Náš tým

Pavla Hajian
zřizovatelka ZŠ Wonderland Academy

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, District Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Je zřizovatelkou a ředitelkou mateřské školy Wonderland a zřizovatelkou základní jazykové školy Wonderland Academy. Je matkou čtyř dětí. Otevřít více

Vlastní certifikát DPP (Diploma in Pre-school Practice) a absolvovala universitní kurz NVQ Level 3. Absolvovala všechny stupně Montessori vzdělávání. Absolvovala akreditovaný kurz Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV): kvalifikační kurz pro ředitele škol. Vystudovala specializační studium Enviromentální výchovy a získala titul Enviromentálního koordinátora škol. Je velkým fanouškem metody Step By Step.

Ředitelka je sama intenzivně zapojena do každodenního výukového programu a osobně dohlíží na dodržování veškerých předpisů a norem.

Lenka Rose Borková
ředitelka ZŠ Wonderland Academy

Lenka Rose vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor germanistika – bohemistika. Má za sebou mnohé pedagogické i manažerské pracovní zkušenosti. Otevřít více

Devět let působila ve vedení základní školy a osmiletého gymnázia PORG, vyučovala v česko – anglických školách, jako je například Open Gate či Duhovka. Cenné poznatky nasbírala i v manažerských pozicích společností White & Case nebo Adastra.

Volný čas věnuje cestování, sportu a rodině.

Klára Kosová
zástupkyně ředitelky pro věci administrativní, pověřenec GDPR

Klára Kosová vystudovala učitelství na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci český jazyk a tělesná výchova. Má zkušenosti s výukou na všech třech stupních. Působila mimo jiné na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde byla třídní učitelkou třetí třídy a vedla hodiny bruslení a plavání. Po mnoho let se účastnila dětských letních i zimních táborů jako oddílová nebo sportovní vedoucí. V práci s těmi nejmladšími školními dětmi ji baví především velká míra jejich představivosti, přirozená zvídavost a přímočarý pohled na svět. Otevřít více

Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Je mámou 3 dětí.

Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Alexandra Švagrová
zástupkyně ředitelky pro věci pedagogické, třídní učitelka 1. B

Alexandra Švagrová vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Jako učitelka pracovala na škole sídlištní, městské i venkovské. Osm let působila v základní škole Nový PORG. Absolvovala celoroční kurz Kritického myšlení, několik letních škol programu Začít spolu, kurzy zaměřené na Hejného metodu výuky matematiky. Otevřít více

Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Je mámou 3 dětí.

Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Irena Havlíčková
třídní učitelka 1. A třídy, učitelka němčiny

Irena Havlíčková vystudovala Učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací na německý jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala jazykové a didaktické kurzy na univerzitách v Saarbrückenu, Lipsku, Vídni a Českých Budějovicích. V Německu dále působila jako lektorka letního jazykového kempu, asistentka ve výuce českého jazyka pro cizince a au-pair.Dětem se věnuje od svých šestnácti let. Při studiu pracovala jako produkční a koordinátorka dětských akcí, choreografka a lektorka tanečních kurzů pro děti a mládež a vedoucí letních táborů pro děti již od dvou let.

Přišla k nám ze soukromé dvojjazyčné školy, kde působila jako třídní učitelka. Třída pro ni představuje přátelské a podnětné prostředí, kde se děti nebojí chyb, učí se s chutí a s ohledem na své možnosti a potřeby. Ve výuce často využívá činnostní učení, metody kritického myšlení a prvky programu Step by Step, matematiku vyučuje Hejného metodou. V posledním roce absolvovala mimo jiné kurzy zaměřené na rozvoj potenciálu každého žáka a individualizaci ve výuce, kurzy čtenářské gramotnosti a tvůrčího psaní.

Od šesti let tančí, ve svém volném čase ráda cestuje, čte, kreslí, jezdí na bruslích a lyžích.

Alena Nováková
třídní učitelka 2. A třídy

Alena Nováková vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a anglický jazyk. Zajímá se především o vědecké disciplíny, a proto se rozhodla dále studovat v rámci doktorského programu didaktiku primárního přírodovědného vzdělávání. Nadchla ji Hejného metoda výuky matematiky a principy Step by step výuky, ve kterých se školila a plánuje se školit i dále. Několikrát jela do Anglie, kde mimo jiné využila příležitosti asistovat na prvním stupni ZŠ, což pro ni bylo skvělou zkušeností.

Alena má absolutorium 2. cyklu ze ZUŠ z oboru hry na příčnou flétnu, nyní se však ke hře dostane jen příležitostně. Svůj volný čas tráví nejraději se svými přáteli nebo širokou rodinou. Učení miluje, fascinuje ji, s jakou upřímností děti jednají, jak se učí novým věcem a dovednostem, jak přemýšlí a s jakou radostí a nadšením objevují nové. Je velmi ráda, že právě ona jim v tom může pomoci.

Daniela Malá
třídní učitelka 2. B třídy

Daniela Malá vystudovala Gymnázium v Nové Pace, následně Pedagogickou fakultu UK v Praze se specializací na hudební výchovu. Během studií vytvářela animační programy pro děti v nejrůznějších přímořských letoviscích (Ibiza, Mallorka, Kos). Pět let učila na dvojjazyčné soukromé škole, kde vedla hudebně-divadelní kroužek či pořádala talentové soutěže.

Má absolutorium 1. cyklu ze ZUŠ z oboru hra na klavír. Účastnila se letních škol a kurzů Hejného matematiky a letos byla přijata do lektorského kurzu. Je oprávněna k výuce písma Comenia Script, genetické metody čtení i Čtení s porozuměním. Má kurz pro učitele a asistenty a dvouletou zkušenost s inkluzí žáka s handicapem. Je instruktorkou lyžování a držitelkou průkazu Základní normy zdravotních znalostí od Českého červeného kříže.

Ve volném čase provádí na pohádkovém mlýně v Bartoušově, kde zaškoluje nové průvodkyně. Zpívá v pěveckém sboru Sirény. Věnuje se moderování nejrůznějších společenských akcí. Ráda lyžuje, čte, cvičí jógu, zumbu, jezdí na kolečkových bruslích nebo cestuje. Za svoji zatím nejdobrodružnější cestu považuje měsíc strávený v Indonésii.

Martina Livorová
třídní učitelka 3. třídy

Martina Livorová vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství pro 1. stupeň s rozšířenou výukou angličtiny. Na Yeovil College v Somersetu v Anglii složila zkoušku FCE. Dlouhodobě působila na PORGu v Krči jako elementaristka a učitelka angličtiny. Také vedla školní družinu a organizovala odpolední aktivity. Vždy ji bavilo cestování a poznávání jiných kultur a způsobů života, i když poslední dobou cestuje už jen obrazně ve vlastní kuchyni, kde se snaží vařit svou milovanou asijskou kuchyni. Jejím velkým pomocníkem je téměř dvouletý syn Matyáš. Otevřít více

U dětí obdivuje jejich otevřenou mysl a schopnost učit se a snaží se, aby ani po absolvování školní docházky nezapomněly, že hudba, tanec a umění přináší do života radost.

Lenka Veselá
třídní učitelka 4. třídy

Lenka Veselá vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dlouhodobě působila v místě svého bydliště, poslední roky pracovala na PORGu v Krči.

Za svou dlouholetou praxi prošla mnohými kurzy a semináři. Je certifikována k nápravě specifických poruch učení, oblíbila si činnostní učení, matematiku profesora Hejného, genetickou metodu čtení, metody kritického myšlení a velký důraz klade na rozvoj čtenářské gramotnosti. Velmi ji oslovil program Začít spolu, ve kterém pracuje od roku 2011. Pod hlavičkou Step by Step se zapojila do projektu „Společně k inovativnímu vzdělávání“, kde si osvojila lektorské a mentorské dovednosti.

Za nejdůležitější považuje bezpečné prostředí třídy, vztahy s dětmi a jejich rodiči, spolupráci a sebehodnocení. Je zastáncem názoru, že v pohodovém prostředí a formou hry probíhá proces učení mnohem efektivněji. Snaží se vést výuku v duchu čínského přísloví: „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Volný čas tráví s rodinou na chatě v jižních Čechách, kde se věnuje zahrádce a společně se svým manželem i rybaření. Ráda poznává krásy naší přírody pěšky, i na kole. Má syna Martina (19), kterého podporuje v jeho zálibě fotografovat a v celoživotním snu stát se biologem.

Šárka Ochmanová
třídní učitelka 5. třídy

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svoji profesi má ráda a stále ji baví. Není zastáncem dogmatického lpění na jednotlivých metodách, vybírá si náměty, které mohou obohatit výuku tak, aby byla efektivní, zajímavá a pestrá pro žáky. „Při výuce nepatří k nejdůležitějším faktorům metoda, učebnice či prostředí, ale osobnost učitele,“ tvrdí. Otevřít více

Má výhodu, že kromě českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromé ZŠ, kde byla zodpovědná za organizaci studijně jazykových pobytů ve Velké Británií a ve Španělsku. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. V lednu 2016 se zúčastnila v Londýně kreativních workshopů na veletrhu BETT – největší evropský veletrh ICT ve školství.

Na druhou stranu, po zkušenostech s matematikou profesora Hejného, tvrdí, že i v Čechách můžeme být na mnohé hrdí. Standardně je zvyklá spolupracovat se školním psychologem na eliminaci rizikových faktorů (dysfunkce učení, problémové chování, šikana,…). Jejím cílem je vždy všeobecný rozvoj žáka a jeho vzdělání jako příprava na budoucí život.

Perran Trevan
učitel angličtiny

Perran Trevan je učitel angličtiny a pochází z jižní Anglie. V Praze žije již pátým rokem. Disponuje pestrými zkušenostmi s výukou jazyka v soukromé jazykové škole, kde pracoval s dětmi i dospělými všech věkových kategorií a úrovní. Perran vystudoval učitelství a biologii. Vlastní také certifikát CELTA pro výuku angličtiny jako cizího jazyka. V Anglii pracoval ve volnočasovém centru, kde děti vyučoval outdoorové aktivity - např. lezení a slaňování. Doprovázel děti také na exkurze k místním skalním jezírkům, řekám a hradům. Otevřít více

Přírodu zbožňuje, což je také důvod, proč jí má také tak trochu doma, a to v podobě akvárka a dvou koček. Rád čte a baví ho počítače.
Perran považuje výuku angličtiny na Wonderland Academy za velmi efektivní. Žáci se dostávají velmi brzy na dobrou úroveň angličtiny a to i ti, kteří nastoupí do školy bez znalosti anglického jazyka nebo jako čerství začátečníci. Podle něj je to díky široké nabídce různorodých aktivit, které jsou dětem nabízeny během celého dne, hodiny angličtiny vedeny vždy rodilým mluvčím a samozřejmě bilingvní výuka, kterou považuje za nejpřirozenejší cestu k rozšíření slovní zásoby.

Aaron Rainey
učitel angličtiny

Aaron Rainey se narodil v Annistonu v Alabamě. Na Eastern Kentucky University získal bakalářský titul z politologie, během studií se věnoval i historii a vnitřní bezpečnosti. Poté, co studium dokončil, odstěhoval se do České republiky, kde mimo jiné získal certifikát TEFL. Pracoval jako učitel angličtiny v letních táborech v České republice, v Číně a nějaký čas též v Dubaji.

Mr. Aaron rád cvičí, cestuje nebo chodí na výlety s přáteli a rodinou. Je velmi zaníceným a energickým učitelem, těší jej vytvářet zábavnou učební atmosféru, která však nepostrádá řád, a používá k tomu nejnovější technologie a metody.

Rebecca Altman
učitelka angličtiny

Rebecca Altman absolvovala univerzitu Northern Illinois, bakalářské studium v oblasti umění a komunikace s důrazem na mediální studia. Poté, co pracovala v oblasti reklamy, absolvovala certifikaci TEFL v Chicagu. Do Prahy se přestěhovala v roce 2008. Tři roky pracovala na Magic Hill s dětmi v předškolním věku a poté se rozhodla vrátit do Chicaga, aby si dokončila vzdělání.

V srpnu 2013 se Becky přestěhovala do Madridu, kde ukončila studium na vysoké škole King's School. Realizovala zde projekt Take One Picture Project (prostřednictvím Národní galerie Londýn). V prosinci 2013 absolvovala magisterské studium na Národní Louisské univerzitě, obor výtvarné vyučování se zaměřením na vzdělávání v raném dětství. V roce 2014 se vrátila zpět na Magic Hill, kde vyučovala nejprve ve třetím ročníku. Poté se stala vedoucí oddělení angličtiny pro nižší stupeň.

V roce 2016 Becky absolvovala seminář „Respect is a Two-Way Street“, kde se dozvěděla o přínosných přístupech k rodičovství a výuce. Je také certifikována CPR & AED prostřednictvím American Heart Association. Absolvovala též 200 hodinový výcvik učitelů jógy v Itálii a získala certifikaci výuky učitelů jógy pro děti a rodiny prostřednictvím Rainbow Kids Jóga v Paříži. Těší se na to, že v letošním roce bude vést kroužek jógy ve Wonderland Academy. Ve volném čase se věnuje pěší turistice a uměleckému tvoření. Kdykoliv má šanci, cestuje.

Thurston Leeds
lektor angličtiny

Thurston Leeds se narodil v Corby, v centru Anglie, kde žil do svých 18 let. Poté se přestěhoval do města Lincoln, aby zahájil studium na University of Lincoln. Thurston získal bakalářský titul z dějin se zaměřením na moderní britskou sociální a kulturní historii. Po ukončení studia se přestěhoval do České republiky. Zde získal certifikát TEFL v The Language House s rozšiřujícím programem pro studenty a dospívající.

Již během středoškolského studia Thurston pracoval v základní škole ve svém rodném městě, kde vypomáhal učitelům při každodenních činnostech. V Praze působil jako lektor na jazykové škole IWLS, spolupracuje také s Pražskou fotbalovou školou. Thurston vždy toužil pracovat s dětmi a učit je novým věcem a už se těší na spolupráci s těmi z Wonderland Academy. Je přesvědčen, že mu mimo jiné pomohou s poznáváním České republiky. Cítí se velmi spokojený a věří, že šťastný učitel je dobrý učitel!

Thurston miluje pěší turistiku, rád hraje fotbal a tráví volný čas se svými přáteli.

Breanna Kato
učitelka angličtiny

Breanna Kato se narodila v Kanadě, na západním pobřeží u Vancouveru. V roce 2015 absolvovala univerzitu Simona Frasera a získala bakalářský titul v oboru kriminologie a sociologie. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL od The Language House. Působila jako lektorka angličtiny na různých jazykových školách a dva roky pracovala jako učitelka na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2016 se Breanna přestěhovala z Prahy do Jižní Koreje, aby získala nové životní zkušenosti při výuce a práci s mladými žáky. Rovněž si užívala a poznávala korejskou kulturu, jídlo či tradiční korejské oděvy.

Po návratu do Prahy je Breanna ráda, že je součástí Wonderland kolektivu, a těší se, že bude dětem pomáhat učit se angličtinu a vyrůstat s ní.

Markéta Malinová
učitelka španělštiny

Markéta Malinová vystudovala bilingvní česko-španělské gymnázium v Olomouci a nyní dokončuje magisterské studium Hispanistiky na FF UK v Praze. Dvoje letní prázdniny strávila ve Španělsku jako Au pair a vedle studia se dětem věnuje i nadále jako pedagog volného času a trenér zejména v oblasti sportu. Výuka španělštiny tak spojuje zvolený obor a práci s dětmi, což je kombinace, která ji naplňuje.

Sport (především basketbal) tvoří i velkou část jejího volného času, kromě trénování dětí sama ještě aktivně hraje.

Marco Flores
učitel španělštiny

Marco Flores strávil svá studijní léta v americké Kalifornii, kde také načerpal první pracovní zkušenosti. Získal bakalářský titul z lingvistiky na University of California a magisterský titul z antropologie na San Diego State University. V roce 2017 absolvoval v The Language House kurz intenzivního vzdělávání učitelů v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka pro mladší studenty a získal certifikát TEFL.
Má zkušenosti s výukou na základních školách i jako soukromý lektor.

Dominika Zábranská
učitelka tělesné výchovy

Dominiku Zábranskou sport provázel od úplného mládí, kdy studovala ve sportovní třídě na ZŠ Jeseniova, dále na Sportovním gymnáziu v Kladně a svoje studium završila na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě.

Dominika se opírá hlavně o své zkušenosti s prací s dětmi. Několik let byla hlavní vedoucí turistického oddílu TOM Světlušky, je instruktorka několika sportů a mnoho z nich také aktivně trénuje, např. plavání, in-line bruslení, lezení, lyžování, atletiku, míčové a sportovní hry. Sama se závodně věnovala hodu oštěpem, dnes dává přednost outdoorovým sportům a hlavně výuce jakéhokoliv sportu pro děti. Otevřít více

Její vizí je dostat co nejvíce dětí ke sportu a ke zdravému způsobu života. Myslí si, že každé zdravé dítě se může naučit základy jakéhokoliv sportu, někdo rychleji a někdo pomaleji.

Jejími velkými koníčky jsou cestování a fotografování, ráda ale také odpočívá u pěkné knížky.

Ivana Kostelecká
vedoucí školní družiny

Ivana Kostelecká absolvovala obchodní akademii v Praze. Po maturitě se rozhodovala mezi studiem pedagogiky nebo humanitních věd. Nakonec zvolila Metropolitní univerzitu Praha, kde studovala humanitní obor. Kvůli dlouhodobější nemoci musela školu přerušit. Následně pracovala několik let v pojišťovně.

Postupně začala zjišťovat, že jí chybí kontakt s dětmi, ráda by se věnovala práci, která je s nimi spojena a mohla tak díky nim rozvíjet svoji kreativitu. Začala jezdit jako vedoucí na dětské tábory, kde se podílela na tvorbě programů a her.

V mládí se věnovala lehké atletice a gymnastice, následně ji zaujalo vyrábění šperků, scrapbooků, vyšívání, fotografování a zahradničení. Ráda by svoje znalosti a dovednosti předala i dětem ve školní družině. Těší se, jak je prostřednictvím různých her, tvořivých a sportovních činností zabaví, aby si domu odnášely příjemné zážitky.

Stephanie Knight
vychovatelka školní družiny

Stephanie Knight se narodila v Coventry v Anglii. Studovala na univerzitě v Lincolnu, kde získala bakalářský titul v oblasti mediální produkce se specializací na film a fotografii. Po absolvování univerzity se Stephanie přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL a Young Learners v pražském The Language House a působila jako soukromý učitel angličtiny.

Ve Wonderland Academy učí ve třídě předškoláků a pracuje jako vychovatelka školní družiny. Stephanie vždy ráda spolupracovala s dětmi různých věkových kategorií. Vedle výuky jazyka pořádala workshopy s filmovou a mediální tematikou a pracovala na letních dětských táborech. Doufá, že prostřednictvím vědomostí, které postupně získala, a díky své tvořivosti rozvíjí dětskou kreativitu a přináší dětem radost.

Olga Doubravová
vychovatelka školní družiny

Martina Šimsová
lektorka hudby

První hudební vzdělání získala Martina Šimsová na Základní umělecké škole v Pelhřimově. Nejprve docházela na hodiny zpěvu, ke kterým později připojila hru na keyboard. Postupem času se nadchla hrou na klavír, ve které pokračovala na Základní umělecké škole v Táboře a na konzervatoři v Českých Budějovicích pod vedením MgA. Evy Peřinové. V době svých středoškolských studií doprovázela dvě oddělení dětského pěveckého sboru Carmína. S dětmi se účastnila pravidelných zkoušek sboru, koncertů, nahrávání CD a hudebních soustředění. Nejvíce pedagogických zkušeností získala na Základní umělecké škole v Pelhřimově, na které šest let působila jako učitel klavíru. Vedle této pedagogické činnosti má zkušenosti také se soukromou výukou, kterou poskytuje dětem vyžadujícím velmi individuální přístup.

Vedle výuky hry na klavír na Wonderland Academy Martina v současnosti studuje obor Hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se také aktivnímu hraní při slavnostních obřadech nebo působí jako klavírní korepetitor. Ve volném čase ráda muzicíruje se svou desetiletou sestrou Magdalénou, která se učí hrát na kytaru. Martina nezapomíná též na sport. Podniká výlety, které nejraději směřuje do vysokohorské krajiny.

V současné době se specializuje na výuku menších dětí, kterým se snaží umožnit objevování hudby a hru na klavír co nejsnazší cestou, v níž aplikuje zábavnou a přirozenou formu učení.

Lukáš Pařík
lektor hudby

Lukáš Pařík je zpěvák, hudební skladatel a muzikálový herec. Má vystudovaný zpěv na Mezinárodní konzervatoři a dokončuje studium kompozice filmové a popové hudby na Pražské konzervatoři. Je autorem mnoha písní a rockového fantasy muzikálu Králové Avalonu hraného v pražském divadle Hybernia v sezóně 2015/2016.

Učení se věnuje už od svých 16 let a od roku 2017 organizuje veřejná vystoupení studentů.

K jeho hlavním zásadám patří snaha o rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Ve Wonderland Academy je lektorem zpěvu, piana a kytary.

Kateřina Podzemská
školní psycholog a výchovný poradce

Kateřina Podzemská pochází z malé horské vesnice v Krušných horách, je jí 27 let a vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V průběhu studia absolvovala Psychodynamický psychoterapeutický výcvik a kurz Psychologa ve zdravotnictví. Anglický jazyk měla možnost se plynně naučit během ročního pobytu ve Velké Británii, kde žila v hostitelské rodině a navštěvovala střední školu Hugh Christie. Pobyt byl zakončen certifikáty FCE a ESOL.

Ze své praxe má zkušenosti z Psychiatrického centra Praha v Bohnicích, a to s pacienty trpícími depresivní a úzkostnou poruchou, a dále z dětského centra Žirafa, kde se věnovala dětem s poruchou autistického spektra a dětem s ADHD. Otevřít více

Psychologická péče o dítě je podle Katky neodmyslitelně spjata také s péčí o rodinu jako celek. Jedině ve spolupráci s celou rodinou je možno dosáhnout spokojenosti jak dítěte, tak i rodičů. Spokojenost dítěte považuje jako velmi důležitý element jeho vývoje, ale také krásně prožitého dětství, během kterého se formuje nejen dětská osobnost, ale i půda pro budoucí život dítěte.

Dominika Kiene
logoped a speciální pedagog

Dominika Kiene vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studia nastoupila na foniatrické pracoviště ORL kliniky na Bulovce. Jako klinický logoped pracovala také na Foniatrické klinice v Praze 2, FN 2. S manželem, americkým diplomatem, pak žila dlouho v zahraničí. Na Bahamách působila ve Special Services Division jako logopedický konzultant pro sociálně slabší rodiny. V USA se zabývala výukou češtiny. Pracovala jako lektor češtiny v rámci Adult Education ve Virginii a ve škole Inligua, která připravovala diplomaty pro americká velvyslanectví ve světě. Po návratu do Prahy pracuje v soukromé logopedické praxi. Pro soukromou kliniku LOGO pomáhala otevírat pražské pracoviště, spolupracuje s Canadian Medical Care jako klinický logoped pro děti a dospělé z vícejazyčného prostředí. Důležité jsou také zkušenosti z působení ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s vadami řeči. V současné době působí jako klinický logoped v Praze 10 a intenzivně spolupracuje s různými bilingvními školkami. Dominika je matkou dvou dospělých dětí. Syn pracuje v New Yorku a dcera studuje na umělecké universitě MICA v Baltimoru.

Martin Metelka
administrativní a poradenská činnost

Martin Metelka je ředitelem Gymnázia J. Seiferta v Praze, dříve pracoval na PORGu či v Open Gate, začínal jako učitel biologie a chemie na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Martin vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ - biologie a chemie. Absolvoval na Katedře učitelství a didaktiky diplomovou prací zaměřenou na tvorbu standardizovaných testů.

Martin má zkušenosti se státním i soukromým sektorem, s řízením ZŠ i gymnázia, jednojazyčným i bilingvním vzděláváním, každodenním provozem školy, jejím ekonomickým řízením i strategickým plánováním a realizací jejího dalšího rozvoje. Náplní jeho práce ve Wonderland Adacademy je pedagogická a technicko-provozní konzultační a poradenská činnost, tvorba strategických dokumentů školy, spolupráce na dalším rozvoji a také řešení běžných školních agend.

Martin je ženatý a má 3 děti. Má rád lední hokej, hlasitou hudbu a manuální práci. Ve volném čase (naposledy v roce 1995) nejraději nedělá nic.

Lucie Chladilová
hospodářka

Lucie Chladilová vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově a po jejím ukončení se zaměřila na práci v administrativě. Pracovala například jako asistentka předsedy představenstva STROJEXPORTa.s. Má velmi kladný vztah k dětem a sama je maminkou tří dětí. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chodí do přírody a příležitostně sportuje.

Naďa Grygar Aniolová
recepční

Naďa Grygar Aniolová pochází z Moravy a vystudovala gymnázium s přírodovědným zaměřením v Havířově. Dosud působila v oblastech obchodu a marketingu v nadnárodních společnostech, ale její vztah k dětem a práce s lidmi jí obrátily profesní život jiným směrem.

Má velmi ráda zvířata, jógu a ruční kreativní tvorbu. Má dospělého syna a se svými 3 psy a rodinou žije v lese, jelikož příroda je pro ni velkou inspirací.

Jiří Plíva
řidič

Jiří Plíva zastává ve Wonderland Academy pozici řidiče školního mikrobusu. Svým pozitivním a přátelským přístupem dětem obohacuje všední den.

Vždy velmi rád sportoval. Mnoho let se věnoval judu, kde dosáhl na 3. dan. Jeho největší zálibou je však sběratelství a oprava starožitných hodin.

Michal Čížek
školník a řidič

Michal Čížek vyrůstal v Litoměřicích, kde hrál od malička závodně lední hokej a fotbal. Profesí je mechanik traťových strojů, několik let působil u Českých drah. Provozoval ale také hostinskou činnost a vyzkoušel si tak náročnou práci v soukromém sektoru.

Jeho velkou láskou zůstává celoživotně sport. V roce 1994 získal trenérskou licenci a začal působit u dětských a mládežnických klubů jako trenér fotbalu. Má zkušenosti s dětmi od 5 do 16 let. Momentálně je činný u 1.FK Příbram.

Z prvního manželství má syny Michala a Lukáše. V současném vztahu má s partnerkou Šárkou syny Jana a Jakuba. Pokud to čas dovolí, tráví ho s nimi co nejvíce v přírodě.

Lucie Podraská
výdej jídla

Lucie Podraská studovala na Střední škole elektrotechnické v Praze. Více než technické obory ji však lákala práce mezi lidmi. Cenné zkušenosti získala při práci v jednom z pražských hotelů. Denně se těší na školní děti, které ji obohacují svými nápady, ale také na svoje vnoučátka, jimž se často věnuje. Relaxuje především v přírodě, má velmi ráda zvířata.