1. A

1. A

Třídní učitelka: Zuzana Piškulová

Za červenými dveřmi ve druhém patře to někdy možná na první pohled vypadá, že si jenom hrajeme. Kromě soustředěného ticha se totiž mohou ozývat třeba zpěv, smích nebo vášnivá diskuse. Ve skutečnosti ale naše hlavy pracují na plné obrátky a poznávají spoustu nových věcí. Čtení, psaní a počítání je pro nás stejně důležité jako naučit se vzájemnému respektu a tvořit dobrou partu. Snad se nám to společně podaří!