Charita, certifikáty a spolupráce

Charita

Zimní srdíčkové dny 2017

Ještě před Vánocemi organizovala ZŠ Wonderland Academy Zimní srdíčkové dny od obecně prospěšné společnosti Život dětem. I tentokrát pomohli žáci, rodiče a zaměstnanci školy zakoupením drobných dárkových předmětů rozšířit dobrovolnou sbírku finančních prostředků pro potřebné děti. Velký zájem ze strany kupujících byl především o CD s vánočními písněmi a koledami. Nakonec jsme dětem věnovali částku 2 900 Kč.

Podzimní srdíčkové dny 2017

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola hned během měsíce září zapojila do projektu Podzimní srdíčkové dny od obecně prospěšné společnosti Život dětem. Zakoupením drobných předmětů jsme pomohli rozšířit dobrovolnou sbírku finančních prostředků na pomoc dětem, které neměly dosud tolik štěstí a musí se vyrovnávat s nejrůznějšími obtížnými životními situacemi. Společně se nám podařilo vybrat 3 035 Kč.

Srdečně Vám děkujeme za organizaci podzimních Srdíčkových dnů ve Wonderland Academy. V příloze posíláme děkovný certifikát jako náš projev vděčnosti za Vaši pomoc a podporu. Prosím, předejte naše poděkování Vašim šikovným dětem, které se do sbírky zapojily a které si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná.
Zdenka Hollerová

Jarní srdíčkové dny 2017

Během předposledního březnového týdne se naši žáci a rodiče opět zapojili do projektu Jarní srdíčkové dny od obecně prospěšné společnosti Život dětem. Wonderland děti měly radost ze zakoupených drobných předmětů a pomohly tak rozšířit dobrovolnou sbírku finančních prostředků na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Tentokrát se nám podařilo vybrat 2 560 Kč.

Dopis od Diakonie

V lednu 2016 započala spolupráce Diakonie ČCE – SKP v Praze se základní školou Wonderland Academy.

Škola ve spolupráci s dětmi a jejich rodiči zorganizovala úžasnou sbírku oblečení, dárků a věcí, které potřebují maminky v našem azylovém domě pro své děti. Věci ze sbírky, zejména výtvarné pomůcky, byly dále využity ve službě pro rodinu a dítě v klubu Robinson, kam dochází děti ze sociálně slabých rodin.

Děti v našem azylovém domě velmi potěšily dárky k narozeninám, neboť tímto způsobem byla splněna jejich tajná přání. Dárky, které zakoupili rodiče z Wonderland Academy, udělaly velkou radost všem obdarovaným, kteří se kvůli tíživé situaci své rodiny někdy nemají důvod usmívat. Otevřít více

V návaznosti na skvělou spolupráci v jarním období proběhl v měsíci září knoflíkový den. Děti společně s rodiči zakoupily ručně vyráběné knoflíčky jako dárek pro své maminky, tatínky či blízké. Díky této sbírce se podařilo vybrat krásných 2000,- Kč, které budou použity ve prospěch dětí ze sociálně slabých rodin. Spolupráce se školou Wonderland Academy je opravdu velmi přínosná a věříme, že bude pokračovat i v budoucnosti.

Děkujeme všem učitelům, žákům školy i jejich rodičům za pomoc pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Pracovníci Diakonie ČCE – SKP v Praze

Podzimní srdíčkové dny 2016

Hned v prvním měsíci školního roku 2016/2017 se uskutečnil Charitativní týden. V každé třídě proběhla diskuze o smyslu charitativních akcí, o podpoře potřebných a o integraci v každém slova smyslu. Společně jsme vybrali 2 165 Kč na pomoc dětem se závažným onemocněním.

Knoflíkové dny

Hned druhý týden v září 2016 se nesl v charitativním duchu. Žáci měli možnost zakoupit knoflíky a pomoci tak malým i velkým v tíživých situacích. Knoflíky jsou dvojího druhu, některé se dají připnout, jiné se musí přišít. Výrazný zájem byl o knoflíky připínací, které si žáci mohli okamžitě hrdě připnout na klopu svého školního saka.

Život dětem

Ve školním roce 2015/2016 se škola účastnila jarních Srdíčkových dní. Žáci nakupovali magnetky, náramky i pravítka na pomoc dětem se závažným onemocněním.
Celkem se vybralo 3 050 Kč. Na zpět se nám dostal tento krásný upomínkový list. Každá třída si ho společně s třídním učitelem pročetla a vystavila. Bylo úžasné vidět, jak jsou děti na sebe pyšné, že dokázaly pomoci druhým lidem.

Certifikáty a spolupráce

Rodiče vítáni

Splnili jsme certifikační kritéria pro školu se značkou Rodiče vítáni, tak se na rok 2016/17 pyšníme těmito certifikáty. A nejedná se pouze o papíry, rodiče mohou opravdu nahlédnou nebo se stát součástí jakékoliv vyučovací hodiny.

Wonderland Academy jako kvalitní a inspirativní prostředí pro vzdělávání dětí

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu společného vzdělávání dětí a rozvoj spolupráce s rodiči žáků. Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků a podpora profesních společenství pedagogů.

Tento projekt je spolufinancován EU.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001846

Začít spolu

V srpnu 2016 jsme se oficiálně zařadili mezi školy s prvky Vzdělávacího programu Začít spolu. Podle programu začít spolu se však snažíme vyučovat již od otevření školy. Ranní kruh s dopisem i práce v centrech patří mezi naše běžné aktivity.

Partnerská škola Fraus

Od září 2016 vyučujeme téměř všechny předměty podle učebnic z Nakladatelství Fraus, a tak jsme si vysloužili titul Partnerská škola Nakladatelství Fraus.

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím v České republice. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. K učebnicím jsme pořídili také i-učebnice, které lze promítat na interaktivních tabulích a které nabízí různá edukační multimédia. Partnerstvím získává naše škola různé výhody, například zasílání vzorků nových učebnic zdarma, odborné konzultace s pracovníky nakladatelství přímo ve škole, vzdělávací semináře pro učitele, soutěže o hodnotné ceny, bezplatné zapůjčení učebnic a mnohé další.

Podpora Nadace ČEZ - Oranžové víceúčelové hřiště

Ve školním roce 2016/2017 se v prostorách školní zahrady vybudovalo nové víceúčelové hřiště. Žáci ho budou využívat v hodinách tělesné výchovy, v rámci odpoledních kroužků a aktivit. Hřiště bude také k dispozici široké veřejnosti. Projekt byl realizován Nadačním fondem Wonderland Schools za podpory Nadace ČEZ.

todokazeme.cz