5. B

5. B

Třídní učitel: Pavel Smetana

Začínáme od podlahy, od základu. Tak, jak se to na základní škole sluší a patří. Nakonec i naše třída se nachází v přízemí - v těsném sousedství ředitelské kanceláře. I tento rok samozřejmě získáme ve škole nové vědomosti. Všimneme si ale také, že jsme již znali mnoho věcí a souvislostí, které jsme si pouze zatím neuvědomovali. Učení se není totiž jen zapamatovávání, ale také a především sebepoznávání. Poznávání toho, jak poznáváme. Tak pojďme s kuráží do toho.