Naše třídy

Poznejte naše třídy

Jedním z nejdůležitějších pilířů je pro nás individuální přístup, proto udržujeme třídy s malým počtem žáků. Každá třída má svou kmenovou učebnu, která je vybavena interaktivní tabulí, moderním nábytkem a širokou škálou odpovídajících pomůcek. Během školního roku se naše třídy účastní řady různých kulturních, sportovních a edukačních akcí, které vhodným způsobem doplňují školní vzdělávací plán.