5. A

5. A

Třídní učitel: Petr Bendl

V 5. A se denně věnujeme důležitým a závažným tématům ve všech možných oblastech - rozebíráme atomovou energii, smysl přechodu na obnovitelné zdroje či obvod a obsah rovinných útvarů. Zároveň však nikdy nechybí prostor užít si spoustu legrace. Ve třídě zkrátka všichni táhnou za jeden provaz a drží při sobě jako každá správná parta kamarádů.