1. B

1. B

Třídní učitelka: Alexandra Švagrová

Společně se učíme být pozorní a vnímat svět kolem nás. Poznáváme písmena, která skládáme do slov, a těšíme se, až budeme číst knížky. Hrajeme si s čísly, pozorujeme stavby, které jsme vytvořili, a s chutí se pouštíme do řešení zapeklitých úloh. Jsme kamarádi a pomáháme si. Poznávání nás baví.
Alexandra Švagrová