Náš tým

Pavla Hajian
zřizovatelka ZŠ Wonderland Academy

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, District Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Je zřizovatelkou a ředitelkou mateřské školy Wonderland a zřizovatelkou základní jazykové školy Wonderland Academy. Je matkou pěti dětí. Otevřít více

Vlastní certifikát DPP (Diploma in Pre-school Practice) a absolvovala universitní kurz NVQ Level 3. Absolvovala všechny stupně Montessori vzdělávání. Absolvovala akreditovaný kurz Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV): kvalifikační kurz pro ředitele škol. Vystudovala specializační studium Enviromentální výchovy a získala titul Enviromentálního koordinátora škol. Je velkým fanouškem metody Step By Step.

Ředitelka je sama intenzivně zapojena do každodenního výukového programu a osobně dohlíží na dodržování veškerých předpisů a norem.

Jan Voda
ředitel ZŠ Wonderland Academy

PhDr. Jan Voda, Ph.D. má za sebou úhrnem 25 let zkušeností učitele, lektora, vedoucího dětského oddílu, rodiče a pedagogického lídra. Vystudoval učitelství pro 1. stupeň na PedF UK, učil na všech stupních škol včetně vysoké. 15 let působil v manažerské pozici, nejdříve na obecní, záhy na soukromé škole.

Je absolventem dlouhé řady kurzů dalšího vzdělávání a v jiných sám vyučuje. Je dvojnásobným finalistou Global teacher prize Česká republika, 2x vítězem na globálním fóru učitelů (Seattle 2015, Singapur 2018) a certifikován jako Microsoft Innovative Educator Expert. Otevřít více

Největší školou života jsou pro něj dvě vlastní, stále školou povinné děti. Stovky dalších prošly jeho rukama a i po letech se k němu vřele hlásí. Je zastáncem, propagátorem a průkopníkem pedagogických inovací a věří, že nic není nemožné a všeho, co opravdu chcete, můžete jednou dosáhnout.

Odborné články ředitele školy si můžete přečíst na našem webu zde.

Klára Kosová
zástupkyně ředitele pro věci administrativní, třídní učitelka 8. A, ČJ

Klára Kosová vystudovala učitelství na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci český jazyk a tělesná výchova. Má zkušenosti s výukou na všech třech stupních. Působila mimo jiné na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde byla třídní učitelkou třetí třídy a vedla hodiny bruslení a plavání. Po mnoho let se účastnila dětských letních i zimních táborů jako oddílová nebo sportovní vedoucí. V práci s těmi nejmladšími školními dětmi ji baví především velká míra jejich představivosti, přirozená zvídavost a přímočarý pohled na svět.

Otevřít více

Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Je mámou 3 dětí.

Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Šárka Ochmanová
zástupkyně ředitele, třídní učitelka 3. A

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svoji profesi má ráda a stále ji baví. Není zastáncem dogmatického lpění na jednotlivých metodách, vybírá si náměty, které mohou obohatit výuku tak, aby byla efektivní, zajímavá a pestrá pro žáky. „Při výuce nepatří k nejdůležitějším faktorům metoda, učebnice či prostředí, ale osobnost učitele,“ tvrdí. Otevřít více

Má výhodu, že kromě českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromé ZŠ, kde byla zodpovědná za organizaci studijně jazykových pobytů ve Velké Británií a ve Španělsku. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. V lednu 2016 se zúčastnila v Londýně kreativních workshopů na veletrhu BETT – největší evropský veletrh ICT ve školství.

Na druhou stranu, po zkušenostech s matematikou profesora Hejného, tvrdí, že i v Čechách můžeme být na mnohé hrdí. Standardně je zvyklá spolupracovat se školním psychologem na eliminaci rizikových faktorů (dysfunkce učení, problémové chování, šikana,…). Jejím cílem je vždy všeobecný rozvoj žáka a jeho vzdělání jako příprava na budoucí život.

Barbora Hanková
koordinátorka 1. stupně, speciální pedagog

Barbora Hanková je absolventkou speciální pedagogiky v Praze. Již během studií se účastnila několika odborných stáží. Působila například v denním stacionáři pro tělesně postižené děti.

Později začala pracovat jako učitelka na ZŠ v Praze 2. Ráda se věnuje dětem se specifickými poruchami učení.

Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou, ráda sportuje a cestuje.

Filip Novák
třídní učitel 6. A, koordinátor 2. stupně

Filip Novák je absolventem magisterského studia Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru podnikové ekonomie a managementu. Již před započetím studia ho láska k matematice přiměla k založení dodnes fungujícího projektového systému příprav na přijímací zkoušky a maturity. Během studia nasbíral na stážích praktické znalosti z marketingu.

Veškeré své zkušenosti uplatnil při výuce na základní škole v Týnci nad Sázavou, kde odstartoval svou pedagogickou kariéru. V posledním roce prošel certifikovanými kurzy pro spolupráci s asistentem pedagoga, žáky s SVP a cizinci. Spolupracoval se školami a firmami na zapracování Office 365 či na vývoji a designu webů. Pracoval také jako IT koordinátor.

Po pracovní době se věnuje rozvoji vzdělávání v regionu ve spolupráci s neziskovými organizacemi a rozvoji obce v osadním výboru. Ve volném čase rád sportuje, dobývá vrcholky hor, cestuje po světě a posiluje svůj pozitivní vztah k přírodě.

Adrienne Eberhart
zástupkyně ředitele pro anglickou sekci - 1. stupeň

Adrienne Eberhart se narodila ve Washingtonu, D.C. Studovala na univerzitě George Masona, kde získala bakalářský titul z mezinárodních vztahů a biologie. Již během studentských let aktivně pracovala s dětmi, bohaté zkušenosti získala jako učitelka dětí předškolního věku, učitelka na základní škole a lektorka TEFL.

Po absolvování univerzity začala cestovat po Evropě a uvědomila si, jak moc by chtěla, aby se tento kontinent stal jejím domovem. Ze všech míst jí nejvíce učarovala Praha, kde se nakonec usadila. Nyní je to již 13 let. Absolvovala kurz TEFL, aby mohla pomáhat dětem s učením cizího jazyka. Uvědomuje si, že pokud se žáci v cizím jazyce zlepšují, přispívá to k posílení jejich zdravého sebevědomí.

Ve volném čase si Adrienne užívá především uměleckých a tvůrčích aktivit, vaření, čtení, hraní volejbalu, cyklistiky nebo společně se svým psem objevování české krajiny a lesů.

Nicholas Jared Neild
zástupce ředitele pro anglickou sekci - 2. stupeň

Nick Neild dokončil v roce 2009 Kalifornskou universitu v San Diegu (UCSD) se zaměřením na mikrobiologii. Během studia pracoval osm let jako vědec v oboru biotechnologie v San Diegu. V roce 2012 se zde stal manažerem komunity mladých praktikantů, kterou založil se svou budoucí ženou, jež pochází z České republiky. Pracoval také jako wellness trenér a rehabilitační pracovník a pomáhal postiženým lidem při učení základních schopností a jejich zařazování do běžného života.

Učitelské kariéře se začal věnovat v roce 2015. Pomáhal dospělým propuštěným vězňům s výukou základních oborů (matematika, vědy, angličtina), aby prošli závěrečnými testy střední školy. V roce 2018 se s rodinou přestěhoval do České republiky a začal učit angličtinu, biologii, chemii, tělesnou výchovu, výuku o zdraví a španělštinu od první do deváté třídy na základní škole Be Open s.r.o. Snaží se vždy efektivně pomáhat studentům, aby dokázali správně komunikovat a byli lépe připraveni pro náš měnící se svět, schopni uvažovat v souvislostech a porozumět kulturním rozdílům. Otevřít více

Nick rád medituje, táboří, chodí na túry, jezdí na kole či snowboardu, zahradničí, hraje deskové hry a tráví čas se svou rodinou. Je nadšený, že může být členem Wonderland týmu a pracovat společně s ostatními na zajištění inspirativního prostředí pro žáky.

Kateřina Hrubá
vedoucí odpoledních aktivit

Kateřina se narodila v Praze, kde také získala inženýrský titul z oblasti evropské diplomacie. Během studií absolvovala dva výměnné pobyty v zahraničí, kdy navštívila Kypr a Mexiko a zdokonalila si svou úroveň angličtiny a španělštiny. Během ročního studia v Mexico City získala stáž na ambasádě České republiky, díky níž se zúčastnila několika oficiálních recepcí a událostí.

Otevřít více

Zkušenost z pedagogického prostředí získala v době, kdy pracovala jako asistentka učitele v mateřské škole a měla na starosti převážně děti mluvící cizím jazykem.

Ve svém volnu je velmi aktivní, hraje závodně volejbal a běhá. Ráda cestuje, poznává nové kultury a jejich chutě, tradice a zvyky.

Nelly Kalinová
vedoucí školní družiny

Nelly Kalinová vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Práci s dětmi se věnuje od počátku svých studií, nejprve coby dobrovolník v alternativních zařízeních ústavní péče, později získala řadu zkušeností v rámci stáží v pedagogicko-psychologických poradnách, dětských psychiatrických odděleních a školních poradenských zařízeních. Čtyři roky působila jako zástupce vedoucího družiny ve dvojjazyčné Montessori škole, kde zároveň fungovala jako školní psycholog a metodik prevence.

Volný čas věnuje cestování, výletům se psem a běhu.

Zuzana Piškulová
třídní učitelka 1. A

Zuzana Piškulová je původem z jižní Moravy. Na Universitě Palackého letos absolvovala obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika. Pochází z učitelské rodiny, která formovala její motivaci ke studiu a setrvání v profesi i po vysoké škole.

Pozitivní vztah k dětem získala během celoroční činnosti dětského oddílu, kde působila jako oddílová vedoucí a vedla děti k hodnotám skautingu a woodcraftu. S nimi už 10 let jezdí na letní tábory, na které vždy padne většina prázdnin. Během roku dále Zuzana jezdí s dětmi na víkendy (též jako zdravotnice), na školy v přírodě a vede pěvecký kroužek.

Další pedagogické zkušenosti má z doučování češtiny a z praxe asistentky pedagoga. Ačkoli je speciální pedagogika Zuzanin vedlejší obor, rozvinulo u ní studium empatii k individuálním potřebám každého člověka. Zuzana prošla také „školou života“, když se podílela na výchově svých tří bratrů – sama říká, že díky tomu je „zvyklá na všechno“.

Klára Skopalová
třídní učitelka 1. B

Klára Skopalová dosáhla vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika. Do Wonderlandu k nám přichází z jiné pražské školy, kde dosud působila jako třídní učitelka ve 2. ročníku. Klára absolvovala semináře Hejného metody výuky matematiky, je trenérkou fitness, jako lektorka připravovala děti na přijímací zkoušky a pracovala s žáky s dyslexií a dysgrafií. O prázdninách byla vedoucí příměstského tábora Veselá věda.

Stanislava Stašková
třídní učitelka 2. A

Stanislava Stašková vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Své znalosti si následně rozšířila postgraduálním studiem speciální pedagogiky a logopedie. Má za sebou dlouholetou praxi s vyučováním dětí na základní škole. Své znalosti ze studií postupně uplatňovala i při práci se žáky s poruchami učení. Kromě klasických postupů se při nápravě těchto poruch snažila využívat i metody alternativní.

Otevřít více

Své pracovní a manažerské dovednosti následně rozšířila při několikaletém působení v soukromém sektoru, kde se nadále věnovala oblasti vzdělávání. Jazykové znalosti posílila dlouhodobějším pobytem v Austrálii. Poté se vrátila zpět ke svému oblíbenému povolání. Nyní se těší na své působení ve Wonderland Academy, kde chce uplatnit a rozšiřovat své bohaté zkušenosti při vzdělávání a výchově dětí.

Ve volném čase se zajímá o oblast floristiky a pěstování rostlin, preferuje zdravý životní styl, cestování, přátelské vztahy a celoživotní vzdělávání.

Adéla Vardžáková
třídní učitelka 2. B

Adéla studovala na Střední pedagogické škole v Krnově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Díky tomuto studiu ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Později vystudovala Učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, a zároveň absolvovala různé vzdělávací, sportovní i umělecké kurzy. Učitelskou kariéru začínala v mateřských školách, působila mimo jiné v soukromé mezinárodní mateřské škole, kde se věnovala práci s předškoláky. Další vzdělávací zkušenosti získala na Floridě jako učitelka a vychovatelka sedmileté dívky. Během své praxe se setkala s metodou Hejného a programem Začít spolu. V letošním školním roce pokračuje ve Wonderlandu se svými druháky jako česká učitelka.

Otevřít více

Práce učitelky ji velmi baví a naplňuje. Chce být dětem parťákem a zároveň vzorem. Zastává názor, že klíčovou dovedností učitele je vidět na svých žácích především to dobré.

Ve volném čase se věnuje sportu, cestování a přírodě.

Linda Samková
třídní učitelka 3. B

Linda Samková vystudovala Pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Poté si rozšířila vzdělání na Fakultě řízení a informační technologie na VŠ pedagogické v oboru Finančního managementu.

Touhu po práci s dětmi naplňovala od svých studií na střední škole, kdy pomáhala vést přírodovědné kroužky na základních školách. Učitelskou dráhu začala tříletým působením v První soukromé ZŠ v Hradci Králové. Následně pracovala na základních školách v Praze 10 a Praze 4. Své učitelské dovednosti prověřila i při působení na střední odborné škole. Po několikaleté pauze, kterou vyplnila prací v soukromém sektoru, se v roce 2019 vrátila ke svému původnímu povolání. Pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ Wonderland, kde se starala o chlapce s vývojovou dysfázií. Současně se věnuje vzdělávání předškolních dětí.

Prohlubuje si své vzdělání, absolvovala kurz pro asistenty pedagoga, zúčastnila se seminářů zaměřených na výuku matematiky profesora Hejného, projektu Včelka a formativního hodnocení ve výuce. Svůj zájem o výuku Češtiny pro cizince završila dokončením studia Vzdělávacího programu Češtiny jako druhého jazyka.

Volný čas ráda tráví aktivně v přírodě se svou rodinou, občas i pasivně doma s dobrou knihou.

Irena Havlíčková
třídní učitelka 4. A, učitelka němčiny

Irena Havlíčková vystudovala Učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací na německý jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala jazykové a didaktické kurzy na univerzitách v Saarbrückenu, Lipsku a Českých Budějovicích. V Německu dále působila jako lektorka letního jazykového kempu, asistentka ve výuce českého jazyka pro cizince a au-pair. Dětem se věnuje od svých šestnácti let. Při studiu pracovala jako produkční a koordinátorka dětských akcí, choreografka a lektorka tanečních kurzů pro děti a mládež a vedoucí letních táborů pro děti již od dvou let.

Otevřít více

Třída pro ni představuje přátelské a podnětné prostředí, kde se děti nebojí chyb, učí se s chutí a s ohledem na své možnosti a potřeby. Ve výuce často využívá činnostní učení a metody kritického myšlení. Matematiku vyučuje Hejného metodou, s níž má bohaté zkušenosti nejen na prvním stupni základní školy. V uplynulých letech se mj. zapojila do projektu Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem, v rámci něhož vznikla příručka Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce (oceněná Památníkem národního písemnictví).

Od šesti let tančí, ve svém volném čase ráda zdolává horské vrcholy, jezdí na bruslích a lyžích. Volné chvilky věnuje překladu pohádkového příběhu, na němž nyní pracuje.

Zuzana Faldýnová
třídní učitelka 4. B

Zuzana Faldýnová vystudovala UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Po státní zkoušce odjela do Anglie, kde jeden semestr studovala na St. Austel college.

Několik let působila na základní škole v Mníšku pod Brdy, kde jí prošly pod rukama dvě třídy prvňáčků, které vedla dále do vyšších ročníků. Z toho 3 roky učila v programu Začít spolu. Absolvovala kurzy a školení na DYSCENTRU /grafomotorika, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, Maxík, Metoda dobrého startu/. Ráda zařazuje do výuky projekty nebo centra aktivit, preferuje slovní hodnocení.

Vede letní tábory. Relaxuje při běhání, józe nebo vaření.

Jana Šperlová
třídní učitelka 5. A

Jana Šperlová vystudovala střední pedagogickou školu v Mostě a v této chvíli si doplňuje vysokoškolské vzdělání – letos na podzim obhajuje bakalářský titul na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Na pozici učitelky 1. stupně pracovala 16 let, z toho 3 roky v bilingvní škole Angel a jeden rok v mezinárodním prostředí Park Lane international school. Během své praxe se setkala s moderními výukovými metodami a v rámci dalšího vzdělávání absolvovala řadu metodických kurzů. Mezi nimi např. intenzivní výcvik v metodě prof. Hejného (matematika), letní školy programu Začít spolu, kurzy rozvoje čtenářských dovedností, integrace žáků a mnoho dalších.

Pavel Smetana
třídní učitel 5. B

Pavel Smetana je absolventem Karlovy univerzity v Praze v oboru učitelství etiky a filozofie (2016), na stejné vysoké škole dokončil v roce 2020 doktorské studium z filozofie. Od roku 2016 působil jako učitel na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 6, čtyři roky před tím jako asistent pohybově znevýhodněných osob.

Učitelský přístup Pavla Smetany charakterizuje klid, vyrovnanost, cílevědomost a důslednost. V lidské rovině ho vystihuje zodpovědnost, laskavost a orientace na prospěch druhých lidí. Hovoří anglicky a německy. Mezi jeho záliby patří sport (cyklistika, běh, skateboarding, snowboarding, paragliding), umění, filmová tvorba a cestování.

Aneta Rolcová
učitelka češtiny pro cizince, jazyková asistentka

Aneta Rolcová se narodila v Praze a vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského. V současné době se věnuje studiu výuky češtiny jako cizího jazyka na Univerzitě Karlově v Praze.

Velkou životní zkušeností pro ni byl pobyt v kanadském Torontu, kde pracovala v reklamní agentuře a měla i možnost si v jedné televizní reklamě zahrát. Po návratu z Kanady pracovala 7 let na mezinárodních základních školách v Praze, kde se věnovala výuce češtiny pro cizince a zároveň působila jako asistentka učitele. Zkušenost má i s organizováním narozeninových oslav a firemní výukou jazyků.

Její největší vášní jsou cizí jazyky a kreativní činnosti, zejména malba a výroba šperků z přírodních kamenů a v neposlední řadě pejsek, s kterým chodí každý den na dlouhé procházky lesem. Volný čas ráda tráví cestováním, poznáváním nových kultur a lidí.

Erica Yamane
učitelka angličtiny

Erica Yamane vyrostla v hornaté krajině Západní Virginie ve Spojených státech. Po získání bakalářského titulu v oborech umění a japonská studia se přestěhovala do Japonska, kde zahájila výuku angličtiny. Šest let učila na anglické škole děti všech věkových kategorií. Kromě přímé pedagogické činnosti se podílela na plánování rozličných školních akcí, organizování zkoušek a seminářů či školení učitelů.

Otevřít více

Od roku 2013 se stala učitelkou angličtiny na základní škole v japonské Hirošimě. Získala zde také certifikát TEFL. V roce 2017 odešla do Irska, kde mimo jiné obdržela v Dublinu certifikát CELT. V roce 2018 se přestěhovala do Prahy. I v České republice pokračuje v učitelské práci. Působila na základní škole Compass, kde vyučovala angličtinu a matematiku a také se věnovala přípravě žáků na Cambridge zkoušky.

Ve Wonderlandu by ráda u svých žáků podpořila přirozenou zvídavost, postupně obohacovala jejich vědomosti a posílila jejich potenciál tak, aby se z dětí stávali zodpovědní a nezávislí dospělí, kteří dokáží přirozeně komunikovat i v cizím jazyce.

Ve volném čase Erica ráda běhá, objevuje nová místa a fotografuje. Baví ji experimentovat v kuchyni a zkoušet nové zajímavé recepty na sladká i slaná jídla.

Breanna Kato
učitelka angličtiny

Breanna Kato se narodila v Kanadě, na západním pobřeží u Vancouveru. V roce 2015 absolvovala univerzitu Simona Frasera a získala bakalářský titul v oboru kriminologie a sociologie. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL od The Language House. Působila jako lektorka angličtiny na různých jazykových školách a dva roky pracovala jako učitelka na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2016 se Breanna přestěhovala z Prahy do Jižní Koreje, aby získala nové životní zkušenosti při výuce a práci s mladými žáky. Rovněž si užívala a poznávala korejskou kulturu, jídlo či tradiční korejské oděvy.

Po návratu do Prahy je Breanna ráda, že je součástí Wonderland kolektivu, a těší se, že bude dětem pomáhat učit se angličtinu a vyrůstat s ní.

Sarah Hannan
učitelka angličtiny

Sarah Hannan se narodila na Floridě ve Spojených státech a většinu svého života prožila v Louisianě. V březnu 2018 se přestěhovala do Prahy a rychle se zamilovala do České republiky. Certifikát TEFL získala v The Language House v březnu 2018. Poslední tři roky působila v soukromé instituci, kde připravovala žáky od druhého do pátého ročníku na zkoušky Cambridge. V současné době dokončuje bakalářský titul z anglické literatury.

Mimo školu Sarah miluje cestování a četbu. Volný čas tráví nejraději s přáteli, hraje volejbal, užívá si turistiku a přírodu. Je velmi nadšená, že se může připojit k Wonderland týmu a touží i nadále pomáhat dětem při jejich cestě za vzděláním.

Gabrielle Garcia
učitelka angličtiny

Gabrielle Garcia pochází z Filipín. V Arabských Emirátech získala bakalářský titul z psychologie na New York University. Poté se přestěhovala do Chicaga a zde obhájila titul magistr v oboru logopedie. V předchozích čtyřech letech Gabrielle pracovala s dětmi různého věku a během pobytu v Chicagu získala certifikát TEFL, který ji opravňuje vyučovat cizí jazyky.

Jenny Jennifer Dickinson
učitelka angličtiny

Jenny Jennifer Dickinson se narodila v Miami na Floridě. Na Kennesaw State University Georgia získala bakalářský titul z angličtiny a historie. Později na Oglethorpe University v Atlantě vystudovala primární pedagogiku. Následně učila děti z 1. až 5. ročníku v Atlantě a v Abu Dhabi.

Jennifer miluje cestování a poprvé navštívila Prahu krátce po sametové revoluci. Město si zamilovala a mnohokrát se vrátila. Poté, co zde získala certifikát TEFL, se Praha stala jejím novým domovem. Postupně získávala další cenné pracovní zkušenosti. Pomáhala dětem i dospělým připravovat se na cambridgeské zkoušky, působila jako lektorka letních kempů a vedla mimoškolní kluby STEM pro děti ze základních škol. Miluje hledání kreativních způsobů, jak vést děti k objevování a osvojování nových informací a dovedností.

Otevřít více

Ve svém volném čase si užívá zahradničení na balkoně, kde v létě pěstuje květiny, byliny a rajčata. Miluje pečení, vaření a zkoušení nových receptů, ale také výtvarné a řemeslné činnosti, ať již sama či se svými studenty. Ráda bere svého psa Sammyho na dlouhé procházky po městě.

Jessica Eylem
učitelka angličtiny

Jessica Eylem pochází ze Spojených států amerických. Získala bakalářský a magisterský titul z anglické literatury na Bowling Green State University v Ohiu a své studijní výkony následně obohatila také o certifikát TEFL. Před dvěma lety se přestěhovala do České republiky, kde se jako rodilý mluvčí začala plně věnovat vyučování angličtiny na střední škole. Nyní se těší na svou novou pracovní zkušenost v rámci týmu Wonderland Academy.

Ve volném čase s potěšením zasedne ke stolním hrám či dobré knize. Miluje vaření, obzvláště ráda připravuje turecká jídla, protože polovina její rodiny pochází ze severního Kypru. S oblibou také podniká výlety do přírody a chodí plavat.

Michael Bevevino
učitel angličtiny

Michael Bevevino, rodák z amerického státu New York, žije a učí poslední dva roky v Praze. Vystudoval žurnalistiku na Springfield College. Poté získal titul Master of Science na univerzitě Saint Rose a certifikát TEFL v Language House v Praze. Než se přestěhoval do Prahy, učil angličtinu na soukromé chlapecké střední škole v New Yorku. Nyní také vede kurzy obchodní a obecné angličtiny pro dospělé.

Ve svém volném čase Mike rád sportuje, cestuje a stále se zajímá o dění v celém světě. Rád pracuje s dětmi a pomáhá jim rozvíjet lásku k angličtině. Je nadšený, že může být součástí Wonderland týmu!

Leigh Newton
učitel angličtiny

Leigh Newton pochází přímo z Londýna z Anglie. Po dokončení mediálních studií se rozhodl cestovat a místem, které si později vybral pro své další působení, byla právě Česká republika.

Výuce anglického jazyka se věnuje již od roku 2009. Během své kariéry učitele anglického jazyka poznal již mnoho výjimečných žáků. Nyní se těší na novou příležitost stát se součástí týmu Wonderland Academy, a aktivně se tak podílet na budování velmi úspěšné školy.

Výuka dětí je pro něho vášní a při své práci se řídí citátem známého čínského filozofa Konfucia: „Vyber si práci, kterou miluješ, a již žádný den v životě nebudeš muset pracovat.“

Ve svém volném čase se Leigh věnuje tvorbě digitálních nahrávek. Zároveň je náruživým čtenářem a milovníkem hororů. Velmi rád navštěvuje se svou dcerou krásné památky v České republice. Je i vášnivým kuchařem, který stále hledá ten nejlepší recept na guláš :-).

Adéla Bakosová
učitelka španělštiny

Pro Adélu Bakosovou jsou jazyky celoživotní vášní. Ve škole se věnovala angličtině, španělštině a francouzštině. Během studia na vysoké škole odjela na studijní pobyt do zahraničí, a nakonec v prosluněné Kalifornii zůstala 2 roky. Práce s dětmi ji naplňuje a motivuje k tomu, aby se stále zlepšovala. Ve volném čase se věnuje sportu, především volejbalu a plavání.

Eva Muñoz
učitelka španělštiny

Eva Muñoz se narodila v Madridu. Po ukončení studia získala certifikát COU se specializací na umění a literaturu. Během této doby také začala chodit na hodiny herectví a zpěvu.

Pokračovala ve studiu, aby se stala učitelkou španělštiny. Po většinu svého pracovního života kombinovala své umělecké a pedagogické zkušenosti. Jako herečka získávala role v divadlech po celém Španělsku. Kromě toho se objevila v řadě televizních seriálů a reklam. Zároveň se věnovala pedagogické kariéře v jazykových školách a dětských táborech v Madridu, Londýně a Praze. Eva miluje interakci s dětmi a ráda s nimi tráví čas. Učí velmi zábavnou formou a snaží se předávat nejen jazykové, ale i kulturní znalosti. Snaží se udržet dětskou zvídavost, otevřenost a radost.

Po přestěhování do Prahy před třemi lety si Eva město okamžitě zamilovala. Pokračovala v hraní a zpěvu a spojila se s kytaristou, aby společně vystupovali. Hudba zůstává důležitou součástí jejího života. Miluje také zvířata, zejména psy.

Paul Michaelis
učitel němčiny

Otevřít více

Helga Humlová
učitelka němčiny

Marek Lansdorf
třídní učitel 7. A, Bi, CH

Marek Lansdorf vystudoval Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze se specializací biologie a výchova ke zdraví. Během studia si uvědomil, že je velmi potřebné mít možnost více pomáhat žákům, kteří mohou mít potíže ve vztahu ke vzdělávání, a proto se rozhodl ke studiu speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii na téže fakultě.

Během studií získal zkušenosti s tvorbou a aplikací preventivních programů pro základní a střední školy. Největší praxi ve vyučování biologie a výchovy ke zdraví dosáhl na Střední zdravotnické škole v Praze, znalosti ze studia logopedie uplatnil na pražské Základní škole logopedické. Otevřít více

Biologii s radostí vyučuje v přírodě a rád v dětech probouzí zvídavost. Velmi důležitá je pro něj zpětná vazba od žáků. Díky ní může výuku dále lépe směřovat. Tvrdí, že základním kamenem ve vyučování je bezpečné prostředí ve třídě.

Ve volném čase hodně cestuje, nejen po Čechách, a poznává přírodní krásy. Je zastáncem zdravého způsobu života, rád jezdí na kolečkových bruslích, čte a poznává kulturu a umění.

Lýdia Timková
učitelka 2. stupně, Ge, TV

Lýdia Timková pochází ze Slovenska. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde získala magisterský titul v oboru geografie a tělesná výchova. Už během studia ji naplňovala práce s dětmi, proto se věnovala vedení odpoledních sportovních kroužků na základních školách a zároveň působila jako trenérka karate.

Po dokončení školy odjela do USA a Kanady, kde dva roky pracovala jako au pair. Díky pobytu v cizích zemích s odlišnou kulturou nabyla kromě znalosti jazyka i řadu nových poznatků a zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání, což změnilo její pohled na svět jako takový. Vyzkoušela si i práci sportovního animátora v Řecku a absolvovala měsíční treking v Nepálu pod Mt. Everestem.

Její toulavé boty si ale opět našly cestu zpět do České republiky. Zvítězila touha učit. Těší se, že ve Wonderland Academy obohatí nejen svými zkušenostmi z cest výuku zeměpisu na 2. stupni.

Olga Doubravová
učitelka 2. stupně, ČJ, D

Olga Doubravová vystudovala bohemistiku a učitelství českého jazyka, literatury a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Také studovala základy psychologie a žurnalistiku, a to do narození první dcery.

Počáteční pracovní zkušenosti získala na Základní škole Věry Čáslavské se zaměřením na rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu. Poté přešla do oblasti žurnalistiky, kde se postupně vypracovala do šéfredaktorské pozice. Přispívala do různých deníků, týdeníků a měsíčníků, pořádala tiskové konference, připravovala PR projekty, působila jako tisková mluvčí Prahy 6, věnovala se aukční práci v galerii moderního umění. Životní cesta ji na čas zavedla i mimo Prahu, podlehla fenoménu farmářských trhů a věnovala se práci se dřevem. Nedílnou součástí tohoto podnikání se stalo i studium homeopatie a poradenství aromaterapie. Otevřít více

Přesto soustavně sledovala vývoj školství a k praktickému návratu do této oblasti ji přimělo narození vnučky. Zájem o vzdělávací systém vedl přes školu Montessori Mozaiku, poté nastoupila do týmu Wonderland Academy.

Preferuje laskavý přístup k dětem a zpětnou vazbu. Vyznává soustavnou individuální péči, kterou je nezbytné vtěsnat do střípků času mezi zájmovými kroužky. Zdůrazňuje nezpochybňování pocitů dítěte a posilování důvěry ve vlastní schopnosti a vlastní názor. Její motto zní: Jen opakovaný úspěch pomáhá přijmout a překonat neúspěch.

Martina Šťastná
učitelka 2. stupně, lektorka hudby a tance

Martina Šťastná vystudovala sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně a poté obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dvanáct let byla reprezentantkou ČR v moderní gymnastice, nyní je v tomto sportovním odvětví trenérkou 2. třídy a dodělává si trenéra 1. třídy na FTVS v Praze. Děti trénuje již deset let. Dále tancuje v muzikálech v divadlech Hybernia a Broadway, ale také například v černém divadle Black Light Image Theatre, kde hraje i pantomimu.

Má ráda sport, tanec, hudbu, kreativitu, zvířata a cestování. Šest let hrála na klavír. Veškeré své zkušenosti se snaží předávat, jak nejlépe umí.

Veronika Šetková
asistentka pedagoga

Veronika Šetková je rodačka z Děčína. V Praze, kde žije od roku 2015, dostudovala obor Arts management na Vysoké škole ekonomické a rozhodla se zde usadit už natrvalo. Práce s dětmi ji provází od střední školy, ať už se jednalo o organizování školních akcí pro nižší stupně gymnázia, doučování angličtiny a němčiny nebo účast na letních táborech a dětských dnech.

Má ráda hudbu, vážnou i populární, divadlo, výtvarné umění, cestování a jazyky. V současné době se ve volných chvílích učí polsky a hrát na ukulele.

Michaela Strnadová
asistentka pedagoga

Michaela Strnadová pochází z Prahy. Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Rozličné aktivity s dětmi vykonávala již během studia. Působila například jako lektorka v dětské skupině, doučovala anglický jazyk či pracovala jako trenérka dětí ve sportovní přípravce.

Mezi její záliby patří hudba, zvláště hra na klavír a zpěv. Ve volném čase se věnuje různým sportovním aktivitám, výletům do přírody a četbě.

Lenka Kovářová
asistentka pedagoga

Lenka se narodila v Chomutově, kde maturovala v oboru cestovní ruch. Po úspěšném ukončení střední školy se přestěhovala do Prahy. Zde pracovala v oboru a zároveň se ve volném čase věnovala hlídání dětí. Během těchto chvil si Lenka poprvé uvědomila, že práce s dětmi ji velmi baví a přijde jí smysluplná.

Největší zkušeností jsou pro Lenku pochopitelně její vlastní dvě děti. S dcerkou je potřeba více pracovat, protože se u ní vyskytla vada řeči s vývojovou dysfázií. Toto bylo Lenčinou motivací ke studiu speciální pedagogiky, během kterého se také úspěšně zúčastnila kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.

Po roce a půl působení v mateřské škole Wonderland, kde pracovala s dětmi s ADHD a autismem, se zapojuje do týmu Wonderland Academy. Chystá se dále vzdělávat v pedagogickém oboru, protože práce s dětmi je, jak sama říká, naplněním jejího života.

Nikola Žamberská
vychovatelka školní družiny

Nikola Žamberská pochází z Českých Budějovic. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity se zaměřením na přírodovědu a historii pro druhý stupeň základních škol. Studium musela kvůli nemoci přerušit. Nyní dálkově studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích.
Nikola vždy věděla, že práce s dětmi je oblast, která ji baví a naplňuje. Od 15 let jezdila mimo jiné jako vedoucí na dětské tábory, po přerušení vysoké školy začala pracovat v soukromé mateřské školce. Později nastoupila na základní školu v Českých Budějovicích, kde působila dva roky jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga. Vedla též tvořivé odpolední kroužky a aktivity.

Otevřít více

Dětem vždy dává celé své srdce. Při práci s kolektivem upřednostňuje laskavé zacházení a slušné chování. Snaží se budovat přátelské vztahy. Učí děti pravidlo: “Nechovej se k lidem tak, jak bys nechtěl, aby se lidé chovali k tobě.”

Doufá, že získané zkušenosti jak ze školy, tak i z praxe využije ke zlepšení chodu školní družiny ve Wonderland Academy.

Karolína Kocourková
vychovatelka školní družiny

Karolína Kocourková pochází z Orlických hor. Po ukončení gymnázia v Žamberku se rozhodla nastoupit na Univerzitu v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po dvou letech studium přerušila a zahájila studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Práce s dětmi ji naplňuje již od patnácti let. V rámci brigád pracovala jako animátorka, plavčice, lektorka volnočasových aktivit pro děti a v neposlední řadě jako vedoucí na dětských táborech. Ve volném čase doučuje žáky se specifickými potřebami.

Ke svým koníčkům řadí zejména kreativní tvorbu a sport.

Jason Susim
vychovatel školní družiny

Jason Susim vyrostl v jižní Kalifornii. Vystudoval Portland State University ve státě Oregon, obor žurnalistika a komunikace. Po univerzitě působil jako reportér, přispíval zejména do různých online zpravodajských organizací. Také snil o životě a práci v Evropě a chtěl se stát učitelem. Získal tedy certifikát TEFL, aby mohl vzdělávat děti i dospělé studenty.

Ve volném čase se zabývá mnoha různorodými aktivitami. Je vášnivým čtenářem a také se věnuje fotografování, basketbalu, motocyklům a cestování. Má rád živou hudbu a sám se učí hrát na kytaru. Miluje zvířata a v současné době má plné ruce práce s výchovou 17letého německého ovčáka.

Ve Wonderland Academy by rád uplatnil své jazykové znalosti a rozmanité zkušenosti jako vychovatel školní družiny.

Moises Torres
vychovatel školní družiny

Moises Torres, rodák z New Yorku, studoval behaviorální vědy na Mercy College. Má za sebou téměř deset let pracovních zkušeností jako vedoucí volnočasových aktivit a mentor, pravidelně se účastnil I dětských pobytových táborů. Působil rovněž v oblasti sociálních služeb. Než se nedávno přestěhoval do Prahy, pracoval v neziskové organizaci v New Yorku, kde se naučil nejen pomáhat druhým v nouzi, ale také efektivně pracovat s dětmi všech věkových kategorií a inspirovat je k přijetí nových výzev.

Velice ho baví programování Lego robotů, rád pak své zkušenosti předává ostatním. Spolu se svými svěřenci dosáhl v této dovednosti třikrát mistrovský titul New York State Lego Robotics.

Ve svém volném čase vášnivě sportuje, sleduje filmy, cestuje a v neposlední řadě rád zkouší nové jídlo.

Petr Kubín
lektor hudby

Petr Kubín je klavírista, kytarista a pozounista. Je absolventem konzervatoře Jana Deyla v Praze. Již tři roky soukromě vyučuje hru na kytaru a piano. Nyní obohatil tým Wonderland Academy a stal se lektorem hudebních kroužků.

Hudba je jeho prací i koníčkem, mimo jiné hraje v několika kapelách.

Lukáš Pařík
lektor hudby

Lukáš Pařík je zpěvák, hudební skladatel a muzikálový herec. Má vystudovaný zpěv na Mezinárodní konzervatoři a dokončuje studium kompozice filmové a popové hudby na Pražské konzervatoři. Je autorem mnoha písní a rockového fantasy muzikálu Králové Avalonu hraného v pražském divadle Hybernia v sezóně 2015/2016.

Učení se věnuje už od svých 16 let a od roku 2017 organizuje veřejná vystoupení studentů.

K jeho hlavním zásadám patří snaha o rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Ve Wonderland Academy je lektorem zpěvu, piana a kytary.

Tereza Macurová
školní psycholog

Tereza Macurová je absolventkou oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. S dětmi pracuje již od studií, kdy lektorovala edukační LARP programy a asistovala dětem s PAS. Později získala cenné zkušenosti na Lince bezpečí, krizové lince pro děti a dospívající. Nyní již rok působí v Mateřské školce Wonderland jako psycholog pro předškolní děti. Jejími odbornými tématy jsou digitální prostředí, sociální sítě, kreativita a odolnost.

Otevřít více

Při práci s dětmi Tereza nejvíce oceňuje kreativitu a flexibilitu dětského myšlení. Tereza věří, že každé dítě může obohatit náš svět. Tato představa ji zavedla až k nám, do Wonderlandu, kde chce dětem pomáhat v jejich rozvoji a individualitě.

Ve svém volném čase si užívá kulturu, design, svého maličkého pejska a návštěvy do rodného Slezska. Jako vášnivá čtenářka miluje ruskou klasickou literaturu, asijskou současnou literaturu a pražské příběhy. Kromě čtení se věnuje také kreativnímu psaní. Absolvovala kurz Integrativního koučinku a dále se vzdělává ve svém oboru – psychologii.

Lenka Lehkozivova
Office Manager

Lenka Furuya Lehkoživová strávila po maturitě na Gymnáziu Kroměříž rok jako au-pair ve Velké Británii. Po návratu do České republiky nejprve studovala tři roky obor psychosociální vědy na HTF UK a poté vystudovala obor japanologie na FF UK.

Většinu své pracovní kariéry zasvětila školství, pracovala v managementu dvou významných jazykových škol a jedné soukromé univerzity, věnuje se i lektorské činnosti, konkrétně výuce japonštiny a angličtiny.

Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli u dobrého jídla, v divadle, na koncertě nebo na různých autorských čteních. Ráda cestuje a pravidelně se vrací především do Japonska a Velké Británie.

Lucie Chladilová
hospodářka

Lucie Chladilová vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově a po jejím ukončení se zaměřila na práci v administrativě. Pracovala například jako asistentka předsedy představenstva STROJEXPORTa.s. Má velmi kladný vztah k dětem a sama je maminkou tří dětí. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chodí do přírody a příležitostně sportuje.

Marta Mikulecká
účetní

Marta Mikulecká vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a získala inženýrský titul v oboru Národní hospodářství. Již během studií vyrážela „na zkušenou“ do zahraničí. Jeden rok například strávila v Londýně a několik měsíců měla možnost pobývat na Long Islandu v New Yorku.

Po ukončení studií na VŠE se rozhodla zaměřit na oblast účetnictví a daňové problematiky. Pracovala v zahraniční společnosti na pozici účetní /mzdová účetní a poté nastoupila jako hlavní ekonom do organizace zaměřené na poskytování zdravotních služeb.

Je ráda, že může být nyní součástí Wonderland týmu a pomoci škole v oblasti ekonomie a účetnictví.

Vladimír Bezkočka
školník a technik

Vladimír absolvoval obor elektromechanik. Pracoval v příbuzných technických oborech, ale i jako izolatér či malíř a lakýrník. V roce 2010 se rozhodl vrátit do školních lavic a dodělat si maturitu. Po úspěšném dokončení oboru Podnikání pracoval jako technik klimatizací. V této oblasti absolvoval několik rozšiřujících kurzů a stal se certifikovaným technikem Ministerstva životního prostředí. Velkým zlomem pro něj bylo získání staršího rodinného domku, kde v sobě objevil vášeň pro kutilství a práci na zahradě. Zde si neustále rozšiřuje znalosti v dalších řemeslných oborech.

Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou na chalupě a věnuje se péči o zděný domek. Má rád Marvelovky, rodinné výlety a houbaření.Ve Wonderland Academy oceňuje milou rodinnou atmosféru a možnost propojit svou kutilskou zálibu s prací.

Petr Vodenka
školník a řidič

Petr je velmi důležitou součástí Wonderland Academy týmu. Vždy ho bavila práce se dřevem. Po absolvování oboru truhlář se tomuto řemeslu intenzivně věnoval a také předával své zkušenosti dál mladým lidem jako mistr odborného výcviku. Nyní se rozhodl, že využije svou zručnost a pomůže naší škole se všemi technickými trablemi.

Je otcem dvou dětí, se kterými tráví svůj téměř veškerý volný čas. Pokud mu přece jen nějaký zbyde, hraje na různé hudební nástroje. Nejvíce miluje kytaru, banjo, harmoniku a nově se učí hrát na housle.

Jiří Plíva
řidič

Jiří Plíva zastává ve Wonderland Academy pozici řidiče školního mikrobusu. Svým pozitivním a přátelským přístupem dětem obohacuje všední den.

Vždy velmi rád sportoval. Mnoho let se věnoval judu, kde dosáhl na 3. dan. Jeho největší zálibou je však sběratelství a oprava starožitných hodin.

Josef Račák
řidič

Josef Račák vystudoval střední zemědělskou školu, díky které posílil v mnoha oblastech svou manuální zručnost. Má za sebou řadu zajímavých pracovních zkušeností. Mimo jiné působil v Mlékárně Kunín na pozici manažera pro oddělení distribuce mléka do škol. Díky tomu také lépe poznal školní prostředí a rozhodl se zde uplatnit své dlouholeté řidičské zkušenosti.

Je pro Wonderland tým skvělou posilou při ranním svozu a odpoledním rozvozu dětí. Oceňuje především celkovou klidnou atmosféru, která ve škole panuje.

Má rád přírodu, ve které se snaží trávit co nejvíce svého volného času, a zajímá ho vše kolem aut.