3. A

3. A

Třídní učitelka: Šárka Ochmanová

Letos jsme se přestěhovali do nové velké třídy. Dokonce tak velké, že se tam vejdou i nejvyšší hory světa, které budeme v tomto školním roce zdolávat. Nebudeme potřebovat horolezecké lano, karabiny, cepín ani mačky. Cestu nahoru nám budou otevírat vědomosti, dovednosti, slušné chování nebo dobré skutky. Na vrcholy nestoupáme proto, abychom byli vidět, ale abychom svět lépe zahlédli.