše o to, jak vás samotné čtení kultivuje. Čtení obecně vám může pomoci lépe rozumět lidem, prohloubit své rozhodovací schopnosti, zdokonalit se v komunikaci s druhými a být kreativnější, což jsou všechno základní charakteristiky moderního leadera.

Celý článek naleznete zde.

Převrácená třída – ověřený model pro hybridní výuku

Podstatou „převrácení třídy“ je, že se studenti nejprve setkají s novým materiálem mimo vyučování, obvykle prostřednictvím četby nebo online přednášek, a poté využijí čas ve třídě k tomu, aby zvládli těžší práci na osvojení si těchto znalostí, např. prostřednictvím řešení problémů nebo debaty. Z hlediska Bloomovy revidované taxonomie1 to znamená, že studenti provádějí nižší úrovně kognitivní práce (získávání znalostí a porozumění) mimo třídu a zaměřují se na vyšší úrovně (aplikace, analýza, syntéza nebo hodnocení) ve třídě, kde mají podporu svých vrstevníků a učitele. Jednou z inspirací pro tento vzdělávací přístup je Salman Khan, náhodný zakladatel Khan Academy, a jeho příběh pozoruhodné pedagogické inovace.

Celý článek naleznete zde.

Tvrzení, že odměny škodí vnitřní motivaci, bylo výzkumně zpochybněno

Názor, že odměny podkopávají motivaci a výkon, je široce rozšířený. V důsledku toho se učitelé často zdráhají používat ve vyučování jakýkoli systém odměňování v obavě, že žákům vezmou vnitřní motivaci zapojovat se ochotně a z vlastní vůle do školních aktivit. Závěry robustní analýzy téměř třiceti let výzkumu na poli odměn a lidské motivace (J. Cameron, K. M. Banko a W. D. Pierce) však přicházejí s opačným zjištěním, které působí skoro až úlevně: podle těchto badatelů neexistuje žádný prokázaný negativní vliv externích odměn. Uvedení autoři naopak tvrdí, že odměny můžeme využít efektivně a jejich prostřednictvím zvýšit zájem a výkon. Když jsou odměny vázány na splnění dosažitelných výkonnostních standardů, člověk zůstává motivován a dosahuje stejných nebo i lepších výkonů.

Celý článek naleznete zde.

Přijímat rady vyžaduje více moudrosti než je rozdávat

Bývá běžnou praxí získávat od kolegů zpětnou vazbu. Výzkum však naznačuje, že zpětná vazba často nemá žádný (nebo má dokonce negativní) dopad na náš výkon. Je to proto, že zpětná vazba, kterou dostáváme, je často příliš vágní – nedokáže zdůraznit, v čem nebo jak se můžeme zlepšit. Nová studie naznačuje lepší přístup. Ve čtyřech experimentech, včetně terénního výzkumu prováděného mezi studenty školského managementu, vědkyně zjistily, že lidé dostávali efektivnější podněty, když žádali spíše o radu než o zpětnou vazbu. Přijímat radu nicméně není vždy jednoduché, proto v druhé části textu uvádíme, na co si dát pozor.

Celý článek naleznete zde.

Nebraňte (se), aby vás kolegové konfrontovali

Důvodů, proč se manažeři vyhýbají zpětné vazbě od svých kolegů, lze vyjmenovat celou řadu. Někteří se obávají, že je budou jejich podřízení považovat za slabé, protože to může vypadat, že potřebují pomoct nebo se potýkají s pochybami o sobě samých. Jiní se tímto způsobem brání před nepříjemnými, skličujícími pocity. A ještě další, k nimž se obvykle dostávají jen pozitivní ohlasy na jejich práci, mohou být přesvědčeni, že jsou vždy ochotní zpětné vazbě naslouchat. Všechny tyto důvody lze považovat za pochopitelné, ale všem je také jedno společné – neschopnost přijímat, a dokonce vyžadovat zpětnou vazbu brání manažerovi se dále rozvíjet.

Celý článek naleznete zde.

Kouzla nejsou jenom v pohádkách

Bylo nebylo, v malé vesnici Zilla Parishad, ve správní oblasti Maháráštra v jihozápadní Indii, stála základní škola. Když tam začal v roce 2009 vyučovat Ranjitsinh Disale, bylo to zchátralé stavení, vklíněné mezi boudu pro dobytek a sklad. Pouhá 2 % dívek z kmenových komunit navštěvovala školu; sňatky dospívajících byly běžné. Vyučovací osnovy nebyly v jejich mateřském jazyce (kannadštině), takže mnoho studentek se podle nich vůbec nemohlo učit. Ranjitsinh byl odhodlán to napravit, přestěhoval se do vesnice a vyvinul značné úsilí, aby si osvojil místní jazyk. Poté nejen přeložil učebnice do mateřštiny svých žákyň, ale obohatil je navíc QR kódy, aby dívkám umožnil přístup k zvukovým nahrávkám básní, k videím, příběhům a úkolům. A co víc, Ranjitsinh přizpůsobil obsah, aktivity a úkoly v QR kódech tak, aby lépe odpovídaly individuálním vzdělávacím možnostem každé žákyně.

Celý článek naleznete zde.

S koučováním začněte u sebe

„Měli byste svým zaměstnancům poskytovat časté koučování a zpětnou vazbu?“ Zeptejte se kteréhokoli manažera a samozřejmě vám řekne „ano“. Pokud jste ředitel školy nebo jeho zástupce, k vašim pracovním povinnostem patří hospitace, plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a starostlivost o začínající učitele. Měli byste nastavit kurz pro rozvoj zaměstnanců, poskytovat jim zpětnou vazbu o šíři jejich dovedností, koučovat méně zkušené kolegy. Avšak jedna z cest, jak pomáhat zaměstnancům, aby se trvale zlepšovali, je zlepšit své vlastní dovednosti.

Celý článek naleznete zde.

Netlačte. Usnadňujte!

Každý má něco, co by si přál změnit. Studenti by si přáli, aby na hodinách nebyla taková nuda. Učitelé by si přáli, aby žáci neběhali po chodbách. Uklízečky chtějí, aby se děti přezouvaly a před koncem vyučování posbíraly odpadky a zvedly židle. Ředitelé přemýšlejí, jak motivovat učitele, aby kopírovali s rozmyslem, nenechávali neumyté hrnky v kuchyňce a kontrolovali, že jsou při odchodu ze třídy zavřená všechna okna. Rodiče usilují, aby děti dojídaly svačiny a nekousaly si nehty. Ministerstvo by chtělo implementovat Strategii 2030...

Celý článek naleznete zde.

Zvyšte svoji osobní výkonnost

Pokud vás upoutal název tohoto příspěvku, pravděpodobně vám na vaší výkonnosti (též produktivitě) záleží. Ale dříve, než se podíváme, jak produktivnosti dosahovat, musíme si objasnit, co „být produktivní“ doopravdy znamená. Zvládnout hodně věcí během pracovního dne, to ještě není sama o sobě produktivita. To je nanejvýš známkou toho, že máte hodně práce. Výkonnost nespočívá v tom, že pracujete více a je to větší dřina. Produktivní jste tehdy, když dokážete dosáhnout více způsobem, kdy toho ve skutečnosti děláte méně. Jedno je však pro vymezení produktivity ještě zásadnější: produktivita znamená mít hotové důležité věci. Velké věci. Takové, které vás posunou k dosažení vašich největších a nejdůležitějších cílů. A cíle jsou naše sny s termíny splnění.

Celý článek naleznete zde.

Představte si zítřek a popište, co vidíte

Nový rok je symbolický mezník – čas předsevzetí, výhledů do budoucna, plánů a vizí. Vize je základním předpokladem pro vedení lidí. Pokud nemáte jako leader jasnou a přesvědčivou představu o tom, kde chcete být za pět let, nemáte nic, čím byste mohli inspirovat lidi, aby vás následovali. Když se nebudete soustředit na budoucnost, nakonec zmaříte potenciál svého týmu a zbytečně promarníte lidské zdroje. Ještě není pozdě stát se leaderem poháněným vizí, ani tehdy pokud ji vaše organizace nikdy předtím neměla. Ačkoli vizi netvoříte každý den, musíte ji dennodenně žít. Prosazujte svou novou a přesvědčivou vizi a uspějte. Následující text vám nabídne několik inspirací.

Celý článek naleznete zde.

Jedno shnilé jablko zkazí celý sud – včas ho vyhoďte

V každé organizaci bez ohledu na velikost musejí být lidé různých vlastností a dovedností schopní pracovat dohromady a přinášet výsledky. Tým je uznávanou jednotkou organizace práce, základem efektivity při dosahování cílů organizace. Avšak zatímco u některých týmů pozorujeme vysokou kolektivní účinnost, klima vzájemné podpory a soudržnosti mezi členy, jiné skupiny naopak vykazují rozkol, konflikty, mohou své členy stresovat, odcizit jednoho druhému a podkopat jejich důvěru ve své vlastní schopnosti. Naše poznání v této oblasti rozšiřuje zajímavý sociální experiment.

Celý článek naleznete zde.

Ke správnému rozhodnutí vede cesta po visutém laně

V postavení ředitele školy nebo jeho zástupce jsme konečnou instancí pro schvalování zlepšovacích návrhů našich kolegů a jejich uskutečnění v praxi. Podle svého vlastního uvážení, co má šanci na úspěch a co ne, řešíme od stolu, co umožníme a co zamítneme, a činíme tak osudová rozhodnutí o projektech, do kterých jejich tvůrci vložili svůj (často značný) kreativní potenciál. V tomto článku se máme možnost inspirovat z příběhu jednoho velmi dobrého rozhodnutí (kterému předcházelo několik zoufale špatných) a dále z výzkumu, který nás varuje, že k chybným rozhodnutím máme příliš často nebezpečně blízko. Každé naše rozhodování tak připomíná balancování na visutém laně – na jeho konci čeká pohádkový úspěch, zatímco pod námi se rozprostírá temná hlubina zklamání.

Celý článek naleznete zde.

Osm věcí, které sabotují práci týmů

Učitelské týmy představují silný potenciál pro naplňování vizí, formování školní kultury a dosahování společných úspěchů, leč mnohé z nich promarní tyto šance pouze tím, že pracují podle zažitých stereotypů. Manažeři často nedokážou využít kapacity svých týmů a místo toho nevědomky týmovou práci sabotují. Allison Rodman a Jill Thompson 1 shrnují v letním vydání amerického magazínu Educational Leadership 2 osm oblastí, kde týmy mohou neúmyslně promrhat, či dokonce ničit efektivitu své práce, a nabízejí způsoby, jak posilovat týmovou dynamiku. Ačkoli se nejedná o nic převratně nového, určitě se hodí si tyto poznatky zkraje školního roku připomenout.

Celý článek naleznete zde.

Sledujte zaměstnance novýma očima

Lidské zdroje představují v každé organizaci kapitál, který lze vymezit jako produktivní schopnosti ztělesněné v pracovní síle. Jedná se především o znalosti a dovednosti pracovníků, ale obecně o jakékoli osobní charakteristiky, které umožňují dosahovat odpovídajícího pracovního výkonu zaměstnanců. Uvažovat tímto způsobem o vašem pedagogickém sboru se může zdát odosobněné – nové trendy v řízení lidských zdrojů však ukazují, že prostřednictvím datové analýzy můžete naopak hluboce porozumět
nejjemnějšímu předivu vlastností a vztahů lidí ve vaší organizaci.

Celý článek naleznete zde.

Pozor na manažery v jednom kole

Všichni víme, že být zaneprázdněn není totéž jako být produktivní. Dlouholetý výzkum odhalil alarmující skutečnost: pouhých 10 % manažerů bylo možné hodnotit jako vysoce energické a hluboce soustředěné. Takoví manažeři využívali svůj čas efektivně tím, že si pečlivě stanovovali cíle a pak podnikali účelné kroky k jejich dosažení. Manažeři spadající do ostatních skupin se naopak jen točili v kruzích; někteří měli tendence odkládat své povinnosti na neurčito, jiní necítili žádné citové spojení se svou prací a další se nechali příliš snadno odvést od úkolu. I když působili zaneprázdněně, postrádali buď zaměření, nebo energii – nezbytné elementy k provedení jakékoli smysluplné změny na cestě vpřed.

Celý článek naleznete zde.

Nenechte se vykolejit

Vykolejení je pojem z železniční terminologie, kdy jinak funkční vlak neočekávaně vyjede z trati, zablokuje provoz a obvykle způsobí vážné škody. Novodobý termín „management derailment“ – manažerské vykolejení – analogicky označuje selhání jednotlivců, kteří zastávají výkonné pozice ve společnosti. Vykolejení představuje riziko i pro velmi talentované, vzdělané a úspěšné pracovníky. Ti selhávají často proto, že temná strana jejich osobnosti se plně projeví, až když začnou zastávat řídicí funkce spojené se značnou pravomocí.

Celý článek naleznete zde.

V distančním vzdělávání se musejí školy trvale zlepšovat

Po zhroucení školní docházky ve smyslu prezenčního studia přešla většina škol, v souladu s doporučením ministerstva školství, na distanční způsob vzdělávání žáků. Na tuto formu byly školy předem jen minimálně připraveny a každá se s ní nyní snaží vypořádat podle svých možností a postojů. Zkušenosti z pokusů a omylů jsou sice draze vykoupené, ale jsou nezbytné v procesu organizačního učení, jímž si nyní musí celý vzdělávací systém v České republice projít. Jakým způsobem tuto příležitost k učení uchopíme, bude nadále měřítkem našeho úspěchu.

Celý článek naleznete zde.

Virtuální hospitace: cesta k lepší škole

Distanční vzdělávání má oproti běžné výuce mnohá specifika. Jedním z úkolů, před nimiž vedení škol stojí, je ubezpečovat se průběžně a trvale, že v daných podmínkách poskytujeme žákům maximum vzdělávacích podnětů k osvojení školního kurikula. Zatímco učitelé se denně v první linii utkávají s problematickou realitou, vedení školy jim musí poskytovat bezpečné zázemí a příležitost ke zdokonalování. Virtuální hospitace, když se dobře uchopí, k tomu může být vysoce efektivním nástrojem.

Celý článek naleznete zde.

Dobročinnost ve škole

Lidové rčení, že halíře dělají talíře, by asi bylo třeba v dnešním světě posunout o několik řádů; faktem však zůstává, že škola jako kolektivní zařízení čítající obvykle stovky lidí má potenciál poskládat z částek relativně zanedbatelných pro jednotlivce dohromady sumu dostatečně významnou pro konkrétního beneficienta. Z tohoto důvodu se asi také na školy často obracejí různé nadace a jiné organizace pořádající finanční sbírky. V tomto článku se zamýšlím nad otázkou, jak přispívat dobře, a přináším několik ilustrativních příkladů, včetně vlastní praxe.

Celý článek naleznete zde.

Učit se z chyb může být největší chybou

Existují dva typy nadřízených. Jedni se snaží rozvíjet lidi tím, že si všímají věcí, které udělali špatně. Věří, že to je nejlepší způsob, jak zlepšit jejich výkonnost. Druzí preferují povzbuzování – zaměstnance chválí za věci, které udělali správně, a nikdy nepromarní příležitost, aby je ocenili. Který způsob rozvoje zaměstnanců je efektivnější? Nový výzkum nabízí odpověď.

Celý článek naleznete zde.

Slepá skvrna začátečníků

Jeden z nejslavnějších Sokratových výroků, známé „Vím, že nic nevím“, téměř určitě tento antický myslitel nikdy neřekl. Přesto se stal okřídleným citátem. V myšlence, že člověk nemůže obsáhnout veškeré poznání, přesto ho činí moudřejším, pokud si alespoň svou neznalost uvědomuje a nežije v iluzi, je totiž hluboká a jadrná pravda. S pokorou by ji měl přijímat každý začátečník v jakékoli profesi, učitelství nevyjímaje.

Celý článek naleznete zde.

Odolné školy (upoutávka na mezinárodní konferenci)

Konference ASCD o vůdcovství ve vzdělávání je prominentní profesionální vzdělávací událostí pro pedagogy a učitele, kteří usilují o zlepšení školního klimatu. Letos se konference koná 8.–10. listopadu 2019 v kongresovém centru v Marylandu, ve městě Washington, D. C., USA. Téma konference, Odolné školy v akci, zkoumá nové strategie a ověřená řešení pro naléhavé problémy, kterým čelí školy a pedagogové na všech úrovních. Jelikož se pravděpodobně jedná o jednu z nejvýznamnějších globálních událostí na poli leadershipu ve vzdělávání, myslím, že bychom se měli i zde, na druhé polokouli, zajímat, jaká aktuální témata se v tomto důležitém oboru řeší.

Celý článek naleznete zde.

Nové obzory leadershipu: organizace bez lídrů

Co se stane, když v organizaci nikdo nemá velení, když neexistuje hierarchie? Myslíme si, že nutně nastane zmatek, chaos. V mnoha oblastech však nedostatek tradičního vedení umožňuje nástup mocným skupinám, které obracejí společnost a ekonomiku vzhůru nohama. Je to skrytá síla, a čím více se s ní snažíme bojovat, tím silnější se stává. Čím více je chaotická, tím je odolnější, a čím víc se pokoušíme ji ovládnout, tím je nepředvídatelnější. Vítejte ve světě leaderless organizací, které jsou efektivní právě proto, že nemají žádného vůdce. Na jejich místo nastupují tzv. katalyzátoři.

Celý článek naleznete zde.

Nacházení

Tento článek se měl původně jmenovat Odcházení, v průběhu jeho promýšlení jsem se ale rozhodl změnit předponu. Ostatně, kořen slova zůstává stejný a odkazuje k témuž východisku, jímž je pohyb, resp. cesta (odejít, najít; přesně v tomto sledu). Nemůžete zkrátka něco najít, aniž byste někam neodešli. Musíte „zvednout zadek“ z místa, kde jste, a vyrazit. Opustit relativní bezpečí v přítomnosti ve prospěch budoucnosti plné příslibů a možností, ale současně velice nejisté a nebezpečné může být skutečně těžké rozhodnutí. Přesto byly napsány tisíce knih (a tento článek), ve kterých hrdina dospěje k odhodlání vydat se na cestu a velmi se mu to vyplatí. Například americký spisovatel John Augustus Shedd nám nabídl tuto myšlenku: Loď kotvící v přístavu je v bezpečí, ale to není důvod, proč se lodi staví...

Celý článek naleznete zde.

Všechny články ředitele školy Wonderland Academy Jana Vody z redakce časopisu Řízení školy naleznete ZDE.