Naši sponzoři

Rádi bychom poděkovali všem organizacím, ale především i jednotlivým fyzickým osobám, které přispěly svými dary k rozvoji Základní školy Wonderland Academy. Všech příspěvků a darů si velice vážíme. Jsme si vědomi, že pomáháte podporovat výchovu a vzdělávání našich dětí.

Napříč školními roky

 • Děkujeme všem rodičům, kteří obohacují rozličnými kulinářskými výtvory akce školy, mezi něž patří například vánoční koncert, letní slavnost, snídaně s Wonderland Times či Halloween.

Školní rok 2018/2019

 • Pan Ladislav Tomeš vyfotografoval všechny žáky a zaměstnance školy na tabla u recepce.
 • Děkujeme rodičům Leonky Krejčí, kteří dětem z 1. A darovali trička. Těšíme se, že si je v lednu společně pokreslíme.

 • Velice děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na zajištění bohatého občerstvení na vánoční koncert v kostele v Šeberově.

Školní rok 2017/2018

 • Manželé Veselí zasponzorovali dětem z Wonderland Academy celodenní výlet do pražské zoologické zahrady.
 • Rodina Maxe Urbana darovala Wonderland Academy řadu kvalitních dětských knih.
 • Manželé Valsamisovi zakoupili pro školu 30 nových anglických slovníků.
 • Paní Petra Anýžová zajistila pro žáky mikulášskou nadílku.
 • Paní Petra Faltýnová obohatila školní vánoční výzdobu a darovala dětem výtvarné potřeby.
 • Paní Marcela Veselá darovala škole 30 balíků kancelářského papíru.
 • Paní Petra Anýžová obohatila projektové vyučování 1. A třídy o dýně a mnoho druhů ovoce a zeleniny.

Školní rok 2016/2017

 • Pan Petr Vojtíšek daroval kávovar do školní kanceláře.
 • Pan David Pícha podpořil sportování žáků zajištěním florbalových hokejek.

Školní rok 2015/2016

 • Děkujeme všem rodičům, kteří buď finančními příspěvky či samotnými knihami podpořili vznik školní čítárny.
 • Pan David Pícha věnoval škole kávovar na recepci, který využívají rodiče, učitelé i návštěvy školy.

Školní rok 2014/2015

 • Paní Veronika Lišková zajistila pro školu služby zahradnice, která pomáhala s úpravou zahrady, především pak vysázením stromků.