Naši sponzoři

Rádi bychom poděkovali všem organizacím, ale především i jednotlivým fyzickým osobám, které přispěly svými dary k rozvoji Základní školy Wonderland Academy. Všech příspěvků a darů si velice vážíme. Jsme si vědomi, že pomáháte podporovat výchovu a vzdělávání našich dětí.

  • Paní Kateřina Klancová zajistila pro děti a zaměstnance balíčky s výrobky od firmy URGO.

  • Paní Ying Guo se finančně podílela na zakoupení kamery a mikroportu do 6. třídy.

  • Manželé Veselí zasponzorovali dětem z Wonderland Academy celodenní výlet do pražské zoologické zahrady.

  • Rodiče Leony Krejčí dětem z 1. A darovali trička. Žáci si je společně pokreslili.

  • Manželé Valsamisovi zakoupili pro školní knihovnu 30 ks anglických slovníků.

  • Paní Petra Anýžová zajistila mikulášské nadílky pro naše žáky a zároveň obohatila různými druhy ovoce a zeleniny projektového vyučování 1. třídy.

  • Paní Petra Faltýnová obohatila školní vánoční výzdobu a darovala dětem výtvarné potřeby.

  • Paní Marcela Veselá darovala škole 30 balíků kancelářského papíru.

  • Mnozí rodiče finančními příspěvky či samotnými knihami podpořili vznik školní čítárny.

Velice děkujeme všem rodičům, kteří průběžně obohacují rozličnými kulinářskými výtvory akce školy, mezi něž patří například vánoční koncert, letní slavnost či Halloween.