4. B

4. B

Třídní učitelka: Daniela Růžičková

Naše třída je letos již v plném počtu osmnácti dětí a nachází se za žlutými dveřmi hned vedle školní knihovny. To samozřejmě není náhoda. V knihovně najdete piano a spoustu zajímavých knih na čtení. Zpěv je radost, kterou si zpříjemňujeme nejen hodiny hudební výchovy, ale písničky nám pomáhají si pamatovat i pády či vyjmenovaná slova. Každý měsíc čteme jedno dílo od nového autora nebo autorky. Za ty roky to je již pěkná řádka přečtených knih.

Nadále řešíme své problémy metodou win-win, ale hodí se nám i ostatní Coveyho návyky, ve kterých se stále zdokonalujeme. Nově zvládáme rovnice s neznámou x, a neznámou pro nás už nejsou ani dějiny, sluneční soustava nebo naše republika. Od učení nás nic neodradí, ani distanční výuka, a v IT už dokážeme poradit i ostatním.