O ŠKOLE

Wonderland Academy – druhý domov pro vaše děti

Wonderland Academy je soukromá jazyková základní škola, jež buduje plynulé vyjadřování svých žáků v češtině a angličtině, od druhé třídy také ve španělštině či němčině. Školní vzdělávací program Wonderland Academy je koncipován tak, aby vyhovoval jak žákům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak i těm, kteří ji zatím nemají.

Wonderland Academy je školou, která si zakládá na vstřícnosti, přátelských vztazích mezi dospělými i dětmi a útulném prostředí. Malý počet dětí ve třídách umožňuje nejen individuální přístup ke každému žákovi, ale přispívá též k rodinné atmosféře, která ve škole panuje.

Ojedinělý vzdělávací program

Originální vzdělávací koncepce Wonderland Academy spočívá v simultánní česko-anglické výuce většiny předmětů. Ve třídě jsou standardně přítomni dva učitelé, Čech a rodilý mluvčí, kteří se při vedení hodiny střídají. Ve škole je tímto způsobem nastaveno přirozené bilingvní prostředí, ve kterém děti snadno získají schopnost tzv. code-switchingu, tj. přepínání z jednoho jazykového kódu do druhého.

Wonderland Academy je jedinou školou v České republice, ve které je code-switching základním pilířem jazykové výuky.

Kombinujeme klasické
i moderní metody výuky

Ve Wonderland Academy se zaměřujeme na kombinaci nejnovějších vzdělávacích principů včetně kritického myšlení, Montessori, Step by Step a dalších. Víme, že každé dítě je jiné, a tak volíme individuální přístup. Také proto využíváme při spolupráci s dětmi poznatků osobnostní typologie MBTI, která umožňuje hlubší porozumění jednotlivým typům osobnosti dítěte, způsobům, jakým přistupuje k učení, a zároveň napomáhá vyučujícímu odhalit individuální výukové potřeby žáka.

Vědomosti, kreativita, zábava a inspirace

Moderní a bezpečné prostředí

Ve Wonderland Academy mají děti prostory k rozvoji ducha i těla. Slouží jim k tomu útulně zařízené třídy, knihovna a studovna v jednom, herny, školní zahrada, nově vybudovaný gymnastický sál a venkovní multifunkční sportoviště. Obědy a svačiny se podávají v prostorné jídelně. Během tohoto školního roku 2016/2017 pracujeme také na výstavbě "zelené učebny".

Zdravé stravování

Nejen láska, ale i škola prochází žaludkem:-) A to od dopolední svačiny až po tu odpolední. Ve Wonderland Academy se pro děti snažíme zajistit pestrou a vyváženou stravu, která odpovídá moderním požadavkům na dětskou výživu. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu. Spolupracujeme s českou firmou Bionea, která vaří v co největší možné míře z lokálních biopotravin a dle přání rodičů zajišťuje pro děti i svačiny. Problémem nejsou ani strávníci se speciálními dietními požadavky. Bionea je schopna připravit například pokrmy bez lepku, vajec či mléčných produktů.

Zažijte školu na vlastní kůži

+ 420 608 400 516
+ 420 774 988 101 

stanovíme si termín
V případě něčeho nepředvídatelného