4. A

4. A

Třídní učitelka: Jana Šperlová

Letos se z nás stali už čtvrťáci. Máme před sebou spoustu nových poznatků v matematice, českém jazyku i jiných předmětech, nejvíce se ale snažíme o to, abychom do školy chodili rádi a s úsměvem. K tomu nám pomáhá ClassDojo, ve kterém získáváme spoustu bodů a odměn.

Denně se scházíme v kruhu bezpečí, kde má každý právo povědět, co ho trápí či v čem se chce zlepšit. Také rozebíráme své emoce, radosti a starosti.

Nebojíme se neúspěchu, protože víme, že každá chyba nás posouvá kupředu. Naším cílem je vytvořit prostředí bezpečí a najít cestu k úspěchu a radosti pro každého.

„Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok.“ — Jan Amos Komenský