1. A

1. A

Třídní učitelka: Stanislava Stašková

Vítejte v 1.A, kterou najdete v prvním patře za modrými dveřmi.

Sešlo se nás tu letos 8 dívek a 11 chlapců. Chodíme do školy, protože se chceme naučit to, co všichni prvňáčci - číst, psát a počítat, ale navíc i anglický jazyk, abychom se do celého světa mohli ozývat.

Dobrá parta, skvělý den, zpíváme si s klavírem. Ve škole jsme spolu rádi, už jsme dobří kamarádi.