MŠ a Jesle
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň

WONDERLAND ACADEMY

Zápisy do MŠ

Vážení rodiče,
zveme Vás k zápisu do našich školek.

Během zápisu podepisují zákonní zástupci Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají potvrzení od pediatra o řádném očkování a způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ.

MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (dle očkovacího kalendáře ČR), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonní zástupci zároveň prokážou svou totožnost občanským průkazem či cestovním pasem.

Do čtrnácti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Současně také dochází k podpisu smlouvy mezi MŠ a zákonným zástupcem dítěte, ve které se zavazuje zákonný zástupce k uhrazení platby ve výši jednoho měsíčního školného.

Těšíme se na viděnou.
Wonderland tým

Další články

Testovací sada Dr.Očka

Ve školce používáme testovací sadu Dr. Očka. Jde o unikátní pomůcku, díky které můžeme odhalit, zda dítě nemá problém se zrakem.  Děti, u kterých najdeme

Číst více »

Zápisy do MŠ

Vážení rodiče,zveme Vás k zápisu do našich školek. Během zápisu podepisují zákonní zástupci Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Dále odevzdávají potvrzení od pediatra o

Číst více »

WONDERLAND ACADEMY