2. A

2. A

Třídní učitelka: Stanislava Stašková

Jak nám ten čas rychle letí,
už nejsme zas tak malé děti.
Druhá třída, to je výzva,
určitě to bude bezva.
Máme každý kamarády,
co si vždycky vědí rady.
Legraci si užijeme,
do školy jít zase chceme.
Kdo chce, ať se přidá k nám,
už teď je víc než vítán.